Het kernenergie-sprookje


Miss Atom probeert in Rusland het imago van kernergie te verbeteren

Over de hele wereld worden er nieuwe kerncentrales ontworpen en gebouwd. Het schijnt nog altijd de energiebron van de toekomst te zijn. Hoewel?
Er beginnen al mensen te twijfelen of kernenergie niet te duur zal worden voor de gewone burger.
In Maleisië werd onlangs de Malaysia Nuclear Power Corporation opgericht, maar dat betekent niet automatisch dat er in Maleisië ook en kerncentrale gebouwd gaat worden. Vooralsnog schat men dat de KWh-prijs van kernenergie 60% zal liggen boven de huidige energieprijzen in Maleisië.

Kostenplaatje
De bouwkosten van kerncentrales vallen vaak hoger uit dan begroot.
De bouw van kerncentrales loopt vaak vertraging op.
De exploitatie van kerncentrales wordt ook steeds duurder. Sinds 1970 is de kostprijs per KWh van nucleaire energie in de VS vervijfvoudigd en in Frankrijk verdrievoudigd.

De stijgende kosten worden deels veroorzaakt door het duurder worden van uranium. De prijs van een pond uranium is de afgelopen 10 jaar met 800% gestegen. Analisten verwachten dat de prijs binnenkort weer boven de $100 per pound komt, net zoals in 2007 en 2008.
Voor de winning, het transport en de verrijking van uranium zijn veel fossiele brandstoffen
nodig. Dure olie en steenkool maken ook uranium snel duurder.

Economisch perspectief
Het aantal arbeidsplaatsen in de kernenergie-sector is aan de lage kant. Wind en zonne-energie-projecten leveren 2,7 keer zoveel banen op als een kerncentrale.
De netto-energie (EROEI) die een kerncentrale oplevert, ligt tussen de 13 en 18 keer de hoeveelheid energie, die geïnvesteerd moet worden.
Die opbrengst is vergelijkbaar met aardgasgestookte centrales.

(klik voor vergroting)

Toekomstverwachting
Omdat er overal ter wereld nieuwe kerncentrales (er staan er 61 in de steigers) gebouwd worden, zal de vraag naar uranium snel stijgen.
In 2009 bedroeg de wereld-uranium-produktie 50772 ton, dat was 76% van de wereldwijde vraag naar uranium (59875 ton). Het afgelopen decennium draait een deel van de kerncentrales op afgedankte kernwapens van de VS en de Sovjet-Unie. Dat uranium-spaarpotje zal ooit opraken.
De geschatte produktie voor 2010 bedraagt 55000 ton.
De hoogste wereldproduktie, 69000 ton werd gehaald in 1980, dat was peak-uranium.

(klik voor vergroting)

Uraniumerts is er in verschillende soorten. De rijkste ertsen zijn het eerst gewonnen, in de 20 ste eeuw. Bij een hogere uraniumprijs worden ook armere ertsen economisch winbaar.
Om een ton uranium te winnen uit erts met 1 % uranium moet je 100 ton erts opgraven.
Bij een armer erts met slecht 0,1% uranium moet je 10x zoveel erts opgraven en dus 10x zoveel grond verplaatsen. Bij een stijgende olieprijs lopen de kosten snel op.
De laatste jaren stijgen de kosten van uraniumwinning explosief.

(klik voor vergroting)

Het blijkt bij armere ertsen ook moeilijker om het uranium uit het gesteente te halen. Bij erts met een uraniumgehalte van 0.1% kan een opbrengst van 90% worden gehaald.
Bij een uraniumgehalte van 0,01% daalt de opbrengst onder de 50%.

(klik voor vergroting)

Het is duidelijk dat de netto-energie (EROEI), die een kerncentrale levert, veel lager wordt als de brandstof gewonnen moet worden uit armere ertsen.

Kernenergie (op basis van uranium) heeft nog slechts een korte toekomst.
De brandstof wordt snel duurder en schaars.
En er zal steeds meer energie nodig zijn om de kerncentrale aan de praat te houden.

Bronnen:
theoildrum.com
the Star (Maleisië)

7 gedachten over “Het kernenergie-sprookje

 1. blutch1

  Dat de kostprijs van uraniumwinning verdrievoudigd tot vervijfvoudigd is sinds 1070 is niet verbazend.
  Kijk naar de algemene prijsstijging door inflatie. Die is verviervoudigd sinds die tijd.
  Als wind- en zonne-energieprojecten veel meer banen opleveren betekent dat dat het ook duurder wordt.
  Kijk hier eens naar:
  http://www.jnrresources.com/s/UraniumPages.asp#overview
  Er wordt geen kerncentrale meer gebouwd zonder langdurige contracten met uraniumleveranciers om de toevoer te waarborgen.
  Ik geef ook de voorkeur aan zonne-energie, maar zo dramatisch is kernenergie nu ook weer niet.

  1. cassandraclub Berichtauteur

   @blutch: grappig, je linkt naar een pagina van mensen die steenrijk willen worden door het schaarser worden van uranium.

   De totale kosten van kernenergie in de VS zijn sinds 1970 vervijfvoudigd. De kosten van uraniumwinning vormen daar maar een klein deel van.
   Het mag duidelijk zijn dat we begonnen zijn met het makkelijkst winbare uranium, tegen de laagst mogelijke kosten.
   De winning van uranium zal, net zoals de winning van olie en gas, steeds duurder worden en steeds meer energie vergen.

 2. blutch1

  Ik moet je zeggen dat ik meestal meer vertrouwen heb in onderzoek van mensen die er rijk mee willen worden dan van mensen die op andere gronden hierover schrijven. Bij de eersten gaat het nl om hun eigen centen.

  1. cassandraclub Berichtauteur

   Ik ben bang dat ze, zoals handelaren in tweedehandsauto’s, de zaken mooier zullen voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn.

 3. Verrekijker

  Cassandraclkub is weer veel te pessimistisch. Met een kweekcentrale kan je tot honderd keer zoveel energie uit een kilo uranium halen. Ook is er vier keer zoveel thorium als uranium. Weet je wat, we gaan hier een artikel over schrijven 🙂

  1. Paradox

   India is zeer ambitieus (bijna een inspanning gelijk aan het Manhattan project) om Thorium reactoren zo snel mogelijk op grote schaal te implementeren, maar volgens het van ouds optimistische World Nuclear Association (WNA) zal het op zijn minst twee decennia duren voordat Thorium reactoren een noemenswaardige bijdrage zullen gaan leveren [onder de voorwaarde dat er enorme investeringen zullen plaatsvinden].

   http://www.world-nuclear.org/info/inf53.html
   http://www.world-nuclear.org/info/inf62.html

   De zogenaamde “molten salt reactor (MSR)” heeft de beste papieren, maar zelfs in het gelinkte WNA wordt het volgende geconcludeerd:
   “Much development work is still required before the thorium fuel cycle can be commercialised…”

   Dus ook volgens de WNA (=> zijn pro kernenergie) is er nog veel onderzoek en ontwikkeling nodig voordat de “Thorium fuel cycle” op commerciele basis toegepast kan worden.

   Zullen Thorium reactors ons een zogenaamde “Free lunch” gaan leveren?
   Zeker niet op de korte en middellange termijn. De klok tikt voort. We zijn al heel erg aan de late kant. We zullen zeker ook hier in het sterk van grondstoffen import afhankelijke West-Europa heel sterk de gevolgen van de toenemende schaarste aan allerlei belangrijke brand- en grondstoffen gaan ondervinden. Ik vrees dat we niet in lala – land leven.
   http://www.energybulletin.net/stories/2010-09-08/thorium-reactors-%E2%80%94-new-free-lunch

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s