Tagarchief: benzine

Verkoop van benzine en diesel blijft dalen

Het CBS houdt nauwkeurig bij hoeveel benzine en diesel de Nederlandse tankstations verkopen. In de maand juni 2014 werd er 419 miljoen liter benzine verkocht en 530 miljoen liter diesel. In juni 2014 werd er 4% minder benzine verkocht dan in juni 2013. De hoeveelheid verkochte diesel lag 9% lager dan in juni 2013.

Schermafbeelding 2014-08-25 om 18.31.19

Over de eerste 6 maanden van 2014 werd 10% minder verkocht dan over dezelfde periode in 2011; 2550 miljoen tegenover 2836 miljoen liter.

Schermafbeelding 2014-08-25 om 18.33.00

De eerste 6 maanden van 2011 verbruikte het Nederlandse wagenpark 3915 miljoen liter diesel. Over dezelfde periode van 2014 was dat 3421 miljoen liter: 12,5% minder dan in 2011.

Europese raffinaderijen raffineren steeds minder olie

Aardolie wordt hoofdzakelijk gebruikt om vloeibare brandstoffen te maken voor voertuigen. De hoge energiedichtheid van kerosine, diesel en benzine maakt het mogelijk om grote afstanden af te leggen met een redelijk kleine hoeveelheid brandstof. Ruwe aardolie kan niet gebruikt worden in verbrandingsmotoren, maar moet eerst worden gescheiden in min of meer zuivere componenten. Dat proces gebeurt in raffinaderijen.

In Europa staan ongeveer 120 raffinaderijen, die veelal gebouwd werden tussen 1950 en 1970, toen de vraag naar benzine sterk steeg.
De vraag naar benzine in Europa is aan het dalen, doordat auto’s zuiniger worden en de benzine duurder wordt. Sinds 2008 zijn er al 16 raffinaderijen, met een totale capaciteit van 1,7 miljoen vaten per dag, gesloten.

Uit de grafiek hieronder blijkt dat de Europese vraag naar aardolieprodukten nog altijd daalt.

europerefineriesIEA2013

In 2003 werden er dagelijks 13,5 miljoen vaten aardolie geraffineerd. In 2013 waren dat nog 11,5 miljoen vaten. De laatste maanden in dit overzicht van het Internationaal Energie Agentschap waren dramatisch slecht.

Naast de dalende vraag naar olieprodukten, is ook de stijgende olieprijs en de afnemende kwaliteit van de aangeleverde aardolie van belang. Daardoor leveren raffinaderijen in Europa geen geld meer op voor oliemaatschappijen. De Franse Total-raffinaderijen boekten in 2013 zelfs een verlies van 500 miljoen euro.
Er zullen nog meer raffinaderijen in Europa gesloten worden.
Door het opraken van de makkelijk winbare olie zullen op den duur over de gehele wereld raffinaderijen gesloten worden.

In Nederland wordt ook geleidelijk aan minder aardolie geraffineerd.

netherlrefineriesIEA2013

Benzineverkoop in Nederland sinds 2005 al met 15% gedaald

Eurostat houdt nauwkeurig bij hoeveel benzine er in de afzonderlijke Europese landen wordt verkocht. In de grafiek hieronder is de Nederlandse benzineverkoop over het afgelopen jaar uitgezet: de benzineverkoop in het jaar 2005 is op 100 gesteld.

In juli 2012 was de hoeveelheid verkochte benzine 15% lager dan in 2005. De afgelopen 7 jaar zijn auto’s een stuk zuiniger geworden.
De verkoop in augustus 2012 is nog niet berekend. In juli 2012 was de benzineverkoop (84.15) ca. 6% lager dan in september 2011.

Vorige week klopte minister Schultz-van Haegen zich op de welgevormde borst. Zij meende dat de filedruk was afgenomen dankzij het verbreden van snelwegen en de aanleg van nieuwe wegen. Maar waarschijnlijk zijn de Nederlanders ook minder gaan rijden. Als je minder rijdt, hoef je ook minder benzine te kopen.

Dure olie helpt ons afkicken van onze benzineverslaving

Aardolie wordt steeds duurder en die aardolie moet worden verdeeld over steeds meer gebruikers. In Brazilië, India en China kunnen steeds meer mensen autorijden. En als je dat eenmaal kunt, dan wil je ook benzine hebben om te rijden.
Sinds 2005 is de hoeveelheid benzine, die dagelijks gemaakt wordt nauwelijks toegenomen.

De grondstof voor benzine, aardolie, is sinds 2005 flink duurder geworden. Daardoor is ook de benzine duurder geworden.
In de VS steeg de benzineprijs van $2 per gallon in begin 2005 tot $3,50 in 2012.

Daardoor zijn de Amerikanen aan het afkicken van hun benzineverslaving.
Hieronder een plaatje van Mish’s Global Economic Trend Analysis, waaruit blijkt dat de Amerikanen sinds 2007 steeds minder benzine gebruiken.

In alle zomermaanden (juni, juli en augustus) daalt het Amerikaanse benzineverbruik.

Zo zal het ook in Nederland gaan.
De benzine zal zo duur worden dat de Nederlandse automobilisten minder zullen gaan rijden (of langzamer). Het benzineverbruik in Nederland neemt al af en ik verwacht dat die trend doorzet. Het zal steeds moeilijker worden om dezelfde hoeveelheid benzine te blijven maken. De kosten zullen steeds hoger worden, de benzine wordt steeds duurder. Op den duur wordt benzine zo duur dat het zonde is om benzine te verspillen aan plezierritjes.

Minder tankstations, minder files, minder wegenbouwers
De dalende benzineverkoop zal in Nederland leiden tot sluiting van tankstations.
Doordat automobilisten de auto vaker zullen laten staan, worden de files korter.
Als er minder files zijn verdwijnt de noodzaak om wegen te verbreden of nieuwe wegen aan te leggen. Dat is vervelend voor wegenbouwers. Maar wellicht kunnen de wegenbouwers de politiek (VVD !!!) ervan overtuigen dat ook het allerlaatste knooppunt moet worden opgelost en dat het echt miljoenen aan belastinggeld waard is om ook de allerlaatste files te laten verdwijnen.

130 km/uur vooral goed voor oliemaatschappijen

De benzineverkoop in Nederland daalt. Sinds november 2011 is de hoeveelheid verkochte benzine met ongeveer 6% gedaald.
Dat is heel vervelend voor de oliemaatschappijen.

(Bron: eurostat)

De dalende benzineverkoop is waarschijnlijk de belangrijkste reden waarom de oliemaatschappijen er bij het kabinet op aandrongen om de maximumsnelheid op autosnelwegen te verhogen naar 130 km/uur.
De meeste automobilisten beseffen niet dat ze vaker moeten tanken als ze harder rijden. De oliemaatschappijen en exploitanten van tankstations weten dat dondersgoed.

Ik kan het niet bewijzen, maar ik vermoed dat de VVD met de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/uur de verkoop van benzine wil stimuleren. De oliemaatschappijen en tankstations leveren immers een belangrijke bijdrage aan de economie en werkgelegenheid.

foto Robin Utrecht/ANP

Omdat ik geen bewijzen heb, valt dat idee onder ‘ongefundeerde complottheoriën‘. Maar elke keer als ik Melanie Schultz van Haagen met een glas champagne zie, denk ik aan de bedrijven die profiteren van haar beleid.

Autorijden wordt steeds duurder

Normaal lees je in de Telegraaf berichten over de steeds langer wordende files en daarbij de oproep aan de regering om nog meer wegen aan te leggen.
Maar vandaag staat er in de Telegraaf dat mensen juist minder gaan rijden.

De gemiddelde Nederlandse automobilist rijdt per jaar nog maar 12.500 km. En dat is 500 km. (4%) minder dan voorheen.
De Telegraaf spreekt van een keerpunt en dat lijkt me de juiste term.
1. benzine zal alleen nog maar duurder worden
2. de gemiddelde Nederlander zal vanwege de voorgestelde bezuinigingen (en stijgende ziektekostenverzekering) steeds minder geld voor benzine overhouden.

Openbaar vervoer zal gelukkig ook steeds duurder worden en de gemiddelde Nederlander zal daar ook op gaan bezuinigen.
Minder kilometers maken betekent energiebesparing en minder CO2-uitstoot. Het lijkt me een prima ontwikkeling.

Ik mis in de Telegraaf alleen nog de conclusie dat er geen wegen (en geen spoorlijnen) meer hoeven bij te komen. Maar de Telegraaflezers zijn slim genoeg om die conclusie zelf te trekken.

De autoloze toekomst van veel Amerikanen

Op het weblog van Gail Tverberg, Our Finite World staan een paar interessante grafieken.
Gail laat zien dat de Amerikaanse voorraden aardolieprodukten het afgelopen half jaar sterk zijn afgenomen.

De voorraad is nog meer dan 130 miljoen vaten, maar hoort gemiddeld genomen flink hoger te zijn.

In het Midden-Westen van de VS (PADD2: het gebied onder de grote meren) is de situatie zorgwekkend aan het worden.

In datzelfde gebied zijn de voorraden vloeibare brandstof (benzine en diesel) al een half jaar beneden het langjarig gemiddelde.

In sommige plaatsen in het Midden-Westen is er al sprake van tekort aan diesel. Net zoals op sommige plaatsen in China.
Volgens Gail Tverberg moet de prijs van benzine en diesel in de VS omhoog zodat raffinaderijen meer verdienen en zullen zorgen voor meer (ononderbroken) aanvoer. Een hogere prijs zou tevens de vraag wat temperen. Eigenlijk precies zoals ze in China ook moeten doen.

Ondertussen geeft dshort.com iedere maand een overzicht van het totaal aantal gereden kilometers in de VS. Dat is nog altijd aan het dalen.

(klik voor vergroting)

Hieronder het plaatje gecorrigeerd voor bevolkingsgroei: de gemiddelde Amerikaan maakt steeds minder kilometers.

(klik voor vergroting)

Hebben de Amerikanen steeds minder geld voor brandstof?
Hebben steeds minder Amerikanen een auto en gaan ze carpoolen?
Meer wegen aanleggen lijkt niet echt nodig.