Tagarchief: ruimtevaart

Ook het duurste onroerend goed daalt in waarde

André Kuipers is vermoedelijk de laatste Nederlander, die in het ISS is geweest. Het internationaal ruimtestation (ISS) is het duurste bouwwerk dat ooit is gemaakt. Er zitten miljoenen manuren arbeid in. Er zijn miljoenen vaten olie opgestookt om metaal uit de aarde te halen, op te zuiveren en in een baan om de aarde te brengen. Er is ontzettend veel elektriciteit opgewekt om het ruimtestation te kunnen maken.

Het bouwen van de pyramides en de grote Chinese muur duurde tientallen jaren. Het International Space Station werd in tieneneenhalf jaar gebouwd.
Maar het ISS is geen lang leven beschoren. In 2020 zullen de Russische autoriteiten het ruimtevaarttuig afremmen zodat het naar de aarde zal terugvallen. Dit wil men gecontroleerd laten gebeuren, om neerstorten in bewoonde gebieden te voorkomen.

Nu is het station nog miljarden waard. Maar in 2020 zal het ruimtestation waardeloos geworden zijn. Op Aarde hebben we soms grote prijsdalingen op de huizenmarkt. Maar in de ruimte is de prijsdaling astronomisch. ;-)

Het sprookje van de Eldorado-asteroiden

Ik moet altijd meewarig glimlachen om de exotische plannen van ruimtevaart-avonturiers, zoals Richard Branson met zijn toeristische ruimtevluchten. Afgelopen week kwam er een nieuw plan in de media van Planetary Resources Inc.
De avonturiers willen graag heel veel geld van investeerders om ruimtevaarttuigen te bouwen, die naar asteroiden zullen vliegen.
Volgens Planetary Resources Inc. zitten de asteroiden in ons zonnestelsel vol met zeldzame metalen zoals platina. En kennelijk is daar op Aarde zoveel vraag naar, dat het de moeite loont om het in de ruimte te gaan zoeken.

Graven naar de naald in de hooiberg
Metaalertsen uit asteroiden halen is veel duurder dan op aarde dezelfde metaalertsen opgraven.Het grote probleem van de mijnbouw op aarde is de lage opbrengst van de kostbare metalen. De rijkste ertsen zijn al geëxploiteerd: de ertsen, die men nu naar boven haalt, bevatten minder metaal.
In de ruimte zal men ditzelfde probleem ondervinden. Niemand weet welke asteroiden veel van het kostbare metaal bevatten: we weten gewoon niet waar we moeten beginnen te graven. Er zijn duizenden asteroiden en waarschijnlijk zijn de eerste 10 die we bezoeken niet de moeite waard. Zomaar op een willekeurige asteroiden gaan graven is dom.

Van de asteroide terug naar de Aarde?
De volgende vraag is hoe Planetary Resources het erts (of het metaal) van de asteroide naar de aarde gaat transporteren. We willen natuurlijk niet dat er een asteroide van duizenden tonnen neerstort op aarde. Kleine brokken metaal zullen verdampen bij terugkeer in de atmosfeer… en dan heb je nog geen platina in handen.
Planetary Resources zal dus ook een voertuig moeten bouwen dat de opbrengst veilig op aarde kan neerzetten.

Minder zeldzaam betekent minder duur
Door grote hoeveelheden platina op de markt te brengen zal de prijs sterk dalen. Kostbare metalen zijn alleen maar kostbaar vanwege hun schaarsheid.
Je ziet hetzelfde verschijnsel nu op de aardgasmarkt in de VS. Er wordt zoveel schaliegas gewonnen, dat de prijs steeds lager wordt. Het schaliegas kan niet worden opgeslagen en eenmaal geproduceerd moet het ook worden gebruikt. De aardgasprijs is zover gedaald, dat de hoge kosten voor de gaswinning niet meer worden terugverdiend.
Zo zal het ook gaan met het asteroiden-platina. Als de beschikbare hoeveelheid platina verdubbelt, dan zal de prijs ruwweg halveren. Het is de vraag of het dan nog rendabel is om het pltina uit de asteroiden te halen.

Ik ben geen deskundige. Maar op het eerste gezicht lijkt de winning van metaal uit asteroiden onzinnig. Er zijn vast mooiere sprookjes te bedenken over prinsessen met lange blonde haren en stoere prinsen die draken doden met zwaarden

De neerstortende satellieten

Het land Problematique heeft zelf geen satellieten in een baan om de aarde. Toen andere landen satellieten lanceerden, vroeg de regering van Problematique aan geleerden of satellieten een goed idee zijn. De geleerden zeiden: What goes up, must come down. Ooit komen die satellieten weer naar beneden en je kan dan niet voorspellen waar; misschien richten de neerstortende satellieten wel schade aan.

Een paar jaar geleden kwam er een buitenlandse satelliet naar beneden. En roodgloeiende brokstukken kwamen terecht in de hoofdstad van Problematique. Wolkenkrabber nummer 7 werd geraakt en de onderste 10 verdiepingen vlogen in brand. Als gevolg van de brand is het gebouw toen ingestort, gelukkig zonder doden of gewonden.

Na lang soebatten is de eigenaar van de wolkenkrabber schadeloos door de eigenaar van de satelliet.

De regering van Problematique besloot tot de aanleg van een satellietschild. Door radarinstallaties worden terugvallende satellieten opgespoord. En daarna kan het projectiel met een aantal anti-satellietraketten worden vernietigd.

Er cirkelen nog honderden satellieten net boven de dampkring. Daaronder het reusachtige International Space Station. Ooit zal al dat metaal weer terugvallen naar de Aarde waar het met zoveel moeite aan ontrokken werd.

Mars, een onbereikbare droom

Ik ben opgegroeid met beelden van de maanlandingen en de USS Enterprise op weg naar de final frontier. Het leek me logisch dat er binnen 30 jaar ook mensen naar Mars zouden gaan. Maar na het beëindigen van het Space Shuttle-programma loopt de bemande ruimtevaart op zijn eind. Mars is een onbereikbare droom voor de mensheid.

De investeringen die nodig zijn voor en bemande missie naar Mars zijn gigantisch. Het ruimteschip zal inclusief de terugreis ca. 18 maanden onderweg zijn.
De bemanning, minimaal 3 personen, moet voor die periode voedsel, water en zuurstof meenemen. Bijtanken onderweg is er niet bij. Omdat de bemanning heel lang in gewichtsloosheid zal verkeren, moeten ze meer bewegingsruimte hebben dan de astronauten die in de jaren 70 naar de Maan gingen.
Lees verder

De laatste astronaut

De laatste astronaut kijkt naar de lancering van de Soyuz op weg naar het International Space Station. De laatste Nederlandse astronaut wel te verstaan.

Hij weet dat hij geen opvolger meer zal krijgen. Tot het eind van zijn leven zal hij overal worden aangekondigd als de laatste Nederlandse astronaut.
Het tijdperk van de bemande ruimtevaart loopt op zijn eind.

OK, je hebt nog Richard Branson en Bart Rutan met hun miljonairsproject voor ruimte-toerisme. Maar dat is toch een beetje indoor-ruimtevaart. Je wordt een flink stuk omhoog geschoten en dwarrelt in een half uurtje weer terug naar beneden.

De echte ruimtevaart zal worden wegbezuinigd, net zoals de aanleg van kunstmatige eilanden. Geld, grondstoffen en energie kunnen beter besteed worden.
Er zijn miljarden nodig om aardolie uit de oceaanbodem te pompen en om aardgas vrij te maken uit gesteente.

De laatste astronaut zapt de TV uit. Hij doet de balkondeur open en stapt naar buiten. Vanaf de 15e verdieping is het zo’n 50 meter naar beneden. Da’s net iets langer dan 3 seconden gewichtsloosheid.

Tulpvormig eiland en andere debiele ideeën

In november 2007 neemt de Tweede Kamer een motie aan van CDA’er Joop Atsma. In de motie wordt het kabinet gevraagd om een verkennend onderzoek uit te voeren naar een tulpvormige Noordzeepolder. Een meerderheid van de Kamerleden denkt dat zo’n kunstmatige eiland wel haalbaar is. Het initiatief voor het eiland komt van het Innovatieplatform, dat wordt voorgezeten door CDA-premier Jan Peter Balkenende.

Onze demissionaire premier bevindt zich in goed gezelschap.
President Barack Obama kondigt afgelopen week aan dat hij denkt voor 2035 Amerikaanse astronauten op Mars te zien landen. Iedereen juicht en klapt voor dit initiatief.
Eén op de 10 Amerikanen zit zonder werk, tweederde van de olie die de VS verbruiken moet worden ingevoerd en de staatsschuld is gigantisch hoog opgelopen. Gelooft men werkelijk dat de rest van de wereld geld gaat lenen aan de VS voor debiele megaprojecten als een bemande missie naar Mars ?

Er zijn mensen die zeewater willen ontzilten en daarmee de Arabische woestijn willen irrigeren. Er zijn mensen die enorme zonnecollectoren willen bouwen in de Sahara en de opgewekte stroom naar Europa willen transporteren.

Er moeten toch ook mensen zijn die inzien dat dit onhaalbare plannen zijn.
Iemand moet Jan Peter Balkenende dat tulpeiland uit zijn hoofd praten.
Er moet iemand opstaan, die tegen Obama roept dat zijn nieuwe kleren nep zijn en dat hij in zijn nakie staat.

Einde van de bemande ruimtevaart, duh.


Volgens Marcel Hulspas van De Pers, zal er binnenkort een einde komen aan de bemande ruimtevaart.
George Bush kondigde in 2003 nog aan dat de VS opnieuw bemande ruimtevluchten naar de maan zouden starten. Maar Bush’ opvolger Obama schrapt die plannen, ondanks het feit dat NASA al 9 miljard dollar heeft geïnvesteerd in een nieuwe draagraket, Ares. Obama heeft het jaarlijkse budget van NASA teruggeschroeft naar 6 miljard dollar en dat is net genoeg om met hulp van de Russen het International Space Station tot 2020 in een baan om de Aarde te houden.

Het zou ook een beetje vreemd zijn als de Amerikanen extra geld gingen lenen van de Chinezen om in de ruimte de baas te kunnen blijven spelen over diezelfde Chinezen. Ze zijn niet erg slim in China, maar ook niet zo stom.
De Chinezen zullen hun ruimtevaartplannen trouwens ook wel aanpassen. Het lijkt voorlopig interessanter om op Aarde geld te investeren, dan in de ruimte.

Zoals de Amerikanen zich in steeds grotere getale afvragen waarom er miljarden worden besteed aan het opjagen van bebaarde papavertelers in Afghanistan, zo zullen ook steeds meer Amerikanen hun schouders ophalen over de zoveelste lancering van de Space Shuttle. Who cares ?
Verspilling van belastinggeld.

En het lijkt nog maar zo kort geleden dat George Bush de nieuwe maanvluchten aankondigde, 2003. Ja, maar in 2003 was de olieprijs 31 dollar per vat….. en dat was al de hoogste prijs sinds 20 jaar.
Vandaag moeten de Amerikanen voor ieder vat geïmporteerde olie minstens 70 dollars bijdrukken (of lenen).

Het verdwijnen van de bemande ruimtevaart is een regelrecht gevolg van de olieprijsstijging. Peakoil in effect.

Als je denkt dat de olieprijs zo hoog is omdat de Arabieren expres de kraan dichthouden, dan kunnen we binnenkort verwachten dat de Amerikanen Venezuela, Saoedie-Arabië en Iran zullen binnenvallen om de kraan weer open te zetten.
En als je een onverbeterlijke optimist bent en gelooft in de vindingrijkheid van de mens, droom dan rustig verder van Space Shuttles die op biobrandstof vliegen.