Tagarchief: auto’s

Peakoil is geen sprookje: peak-benzine in Nederland

Er zijn nog altijd mensen, die denken en roepen dat er altijd genoeg aardolie zal zijn. De deskundigen van grote instituten als het IEA en EIA, beweren dat de hoeveelheid olie, die uit de grond gehaald wordt, de komende jaren nog verder zal stijgen. Dit wekt de indruk dat er steeds meer benzine zal zijn en dat we steeds meer zullen gaan rijden.

In de praktijk blijkt dat niet te kloppen. De hoeveelheid benzine die we in Nederland gebruiken neemt ieder jaar af.
Ik heb de cijfers van het CBS er eens bijgepakt en uitgezet in een grafiek.

peakbenzineNL

De grootste hoeveelheid motorbrandstof werd bereikt in 2008 met een totaal van 487 Petajoule. Vorig jaar was het brandstofverbruik voor wegtransport al 8% lager dan in 2008.

In het ‘eurocrisis-jaar’ 2013 verbruikte het Nederlandse wagenpark weer net zoveel brandstof als in 2003: ca. 450 PetaJoule. Maar in 2003 waren er minder motorvoertuigen in Nederland.
In 2013 gebruikte het gemiddelde Nederlandse motorvoertuig 55,7 Gigajoule aan brandstof. In 2003 was er voor elk Nederlands motorvoertuig 58,0 Gigajoule aan brandstof beschikbaar.

Luchtvaart
Het brandstofverbruik in de luchtvaart bereikte ook in 2008 een maximum.
In dat jaar werd in Nederland voor 159,6 PetaJoule aan brandstof door de luchtvaartsector verstookt. In 2013 was het brandstofverbruik voor luchtvaart afgenomen tot 147.8 PetaJoule. Tussen 2008 en 2013 daalde het brandstofverbruik van de luchtvaart met 7,4%.

peakkerosineNL

Het IEA maakt rooskleurige prognoses van het stijgend aantal vaten vloeibare brandstof dat de wereld te besteden heeft. Dat die hoeveelheid brandstof steeds meer wordt aangelengd en verdund met laagenergietische NGL’s (Natural Gas Liquids) en biobrandstoffen verteld men er niet bij.
De netto hoeveelheid energie, die we uit vloeibare brandstoffen halen neemt niet verder toe. En in Nederland en andere Europese landen neemt die hoeveelheid energie zelfs af. Die afname is onomkeerbaar. We krijgen nooit meer zoveel benzine en kerosine als in 2008.
Peakoil is een realiteit.

Minder brandstof, minder kilometers, minder fijnstof

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat er in Nederland steeds minder autobrandstof wordt verbruikt.
Dat komt omdat auto’s zuiniger worden, maar ook doordat er minder gereden wordt.
In de grafiek hieronder heb ik de hoeveelheid brandstof, die het wegverkeer maandelijks verbruikt uitgezet voor de afgelopen 3 jaar. De meeteenheid is PetaJoule.

wegvervoer2014

In 2011 gebruikte het Nederlandse wagenpark maandelijks gemiddeld 39,96 PetaJoule aan motorbrandstof. In 2013 was het verbruik gedaald tot 37,22 PetaJoule per maand ofwel 6.8% minder dan in 2011.
Zal deze trend zich doorzetten? Ik denk van wel.
Als we de trendlijn uit de grafiek gewoon doortrekken, komt het maandelijkse verbruik in 2015 uit op 34,7 PetaJoule en in 2017 op 32,3.

tnksttn

De files zullen verdwijnen. De tankstations zullen gesloten (en misschien gesloopt) worden. Oliemaatschappijen zien hun omzet en winst slinken. De hoeveelheid fijnstof in de lucht zal afnemen.
Cassandra voorspelt dat de trend naar een lager brandstofverbruik onomkeerbaar is en dat het Nederlandse wagenpark nooit meer zoveel brandstof zal verbruiken als in 2011.

Autoverkopen in eurozone dalen niet verder

stndvzkn

In de eerste 11 maanden van 2013 werden (volgens de ECB) in de 17 landen van de eurozone 7,76 miljoen nieuwe personenauto’s voorzien van een kenteken. Over dezelfde periode van 2012 was dat aantal nog 5,5% hoger: 8,19 miljoen.
Als we naar de maandelijkse aantallen nieuwe kentekens, dan zien we dat die het laatste half jaar niet sterk meer dalen.

kentekenregistraties20122013

In oktober en november van 2013 was het aantal kentekenregistraties zelfs iets hoger dan in dezelfde maanden van 2012.

De cijfers van de ECB bevestigen de rapportage van de Europese associatie van Autofabrikanten (ACEA). Deze organisatie meldde vandaag dat de autoverkopen in (de eerste 11 maanden van) 2013 2,7% lager waren dan in 2012. Maar de laatste maanden is de autoverkoop ietsje hoger dan in dezelfde maanden van vorig jaar.

Overigens verwacht ik niet dat de autoverkopen in 2014 flink zullen gaan stijgen. Waarschijnlijk stabiliseert de autoverkoop zich op het huidige nivo… totdat zich een nieuwe recessie voordoet.

40 jaar geleden: autoloze zondagen

40 jaar geleden hadden we in Nederland autoloze zondagen. Het was de tijd van de Club van Rome en de Grenzen aan de Groei. En omdat OPEC een olieboycot instelde, moesten er in Nederland drastische maatregelen genomen worden.

In 1973 was ik 13 jaar en ik nam mij voor om nooit mijn rijbewijs te halen en zo weinig mogelijk van mijn leven in kleine benauwde auto’s door te brengen. Lopen of fietsen in de buitenlucht vind ik veel prettiger en gezonder.
Ik heb me aan dat voornemen gehouden en de meeste zondagen van mijn leven zijn autoloos verlopen :-)

De autoloze zondag zal weer terugkeren.
Tegenwoordig proberen we op één zondag per jaar de autoloze zondag in ere te herstellen. Er worden in sommige steden autovrije zones gemaakt, zodat kinderen veilig kunnen buitenspelen en de lucht op die ene zondag minder schadelijke stoffen bevat.
Op de lange termijn zal de autoloze zondag ook op uitgebreide schaal terugkeren.
Steeds minder mensen kunnen zich een dure auto en dure benzine veroorloven. Steeds meer mensen zien in dat autorijden ongezond is. En uiteidenlijk zullen alle olievelden in de wereld te weinig olie produceren om nog auto’s te laten rondrijden in Nederland. Niet op zondagen, maar ook niet op andere dagen van de week.
Voor 1880 waren alle zondagen autoloos en na 2050 (???) zullen de zondagen ook weer autoloos worden.

Hoevaak zullen we over ‘nog aan te leggen’ wegen rijden?

Ooit zullen we in Nederland stoppen met het aanleggen van snelwegen. Dat staat vast. Waarschijnlijk omdat er steeds minder auto’s zullen rijden en nooit meer opstoppingen zijn. Er komt een moment dat zelfs de minister van Infrastructuur zal zeggen: de aanleg van nog meer wegen is niet nodig.

Het aantal auto’s in Nederland groeit nog altijd.
Tussen 2004 en 2010 groeide het aantal auto’s met gemiddeld 1,9% per jaar. Sinds 2010 is de gemiddelde jaarlijkse groei gehalveerd tot 0,99%, een gevolg van de economische recessie.

aantalautosNL

Ook het totaal aantal gereden kilometers groeit in Nederland. Tussen 2000 en 2010 steeg het aantal gereden kilometers met 11%, gemiddeld 1,1% per jaar. Maar tussen 2008 en 2012 is het aantal kilometers met totaal 0,9% toegenomen: dat is minder dan 0,25% per jaar.

kilometersperjaarCBS

Geen wonder dat de milieubeweging er bij het ministerie van Infrastructuur op aandringt om bij de aanleg van nieuwe wegen uit te gaan van een langzamere groei van het autoverkeer.

Naast de daling van de koopkracht em de oplopende werkeloosheid is er nog een reden waarom er in de toekomst minder gereden zal worden. Het aantal thuiswerkers is toegenomen tot ruim 30% van alle werknemers.

Er zullen nog wel nieuwe wegen aangelegd worden. De aanleg van wegen is een manier waarmee de regering de economie kan stimuleren en de hoeveelheid geld in omloop kan verhogen. Maar waarschijnlijk zullen de nog aan te leggen wegen minder druk gebruikt worden dan de wegen, die er al liggen.

foto: Highways Agency via FlickrCC

Autoverkopen in Nederland 25% lager dan in 2012

8485155298_8d9e73d48c_b
foto: Pavel P. via FlickrCC

Over de eerste 10 maanden van 2013 werden er in Nederland 338.589 nieuwe auto’s verkocht. Dat is volgens een rapport van de European Automobile Manufacturers Association (ACEA) 25% minder dan in dezelfde periode van 2012.
Of die dalende trend zal doorzetten is niet zeker. In de afgelopen maand (oktober 2013) was de autoverkoop in Nederland juist veel hoger (maar liefst 37%) dan in oktober 2012.

Ik verwacht niet dat de autoverkoop de komende jaren weer zal stijgen. De werkeloosheid zal blijven stijgen en de economie zal in 2014 nog niet groeien. Bovendien zijn er steeds meer jongeren, die geen auto kunnen of willen kopen.

De gezamenlijke autoverkoop in de 27 landen van de Europese Unie bedroeg over de eerste 10 maanden van 2013 10.006.807 voertuigen. Dat is 3,1% minder dan in dezelfde periode van 2012. Die afname komt vooral op rekening van de lagere verkoop in de eerste 6 maanden van 2013. Sinds juli 2013 lijkt de autoverkoop niet verder te dalen.

Dat blijkt ook uit gegevens van de Europese Centrale Bank. In de grafiek hieronder zie je het aantal nieuwe kentekens dat maandelijks wordt uitgegeven in de Europese Unie.

eu27registrationsokt2013