Tagarchief: eurozone

De almaar oplopende staatsschuld: 740 miljoen euro per dag erbij

Eurostat meldde gisteren dat de staatsschuld in Europa verder is gestegen.
De totaal uitstaande schuld van de Eurozone is in 2013 opgelopen tot 8,89 biljoen euro. Dat is 1,04 biljoen euro meer dan in 2010: een stijging van 13% in 3 jaar tijd.

De uitstaande schuld van de 28 landen van de Europese Unie is (vanzelfsprekend) ook hoger opgelopen tot inmiddels 11,39 biljoen euro.

Schermafbeelding 2014-04-24 om 07.55.39

Meestal wordt de staatsschuld weergegeven als percentage van het Bruto Binnenlands Produkt (Gross Domestic Product GDP). Maar ook als je op die manier naar de Europese schuldenberg kijkt, dan zie je dat er van aflossen voorlopig niets zal komen.

De gezamenlijke schuld van de eurozone landen liep tussen 2010 en 2013 op van 85,5% naar 92,6% van het gezamenlijk GDP.
Voor de 28 landen van de Europese Unie ziet het er iets minder slecht uit. In 2013 bedroeg de schuld 87,1% van het gezamenlijk GDP.

Schermafbeelding 2014-04-24 om 08.02.51

Zolang regeringen nog werken met een begrotingstekort zal de schuldenberg blijven groeien. Ook als dat begrotingstekort klein is (minder dan 3%) loopt de schuld verder op.
Pas als er sprake is van een overschot op de begroting, dan kunnen regeringen beginnen met het aflossen van de staatsschuld, het verkleinen van de schuldenberg. Maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Democratische regeringen zullen altijd meer blijven uitgeven dan ze binnenkrijgen aan belastinginkomsten: ze willen de verkiezingen niet verliezen.

In 2013 liep de staatsschuld van de eurozonelanden elke dag op met 740 miljoen euro.
Dat zal voorlopig niet veranderen.

Voorzichtig herstel: winkelverkopen in eurozone dalen met 0.5%

Een half jaar geleden zei José Manuel Barosso, voorzitter van de Europese Commissie, dat de eurocrisis voorbij was. Twee maanden geleden beweerde de Franse president Hollande dat de Europese schuldencrisis ten einde was. Natuurlijk zeggen de Europese politieke leiders dat het allemaal weer goed komt. Als ze vertellen dat het allemaal nog erger wordt, worden ze niet herkozen.

Ondertussen is de staatsschuld van de Eurozone-landen opgelopen tot 92% van het BNP (Bruto Nationaal Produkt) van de eurozone.
En gisteren meldde Eurostat dat de winkelverkopen in de Eurozone opnieuw zijn gedaald.

retailtrade062013

De winkelverkopen in de Eurozone lagen in juni 2013 0,9% lager dan in juni 2012 en 2,4% onder het gemiddelde nivo van 2010 (in de grafiek op 100 gesteld).

Ik wil ook nog even wijzen op de dalende benzineverkoop in de Eurozone. In juni 2013 lag de benzineverkoop 2,9% lager dan in juni 2012. We rijden in steeds zuiniger auto’s en we rijden ook minder kilometers. Daardoor zal de CO2-uitstoot van de eurozone verder dalen.

Europese industriële produktie neemt nog verder af

Eurostat heeft voor ons weer de produktiecijfers van de Europese industrie verzameld en opgeteld. Uit het maandelijkse rapport blijkt dat de industriële produktie nog altijd verder daalt.

Eurostat hanteert nu de gemiddelde produktie van 2010 als index… deze krijgt de waarde 100.
Over januari 2013 lagen de produktiecijfers 0,4% lager dan in december 2012. Ten opzichte van januari 2012 daalde de produktie in de eurozone met 1,3% en in de 27 landen van de Europese Unie met 1,7%.

Wat opvalt in de grafiek is dat de industriële produktie nu lager is dan in 2004.
Cassandra verwacht dat deze trend nog wel een tijdje zal doorzetten.

Autoverkoop in Europa blijft dalen

De economie van de eurozone krimpt.
Dat merk je aan de winkelverkopen, aan de industriële productie, aan de oplopende werkeloosheid en ook aan de autoverkoop.
De daling van de Europese autoverkoop zette ook in januari 2013 verder door.
Volgens de ECB werden er in januari 2013 nog maar 660834 nieuwe personenauto’s geregistreerd.

autoverkoopjan2013th

Dat is 14% minder dan in januari 2012, toen er in de eurozone nog 770000 nieuwe personenauto’s werden geregistreerd.
Als deze trend zich doorzet worden er in januari 2020 helemaal geen auto’s meer verkocht in de eurozone. :-)

Autoverkopen in de eurozone dalen al jaren

Het afgelopen jaar daalde de verkoop van passagiersauto’s in de eurozone sterk.
Maar als je naar de verkoopcijfers van de afgelopen 12 jaar kijkt, dan zie je dat de daling al jaren aan de gang is.

passengercarsaleseu17

In 2009 werden meer auto’s verkocht dan in 2008, maar deze stijging werd veroorzaakt door subsidieregelingen in o.a. Nederland en Duitsland, waarbij een overheidssubsidie werd gegeven als een oude auto werd ingeruild tegen een nieuwe zuinigere (groene) auto.

De dalende autoverkopen leiden ertoe dat er in Europa autofabrieken gesloten moeten worden.
Ik verwacht dat de autoverkoop in 2013 nog lager zal zijn dan in 2012.
Het wordt steeds rustiger op de Europese autowegen.

Diminishing returns : afnemende meeropbrengst

Op haar weblog ‘Our Finite World” levert Gail Tverberg kritiek op de World Energy Outlook 2012, die deze week werd gepubliceerd door het International Energy Agentschap (IEA).
Ook Gail Tverberg wijst op het afnemende rendement bij de winning van fossiele brandstoffen.  Investeren van één vat aardolie leverde vroeger meer dan 30 vaten olie op. In de huidige praktijk is het rendement (EROEI) van één vat aardolie afgenomen tot minder dan 10.

In general, what happens as we reach a situation of diminishing returns, and thus rising real oil prices, seems to be as follows:

As the price of oil rises, the price of food and commuting tend to rise. Both of these are considered essential by most consumers, so consumers cut back in discretionary spending, to have sufficient funds for the essentials. This leads to layoffs in discretionary industries, such as vacation travel and restaurant eating. The rise in laid off workers leads to an increase in debt defaults, and problems for banks. Housing and commercial real estate prices tend to fall, because of reduced demand, further adding to debt default problems.

Governments of oil importers get drawn into this in many ways: (1) Their revenues are reduced, because they receive less tax revenue from people who are laid off from work and from businesses with fewer sales. (2) They are asked to prop up failing banks, and to stimulate the economy. (3) They are also asked to pay workers who have been laid off from work. The net of all of this is that the governments of many oil importers find themselves with huge budget deficits, and declining ability to fix these deficits. This pattern is precisely what we are seeing today in many of Eurozone countries, the United States, Japan.

In het algemeen zien we bij afnemende meeropbrengst en nu dus ook bij de stijgende olieprijs, het volgende gebeuren:

Als de olieprijs stijgt, worden voedsel en transport duurder. Voor de meeste consumenten zijn voedsel en transport onmisbaar, daarom zullen consumenten de hand op de knip houden om genoeg geld over te houden voor voedsel en transport. Dit leidt tot een ontslaggolf in de luxe-industrie, zoals de horeca en reisbranche.
De stijgende werkeloosheid zorgt ervoor dat meer mensen hun schulden niet kunnen terugbetalen. Daardoor komen banken in problemen en zullen huizenprijzen dalen.

Regeringen van olie-importerende landen krijgen hier op een aantal manieren last van:
(1) De belastinginkomsten nemen af door hogere werkeloosheid en dalende winkelverkopen.
(2) De regering moet (systeem)banken subsidieren en zich garant stellen voor de tegoeden van de burgers.
(3) De regering moet de werkelozen een inkomen of uitkering uitbetalen.
Hierdoor lopen de begrotingstekorten van olie-importerende landen steeds hoger op en de regeringen hebben steeds minder mogelijkheden om daar iets aan te doen. Dit patroon treedt op in de VS , Japan en steeds meer van de landen in de eurozone.