Kijk niet naar CO2-uitstoot, maar naar energieverbruik

(foto: Kevin Dooley via Flickr CC)

De afgelopen jaren heeft de politiek (en de wetenschap) zich blind gestaard op de CO2-uitstoot. Allerlei economische activiteiten, van de bouw van kolencentrales tot het bijmengen van biobrandstof, werden beoordeeld op basis van de CO2-uitstoot. De huidige economische teruggang houdt geen verband met de CO2-uitstoot, maar met het energieverbruik in onze maatschappij.

De kosten van fossiele brandstoffen (steenkool, aardgas en aardolie) zijn de afgelopen 10 jaar sterk gestegen. Deels door inflatie, veroorzaakt door de oplopende schuldenberg en de ‘stimuleringsmaatregelen’ van overheden en centrale banken. Deels omdat de winning van fossiele brandstoffen zelf ook steeds meer brandstof (energie) verbruikt.
Fossiele brandstoffen worden in de toekomst schaars en zullen alleen nog betaald kunnen worden door degenen, die nog wel geld kunnen lenen of degenen die er zeer efficient mee omspringen en er nuttig economisch rendement uit halen

Biobrandstoffen
Het vervangen van fossiele brandstoffen door biobrandstoffen of duurzaam opgewekte elektriciteit uit zonnepanelen en windmolens wordt soms nog gepresenteerd als een maatregel om de CO2-uitstoot te beperken. Maar het biedt geen oplossing voor het dreigende tekort aan energie.
Biobrandstoffen kunnen onmogelijk alle fossiele brandstoffen vervangen. En de produktie van biobrandstoffen kost zoveel energie, dat de netto-opbrengst aan energie (Energy Return on Energy Invested), veel lager is dan van de fossiele brandstoffen, die we nu nog gebruiken.
Toch wordt ons door de politiek en het bedrijfsleven voorgehouden (voorgelogen) dat biobrandstoffen in de toekomst een belangrijke bijdrage zullen leveren aan ons energieverbruik. En daarom wordt er steeds meer landbouwgrond in de Derde Wereld door Westerse bedrijven gepacht om die biobrandstof zo goedkoop mogelijk te kunnen produceren.

Duurzaam opgewekte elektriciteit
Duurzaam opgewekte elektriciteit zal slechts een deel van de energie kunnen vervangen, die we nu nog uit fossiele brandstoffen halen. Er zal nooit genoeg elektriciteit met windmolens kunnen worden opgewekt om alle 7 miljoen auto’s, die nu in Nederland rondrijden aan te kunnen drijven. Er zal nooit genoeg elektriciteit met zonnepanelen kunnen worden opgewekt om alle gebouwen in Nederland in de winter te kunnen verwarmen.
Daar komt nog bij dat de infrastructuur voor duurzame energieopwekking nog in de kinderschoenen staat. Er moeten nog duizenden windmolens worden gebouwd en miljoenen zonnecellen worden gefabriceerd. De grondstoffen voor deze infrastructuur zitten nu nog in de aardkorst en het zal veel (fossiele) energie kosten om al die metalen te winnen, te zuiveren en om te vormen tot bruikbare produkten. Met name winning van de zeldzame aardmetalen wordt enorm energieverslindend.

CO2-uitstoot beperken of energieverbruik beperken
De menselijke CO2-uitstoot kan mogelijk het leefklimaat op Aarde veranderen, maar daar bestaat nog veel onduidelijkheid over. De natuur kan in 50 tot 100 jaar de menselijke CO2-uitstoot neutraliseren. Planten en algen halen de CO2 uit de atmosfeer en leggen die vast in biomassa en kalk.
Maar de natuur doet er tientallen miljoenen jaren over om fossiele brandstoffen te maken. Onze hightech-maatschappij draait op een energiespaarpot, die in Moeder natuur in 200 miljoen jaar heeft opgebouwd.
We rijden, vliegen en eten erop los. We planten ons voort alsof de energiespaarpot nooit leeg zal raken. Maar de bodem van die spaarpot komt in zicht. Door marktwerking worden al grote groepen mensen (Derde Wereld, Griekenland, werkelozen) buitengesloten van het grote fossiele-energie-feest van de huidige generatie mensen.

Recessies zullen schoksgewijs het energieverbruik verlagen. Steeds minder mensen zullen zich een auto of een vliegreis kunnen veroorloven. Steeds meer mensen zullen op hun energierekening en stookkosten moeten besparen.
Dat gebeurt niet omdat men zich zorgen maakt om de CO2-uitstoot. Dit kan niet worden voorkomen door windmolenparken te bouwen of zonnepanelen te subsidiëren. Het is een logisch gevolg van het opraken van fossiele brandstoffen.

Je kunt je voorbereiden op de toekomst, door je levensstijl te veranderen. Probeer je energieverbruik te beperken: niet alleen je CO2-uitstoot, maar je totale energieverbruik, dus ook je verbruik van duurzame energie. Maak je energieverbruik de toetssteen voor je levensstijl.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s