Tagarchief: kernenergie

De verborgen uranium- en kopervoorraden

In Rusland en de Verenigde Staten ligt hoogwaardig uranium opgeslagen in de vorm van kernwapens. Er is heel veel tijd en energie (ofwel geld) gestoken in het opzuiveren van uranium en de bouw van de kernwapens. En nu ziet het ernaar uit dat ze nooit zullen worden gebruikt. Het was verspilde moeite om die kernwapens te maken, weggegooid geld. Toch niet helemaal. De afgelopen 10 jaar zijn afgedankte kernwapens gebruikt als brandstof in kerncentrales. De wereldproduktie van nieuw uranium bedroeg in 2010 53.600 ton. En dat dekte maar 78% van de wereldbehoefte aan uranium. In de overige 22% werd voorzien door reeds gezuiverd uranium uit kernwapens te recyclen tot brandstofstaven. De zwaarden worden eindelijk omgesmeed tot ploegijzers.

Vandaag doet president Obama opnieuw een oproep om nog meer kernwapens tot brandstofstaven te recyclen. Het zal de prijs voor uranium op de wereldmarkt verder doen dalen. Maar het biedt slechts tijdelijk soelaas. Voeger of later zullen steeds meer kerncentrales gesloten worden. Omdat ze onveilig zijn, maar vooral omdat de brandstof opraakt. Een ander waardevol metaal, koper, is ook erg gewild. Er wordt steeds meer hoogwaardig, gezuiverd koper gestolen om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. In de Nederlandse bodem liggen nog duizenden kilometers koperdraad van hoge kwaliteit te wachten op hergebruik. Door de opkomst van het mobiele bellen worden de telefoonkabels in de grond  steeds minder gebruikt. Naar vrijwel iedere woning loopt een telefoonaansluiting, ook al hebben de bewoners van die woning uitsluitend een draadloze aansluiting. Vroeger of later zullen we inzien dat die koperen draadjes hergebuikt kunnen worden: bijv. om dynamo’s  te maken voor windmolens. Gaan we die telefoonabels zelf opgraven of wachten we tot criminelen het gaan doen?

Treinen rijden op kernenergie

In Frankrijk is 75% van alle elektriciteit afkomstig uit kerncentrales. Daar denk je niet over na als je in de TGV of in de metro stapt.
Nederland heeft maar één kerncentrale: in Borssele. Die centrale wekt slechts 4% van alle Nederlandse elektriciteit op.

Als je een treinreis van 100 km. maakt, dan gebruik je gedurende 4 km. kernenergie. Als je 25 minuten in de tram zit. Dan word je de laatste minuut voortbewogen door kernenergie. Een vervelende beklemmende gedachte.

De eenvoudigste manier om van die 4% kernenergie af te komen is minder elektriciteit te gebruiken.
Je kunt een halte eerder uit de tram stappen en het laatste stukje lopen: je hebt niet voor niets spieren in je benen.
We kunnen wat minder metro’s laten rijden: 4 per uur i.p.v. 5. Dan zitten ze misschien ook wat voller en dat is efficiënter. We kunnen de roltrappen in de stations vervangen door gewone trappen.

Als treinen wat langzamer rijden, gebruiken ze minder elektriciteit. Zoals ze in Spanje de maximumsnelheid voor auto’s verlagen, zo kunnen wij in Nederland bijvoorbeeld de snelheid van treinen verlagen. Dat spaart energie. En hopelijk gaan mensen dan wat dichter bij hun werk wonen.

foto via FlickrCC

Toch maar doorgaan met kernenergie?


We staan op een tweesprong wat betreft kernenergie. Kerncentrales blijken ook kwetsbaar voor aardbevingen, overstromingen en stroomuitval. Hoe gaan we daarmee om?
We hebben een paar opties, met bijbehorende voor- en nadelen:

1. We gaan gewoon op dezelfde weg door. We blijven dezelfde kerncentrales bouwen. Dat wordt heel moeilijk want de omwonenden zijn geschrokken van Fukushima en eisen meer veiligheid en meer voorzorgsmaatregelen.

2. We gaan betere, superveilige kerncentrales bouwen, die nog beter bestand zijn tegen natuurrampen. Die centrales worden veel duurder. Het zal veel langer duren voordat de hoge kosten zijn terugverdiend.
En het wordt nooit helemaal veilig: dat vormt een politiek probleem.
Deze aanpak lost de problemen van de huidige centrales niet op.

3. We sluiten de oude, kwetsbare centrales. Het probleem is dat de stroom die nu nog in die centrales wordt opgewekt, gebruikt wordt.
De oude kerncentrales, die nu in Duitsland zijn stilgelegd, zijn misschien niet essentieel voor de Duitse energievoorziening, maar ze maken deel uit van een groot internationaal netwerk, waarin elektriciteit wordt verhandeld.
Een importeur van elektriciteit (Italië bijv.) kan moeilijker voldoende energie vinden.
Als Rusland oude, onveilige kerncentrales vervangt door gasgestookte centrales, dan komt de export van aardgas naar Europa in de knel.
Groot-Brittannië kampt al met een tekort aan aardgas: sluiten van de oude kerncentrales kan leiden tot elektriciteits-tekorten en stroomuitval.

4. Stoppen met de bouw van nieuwe kerncentrales en sluiten van oude onveilige centrales. Er zijn nu te weinig betrouwbare alternatieven. Slechts enkele landen kunnen zich deze veilige oplossing veroorloven.

Overige opmerkingen:
De uitgewerkte radioactieve splijtstof moeten worden opgeslagen in koelbassins, die ook veilig blijven bij aardbevingen en burgeroorlogen.

Een combinatie van optie 2 en 3 lijkt de aangewezen weg. Maar de gevolgen voor de elektriciteitsvoorziening zijn groot.
Lees verder

Het kernenergie-sprookje


Miss Atom probeert in Rusland het imago van kernergie te verbeteren

Over de hele wereld worden er nieuwe kerncentrales ontworpen en gebouwd. Het schijnt nog altijd de energiebron van de toekomst te zijn. Hoewel?
Er beginnen al mensen te twijfelen of kernenergie niet te duur zal worden voor de gewone burger.
In Maleisië werd onlangs de Malaysia Nuclear Power Corporation opgericht, maar dat betekent niet automatisch dat er in Maleisië ook en kerncentrale gebouwd gaat worden. Vooralsnog schat men dat de KWh-prijs van kernenergie 60% zal liggen boven de huidige energieprijzen in Maleisië.

Kostenplaatje
De bouwkosten van kerncentrales vallen vaak hoger uit dan begroot.
De bouw van kerncentrales loopt vaak vertraging op.
De exploitatie van kerncentrales wordt ook steeds duurder. Sinds 1970 is de kostprijs per KWh van nucleaire energie in de VS vervijfvoudigd en in Frankrijk verdrievoudigd. Lees verder

De dag dat uranium interessanter wordt dan goud

Bij Global X Funds kun je beleggen in grondstoffen: van koper tot lithium.
Vorige maand lanceerde Global X Funds twee nieuwe beleggingen: één voor goud en één voor uranium.
CEO Bruno del Ama verwachtte dat de goud-aandelen het goed zouden doen. Maar tot zijn verbazing verkochten ze 5 keer zoveel uraniumaandelen als goudaandelen.

In maart 2010 daalde de prijs voor uranium naar $40 per pond (lb). Inmiddels is die prijs weer opgelopen tot $59 per pond. Een stijging van bijna 50%. Daarmee wordt beleggen in uranium interessanter dan goud. In de grondstoffen-bubble van voorjaar 2008 reikte de uraniumprijs zelfs boven de $130.

Morgan Stanley verwacht dat de uraniumprijs volgend jaar verder stijgt.

De prijsstijging loopt vooruit op de ontwikkelingen in de nucleaire industrie. Overal in Azië: van China tot Pakistan start men met de bouw van nieuwe kernreactoren. Daar staat tegenover dat de nieuwbouw van kernreactoren in de VS en Canada wordt uitgesteld.

China toont vooral interesse voor uraniummijnen in Afrika, Australië en Canada. De Chinezen hopen zich nu al te verzekeren van voldoende aanvoer in de toekomst.

De prijs van uranium op de wereldmarkt wordt momenteel nog laag gehouden door het gebruik van afgewerkte brandstofstaven en hoogverrijkt uranium uit afgeschreven kernwapens. Deze secundaire stroom voorziet in 1/3e deel vanhet totale verbruik. Naar verachting al deze secundaire uraniumstroom kleiner worden en zal er meer druk komen op de primaire produktie van uraniummijnen.

Ondertussen doet Maxime Verhagen alsof er niets aan de hand is.

Kernenergie over hoogtepunt heen ?

Uit het jaarlijkse wereld-energie-overzicht van BP blijkt dat de hoeveelheid kernenergie die de wereld opwekt aan het afnemen is. Deze dalende trend wordt bevestigd door de World Nuclear Organisation.
In 2006 werd 2658 miljard KWh opgewekt in 439 kerncentrales.
In 2009 was dat nog maar 2560 miljard KWh, een daling van 3,7%.
Michael Dittmar denkt dat deze dalende trend zich zal voortzetten.

De hoeveelheid uranium die jaarlijks geproduceerd wordt, vertoont juist een stijgende lijn.

In 2009 bedroeg de gezamenlijke uraniumproduktie van de wereld 50.272 ton.
De hoeveelheid uranium, die jaarlijks verbruikt wordt in kerncentrales is een stuk groter.
In 2007 was er 66.259 ton uranium nodig. In 2010 zal er waarschijnlijk 68.640 ton uranium worden verbruikt.

Het verbruik ligt 35% hoger dan de gezamenlijke wereldproduktie.
Dat is alleen mogelijk doordat de kerncentrales deels draaien op uranium uit afgedankte kernwapens.
Op een gegeven moment zijn de kernwapens op en is dat voorraadje hoogverrijkt uranium opgestookt. Het is de vraag of er dan nog voldoende uranium gewonnen kan worden.
Is het mogelijk om de produktie van uranium met 35% te verhogen, als het makkelijk winbare uranium al in de 20-ste eeuw is afgegraven ?

Als er niet voldoende uranium gewonnen kan worden, dan zullen de kerncentrales stilvallen.
(bron: theoildrum.com)