Smelten Noordpoolijs leidt tot meer sneeuwval op Noordelijk Halfrond

Afgelopen zomer smolt er heel veel Noordpoolijs weg. Het record voor de minimale zeeijsomvang van september 2007 werd gebroken. De minimale omvang van het zeeijs bedroeg nog maar 3,6 miljoen km².
Het grote oppervlak, dat in september 2012 ijsvrij werd, zorgt voor extra verdamping van zeewater. Vloeibaar water verdampt makkelijker dan ijs. De extra verdamping moet vroeger of later leiden tot extra neerslag.
In de afgelopen maand is er op het Noordelijk Halfrond behoorlijk wat sneeuw gevallen.
De sneeuwbedekking op het Noordelijk Halfrond is eind oktober 2012 beduidend groter dan vorig jaar.

In de VS zorgt verdamping uit het open water van de grote meren ’s winters soms voor extra sneeuwval. Men spreekt dan van lake-effect-snow. Zo wordt de extra sneeuwval veroorzaakt door een open Arctische Oceaan die zorgt voor wordt door wetenschappers soms ocean-effect-snow genoemd.

De afgelopen jaren smelt er meer Noordpoolijs dan normaal. Als dit leidt tot meer sneeuwval in oktober, dan zou dat uit de metingen moeten blijken.
Het lijkt erop dat de sneeuwbedekking in oktober de laatste 10 jaar weer toeneemt.

Ook de sneeuwbedekking in de maand november lijkt de laatste 10 jaar hoger dan het gemiddelde over de periode 1971-2000. Al is 10 jaar natuurlijk tekort om een significante trend te kunnen vaststellen.

Gevolgen van extra sneeuwval
Als de sneeuwbedekking in de winter toeneemt, dan heeft dat gevolgen voor de temperatuur aan het aardoppervlak. Sneeuw weerkaatst zonlicht en zorgt daarmee voor afkoeling.
Bovendien is sneeuw water in vaste toestand. Het blijft liggen tot het smelt. Voor het smelten is warmte nodig. Het smelten van sneeuw onttrekt warmte aan de atmosfeer (sneeuw is een “heatsink”) en op deze manier zorgt sneeuwval voor extra afkoeling.

Als we kijken naar de temperatuur op het Noordelijk Halfrond, dan zien we iets merkwaardigs. De afgelopen 24 jaar is de temperatuur boven land in de wintermaanden niet gestegen. Op sommige plaatsen is er zelfs sprake van afkoeling in de maanden december, januari en februari.

Twee jaar geleden reageerde ik nog skeptisch en cynisch op een tweet van Liesbeth van Tongeren over de Arctische Paradox. De recente koude winters zouden een gevolg zijn van het wegsmelten van het Noordpoolijs.

Ik ben niet immuun voor voortschrijdend inzicht. Ik kijk er nu heel anders tegenaan.

Advertenties

25 gedachten over “Smelten Noordpoolijs leidt tot meer sneeuwval op Noordelijk Halfrond

 1. paradoxnl

  Bedankt voor het overzicht!

  Ook bij mij voortschrijdend inzicht!

  Omdat Ik het een leuk onderwerp vind wat gespeculeer…

  Een in mijn ogen interessante opvatting:
  Verondersteld (ook feitelijk geconstateerd) wordt dat het Noordpoolgebied de afgelopen jaren beduidend sneller is opgewarmd dan de rest van de wereld.
  Het (gemiddelde) temperatuurverschil tussen het Noordpoolgebied en de evenaar is daardoor kleiner geworden.
  Vooral in de herfstmaanden ziet men de laatste jaren dat in grote delen van het Noordpoolgebied de temperatuur (door het langer ijsvrij blijven van het water) flink boven het langjarige gemiddelde schommelt.
  Door het afnemende temperatuurverschil zou de straalstroom minder krachtig zijn en daardoor extra gaan zwabberen (meanderen). Alsof de elastiek minder strak gespannen is en daardoor allerlei kronkels gaat vertonen. Dat daardoor ook lage en hogedrukgebieden veel langer op vaste plaatsen blijven liggen, waardoor de extremen toenemen.

  Afwachten of er de komende maanden niet alleen een omvangrijk sneeuwtapijt, maar ook een (gemiddeld) dik sneeuwtapijt gaat vormen op het Noordelijk halfrond. Het kost extra energie om al die sneeuw te laten smelten en mits niet te veel vervuild, wordt er door sneeuw vrijwel al het zonlicht gereflecteerd.
  Wie weet valt er de komende maanden zoveel sneeuw […in het Midden Siberisch bergland en zuid Siberie wordt door het GFS de komende week heel veel sneeuw verwacht…], dat het komend voorjaar wat langer zal duren eer de meeste sneeuw is weggesmolten. Vooral veel sneeuw in lente en zomer is vanuit albedo perspectief voor mij interessant.

  De afgelopen jaren ziet men een bovengemiddeld sneeuwomvang in de herfst en winter en een beneden gemiddelde sneeuwomvang in lente en zomer.

 2. NevenA

  Wie weet valt er de komende maanden zoveel sneeuw […in het Midden Siberisch bergland en zuid Siberie wordt door het GFS de komende week heel veel sneeuw verwacht…], dat het komend voorjaar wat langer zal duren eer de meeste sneeuw is weggesmolten. Vooral veel sneeuw in lente en zomer is vanuit albedo perspectief voor mij interessant.

  Absoluut, dit is een van de belangrijkere dingen om naar uit te kijken in de lente. Ondanks dat er de laatste jaren meer sneeuw lijkt te vallen op het Noordelijk Halfrond, dooit het nóg sneller weer weg in lente en zomer (jullie kennen deze blog post op de ASI blog wel). Er is een vermoeden dat dit snelle smelten voor blocking patterns zorgt, waarbij weersystemen minder langzaam van oost naar west verschuiven (door een minder sterke straalstroom), en je dus een grotere kans op langdurige droogte etc. krijgt.

  Op de website van Nature verscheen een paar dagen terug een interessant artikel over het vroege en razend snelle smelten: Arctic snow cover shows sharp decline

  Quote:

  Derksen says that scientists need to understand why the observed changes do not match up with the projections of widely used models. He found that the snow-cover projections generated by the climate models being used in the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change underestimate the extent of spring snowmelt in the Northern Hemisphere. “Even if we’ve become a bit more willing to be aggressive with the scenarios we use to drive these models, it still doesn’t seem to be enough to describe what we’re observing,” says Sharp. “We end up being conservative.”

  1. Hans Verbeek

   Bedankt voor je aanvulling, Neven.
   De klimaatmodellen, die het IPCC hanteert, voorspellen geen lichte afkoeling in de wintermaanden boven de landmassa’s op het Noordelijk Halfrond. De klimaatmodellen voorspellen een geleidelijke opwarming van 0,2°C per decennium. En het afgelopen decennium blijven de temperaturen daarbij achter. (of zoals klimatoloog Trenberth het formuleert: “The fact is we can’t account for the lack of warming at the moment and it’s a travesty that we cant”. – We begrijpen niet waarom de opwarming achterblijft en we staan voor schut omdat we het niet kunnen verklaren.)

   De klimaatmodellen moeten beter, veel beter.
   En de prognoses van de huidige modellen (2°C warmer in 2100) kunnen de prullenbak in.

   1. paradoxnl

    Hans,

    Zoals je al aangaf is op het Noordelijk halfrond vooral gedurende het winterseizoen zeker geen sprake van vergaande opwarming, integendeel.
    Van de laatste 5 jaar zijn (gemiddeld over het gehele noordelijk halfrond) de winters van 2008, 2011 en 2012 behoorlijk koud geweest. Wie weet wordt ook winter van 2013 (december 2012/ januari en februari 2013) weer behoorlijk koud.
    Het ziet er naar mijn behoorlijk speculatieve verwachting op het noordelijk halfrond wat vorst en kou betreft ook voor de komende winter weer veelbelovend uit…

   2. NevenA

    De klimaatmodellen, die het IPCC hanteert, voorspellen geen lichte afkoeling in de wintermaanden boven de landmassa’s op het Noordelijk Halfrond.

    Volgens mij doen ze dat niet, nee, en dat hangt dan waarschijnlijk er weer mee samen dat ze die toename in sneeuwval in herfst en winter niet nabootsen, wat waarschijnlijk weer gelinkt is aan het verdwijnen van het zeeijs, nog iets wat ze nog altijd niet te pakken hebben (zie blog post Models are improving, but can they catch up?).

    Kortom, ze kunnen het allemaal niet bijhouden. Het verandert op het moment te snel. Misschien dat ze de achterstand kunnen overbruggen, als de boel wat minder snel verandert, of even een tijdje niet. Lijkt me sterk, maar je weet nooit.

    De klimaatmodellen voorspellen een geleidelijke opwarming van 0,2°C per decennium.

    Maar voor het hele jaar, niet alleen de winter, inclusief lente, zomer en herfst.

    En het afgelopen decennium blijven de temperaturen daarbij achter.

    En dat komt hoogstwaarschijnlijk door het domineren van La Niña’s, een inactieve zon en een negatieve PDO. Op zulke korte tijdsschalen als een decennium kunnen korte-termijn invloeden de lange-termijn forcering maskeren. Misschien dat de sneeuwval er ook mee te maken heeft, maar het kan niet veel zijn, aangezien het veroorzaakt wordt door Arctic amplification, oftewel warmte elders.

    Toch is het afgelopen decennium dik warmer dan die daarvoor, en is de kans groot dat bij de volgende gemiddelde El Niño het jaarrecord bijgesteld wordt.

    Overigens kun je hier over de volledige context van Trenberth’s e-mail lezen. De quote heeft zoveel bekendheid gekregen omdat men het vrij makkelijk kon laten voorkomen dat daar iets heel ergs gezegd werd. De context weerspreekt dit.

   3. NevenA

    Sorry, vergeten mee te nemen in de vorige comment:

    En de prognoses van de huidige modellen (2°C warmer in 2100) kunnen de prullenbak in.

    Ten eerste zijn er allerlei verschillende prognoses voor 2100, gebaseerd op verschillende scenario’s. Die gooi je niet na 10 jaar voornamelijk La Niña’s in de prullenbak.

    Ten tweede is modelleren een on-going effort. Niemand beweert dat modellen foutloos zijn. Er wordt voortdurend aan geschaafd. Zijsprongetje: Nog gezien trouwens hoe geweldig goed de storm pathy en intensiteit van Sandy al een week van te voren door het ECMWF-weersmodel werd voorspeld? Dat is echt indrukwekkend.

    Ten derde: stel, je gooit alle modellen in de prullenbak, en dan? Dan heb je dus helemaal niks. Je weet dat de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer stijgt en dat dat zeer waarschijnlijk effecten zal hebben. Als je geen modellen hebt, loop je met een blinddoek om door de dichte mist. En we kunnen moeilijk even met z’n allen naar Mars verhuizen en dan op ons gemak kijken hoe het met de opwarmende Aarde afloopt.

    Kortom: modellen zijn er om onzekerheid te kwantificeren. Onzekerheid is in dit geval niet onze vriend. Als we namelijk helemaal niets weten over mogelijke effecten, kan het allemaal meevallen. Maar het kan net zo goed nog veel erger zijn. We weten nog lang niet alles, maar we weten wel wat, genoeg om die onzekerheid zo goed mogelijk te willen kwantificeren.

   4. Hans Verbeek Berichtauteur

    Neven, als ik Trenberth was, dan zou ik ook zeggen dat het citaat uit de context is gehaald.

    Het lijkt me onmogelijk dat de klimaatmodellen nog veel beter zullen worden. Er is veel verzet om aan natuurlijke factoren (ENSO en de Zon) een grotere rol toe te kennen in de opwarming van de afgelopen decennia. Veel klimaatonderzoekers hebben zich ingelaten met politiek en nemen daarom onwrikbare standpunten in. Over de klimaatgevoeligheid (hoeveel warmt het op bij een verdubbeling van de CO2-concentratie) bestaat nog veel onduidelijkheid: de schattingen varieren tussen 0.7 (Lindzen) en 6°C (Hansen).

    Satellieten hebben niet het eeuwige leven (Envisat) en we hebben niet meer genoeg goedkope olie om nieuwe satellieten te bouwen en lanceren. Bezuinigen op onderzoek zal niet helpen. Wetenschapppers zullen alles uit de kast halen om maar financiering te krijgen: misschien zijn er ook klimaatwetenschappers die de methode van Diederik Stapel gaan gebruiken. Het zwart maken van sceptische wetenschappers, zoals prof. Lewandowsky probeerde, helpt ook niet.

    De zaken zullen gaan zoals ze zullen gaan. Uiteindelijk zal de afnemende Energy Return on Energy Invested (EROEI) ons beletten om alle olie- en gasreserves te exploiteren. Het afblazen van het Shtokman-project is daarvan een voorbeeld.
    Ik ben niet zo somber en laat me niet bangmaken: niet voor moslims, niet voor cholesterol en ook niet voor opwarming.

    BTW: Orkanen zijn een uitlaatklep voor de opgewarmde oceaan. Sandy heeft haar taak goed vervuld: er is de afgelopen week heel veel warmte ontrokken aan de Atlantische Oceaan en afgegeven hoog in de atmosfeer, waar bijna geen broeikasgassen meer zijn.

   5. NevenA

    Hans, lees die link die ik eerder noemde die de context uitlegt. Die context wordt expres weggelaten uit propaganda-overwegingen. Dit is nou een goed voorbeeld om tot op de bodem uit te zoeken en dan te kijken welke nepskeptische sites de propaganda verspreiden. Dan weet je meteen bij wiens uitspraken je voortaan op je hoede moet zijn.

    Wetenschapppers zullen alles uit de kast halen om maar financiering te krijgen: misschien zijn er ook klimaatwetenschappers die de methode van Diederik Stapel gaan gebruiken.

    En als de Aarde gewoon verder opwarmt, wordt dat ze een stuk makkelijker gemaakt. En financiering krijgen, én de misschien wel meest prangende situatie der mensheid na mogen vorsen. 😛

    Ik ben het met je eens dat het erom gaat spannen of er wel genoeg middelen zullen zijn om AGW in de gaten te houden en te onderzoeken. Maar gelukkig weten de meeste klimaatsceptici zeker dat er nog meer dan genoeg energie is (shale oil, fracking), dus we gaan allemaal nog rijker worden, om vervolgens in onze villa’s te horen te krijgen dat al die honderden state-of-the-art satellieten bevestigd hebben dat AGW een smerige hoax is. En dan trekken we allemaal een fles Dom Perignon open. 9 miljard flessen.

   6. Hans Verbeek Berichtauteur

    Ik had de context al gelezen, Neven.
    Ik heb een open mind en lees regelmatig Skeptical Science. Na een paar jaar leer je het onderscheid tussen echte wetenschap en onzin; ook op WUWT staat soms complete onzin.

    Ik denk niet dat we ernaar moeten streven om over 30 jaar met 9 miljard mensen op Aarde zijn. Nu sluiten we al grote groepen uit, zelfs binnen het rijke Europa en Amerika.
    Ik ben daar niet somber over, ik leef per ongeluk in een zeer interessante tijd.

   7. NevenA

    Super, dan heb je dus gelezen dat Trenberth niet bedoelde wat jij met je quote aangaf:

    “The fact is we can’t account for the lack of warming at the moment and it’s a travesty that we cant”. – We begrijpen niet waarom de opwarming achterblijft en we staan voor schut omdat we het niet kunnen verklaren.)

    Hij begrijpt niet waar de opwarming heen is gegaan in het systeem, aangezien ze met satellieten boven aan de atmosfeer meten dat er meer energie de Aarde bereikt dan er weer uit komt.

    Zoals op SkS staat:

    Trenberth expresses frustration that observation systems are inadequate to track the flow of energy. It’s not that global warming has stopped. We know global warming has continued because satellites find an energy imbalance. It’s that our observation systems need to be more accurate in tracking the energy flows through our climate and closing the energy budget.

    Hij zegt dus niet dat ‘ze’ voor schut staan (niet correct vertaald, en ik kan het weten, want het is m’n werk), maar dat het belachelijk is dat ze die energie niet kunnen traceren.

    Er is helemaal niets raars aan die uitspraak, behalve als je het uit de context haalt en doet alsof hij zegt dat ze niet snappen waarom de opwarming gestopt is. Dat is een mooi stuk propaganda wat heel succesvol is geweest. Ze hebben kennelijk zelfs jou, Hans, ermee voor het lapje gehouden. Met alle respect. It happens to the best of us.

    Ik denk niet dat we ernaar moeten streven om over 30 jaar met 9 miljard mensen op Aarde zijn. Nu sluiten we al grote groepen uit, zelfs binnen het rijke Europa en Amerika.

    Helemaal eens. Ik was sarcastisch over het perspectief dat ik bij vele andere klimaatskeptici aantref (jij bent vrij uniek, als ik het mag zeggen). Ik lees de laatste tijd wat meer op Climategate.nl, en daar is werkelijk een fracking-festival gaande.

    We moeten een geleidelijke transitie inzetten naar 5 miljard mensen op de Aarde. En dat lukt volgens mij het beste als het rijke noorden ophoudt de grondstoffen van het arme zuiden te jatten, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen (via groei) en een hogere levensstandaard voor meer kennis zorgt en de behoefte aan veel kinderen vermindert.

    Wij zouden in principe al een jaar of 20-30 uitgegroeid moeten zijn. Helaas moeten we doorgroeien om Rupsje Nooitgenoeg (de 1% oligarchen en hun lakeien in politiek en bedrijfsleven) tevreden te houden..

    Ik ben overigens ook niet bang voor moslims en cholesterol. Van de kanker-loterij word ik wel minder vrolijk.

   8. Hans Verbeek Berichtauteur

    Neven, Trenberth is ook maar een mens. In 1998 dacht hij nog dat El Nino frequenter en sterker zo worden. Daar is de afgelopen 10 jaar niets van gebleken. Zijn verhaal over het weglekken van warmte naar de diepzee vind ik niet overtuigend.

    Zolang het effect van bewolking en waterdamp op de opwarming vaag blijft, is er maar weinig met zekerheid te zeggen over de toekomstige stralingsbalans.
    Ik vertrouw gewoon op de metingen van meteorologen.

    We moeten een geleidelijke transitie inzetten naar 5 miljard mensen op de Aarde.

    Ik ben niet zo gedreven om de huidige menselijke beschaving te redden.
    De zaken zullen gaan zoals ze zullen gaan.
    We zullen gewoon doorrennen naar de afgrond en er het beste van moeten maken, ook al is dat weer als jager-verzamelaar

   9. Neven

    Ik ben niet zo gedreven om de huidige menselijke beschaving te redden.

    Ik an sich ook niet zo (maak me geen illusies), maar toch filosofeer ik graag over hoe – áls het zou kunnen – een transitie naar een duurzamere, eerlijkere globale samenleving zou kunnen verlopen.

    En ik heb een kind, dus helemaal onverschillig laat het me ook niet. Maar de frustratie ben ik grotendeels voorbij. Ook omdat ik wat beter snap hoe de boel in elkaar steekt. Denk ik.

    Dus áls er een kans is dat het allemaal nog niet te laat is (AGW, peak oil, landbouwproblematiek), dan begint het allemaal met het collectief onderkennen dat er problemen/grenzen zijn. Dat is een van de redenen dat ik met de ASI blog ben begonnen.

  2. paradoxnl

   “Er is een vermoeden dat dit snelle smelten voor blocking patterns zorgt…’

   @NevenA,

   Enig idee waarom vooral gedurende de meest recente jaren in het voorjaar op korte tijd de sneeuwomvang op het noordelijk halfrond van vaak boven normaal naar onder normaal gaat?
   Is er in de winter minder sprake van ‘blocking patterns’ dan gedurende de lente en zomer?
   Ik zit me als leek af te vragen in hoeverre het snelle smelten van sneeuw in het voorjaar (met als gevolg een snelle afname van de omvang) inderdaad een mogelijke oorzaak is van ‘blocking patterns’ gedurende de zomer. Zo iets als het kip en het ei verhaal. Is er inderdaad sprake van een causaal verband?

   1. NevenA

    Hoi paradox,

    Enig idee waarom vooral gedurende de meest recente jaren in het voorjaar op korte tijd de sneeuwomvang op het noordelijk halfrond van vaak boven normaal naar onder normaal gaat?

    Ik denk dat het met Arctic amplification te maken heeft. Als je de temperatuursafwijkingen tijdens de winter ziet in het Arctische gebied, dan is dat spectaculair te noemen (kijk bijvoorbeeld hoe het nu is). De koelkast is kapot aan het gaan.

    Ook is het goed om te bedenken dat het niet het hele Noordelijk Halfrond bedekt is met sneeuw. Er zijn genoeg plekken waar het warm is, ook door de opwarming van de Aarde.

    Het sneeuw wordt dus al heel vroeg aan twee kanten ‘aangevallen’.

    Ik denk dat dit het is, maar zeker weten doe ik het niet.

    Ik zit me als leek af te vragen in hoeverre het snelle smelten van sneeuw in het voorjaar (met als gevolg een snelle afname van de omvang) inderdaad een mogelijke oorzaak is van ‘blocking patterns’ gedurende de zomer. Zo iets als het kip en het ei verhaal. Is er inderdaad sprake van een causaal verband?

    Er is wel wat te zeggen voor een causaal verband. Zoals Dr Jennifer Francis (van Rutgers University, waar toevallig ook het Global Snow Lab zit) het uitlegt:

    Increased waviness seems to be occurring during summer, as well; but instead of sea ice loss, the culprit appears to be the progressively earlier melt of snow on Arctic and sub-Arctic land in the spring. As snow disappears, bare soil is exposed to the strong spring sunshine earlier, which allows it to dry and warm sooner. This effect is at least partly responsible for the approximately 2 degrees C of warming over high-latitude land areas since the mid-1980s. This heat contributes to Arctic amplification during summer, which is expected once again to stretch ridges northward, increase waviness, and promote sluggish weather.

    Hoe ik het begrepen heb: het temperatuurverschil tussen evenaar en pool bepaalt de kracht van de jet stream (en dus de snelheid van het opschuiven van weerssystemen van oost naar west op het NH). Als het bij de pool sneller warmer wordt dan bij de evenaar, verandert die temperature gradient, en dus ook de kracht van de jet stream, en neemt de kans op blocking events toe.

    Dit is echt een veelbelovend wetenschappelijk gebied. Heel spannend eigenlijk. En deprimerend als het klopt. Want eigenlijk zijn er zonder AGW al genoeg problemen die de boel compleet op hun kop kunnen zetten.

    Maar misschien kan AGW ertoe bijdragen dat mensen inzien dat er structurele veranderingen nodig zijn om van dit verkeerde pad af te geraken?

 3. paradoxnl

  Hoe ik het begrepen heb: het temperatuurverschil tussen evenaar en pool bepaalt de kracht van de jet stream (en dus de snelheid van het opschuiven van weerssystemen van oost naar west op het NH). Als het bij de pool sneller warmer wordt dan bij de evenaar, verandert die temperature gradient, en dus ook de kracht van de jet stream, en neemt de kans op blocking events toe..

  Ook door mij wordt momenteel aan deze opvatting een hoog gewicht toegekend (klinkt voor mij als een plausibele verklaring)

  Ook is het goed om te bedenken dat het niet het hele Noordelijk Halfrond bedekt is met sneeuw. Er zijn genoeg plekken waar het warm is, ook door de opwarming van de Aarde.

  Inderdaad, zeker niet overal sneeuw op NH.
  Naar mijn idee is het vooral in en rond de Arctic ten opzichte van het langjarig gemiddelde in alle seizoenen te warm. Zeker wat betreft latente warmte (kou), bijvoorbeeld dat het ijsvolume het gehele jaar door beduidend minder is geworden, heeft naar mijn mening aan dat er flink wat minder latente kou aanwezig is.
  Dat de opwarming in het noordpoolgebied extra gevoelig is voor extra opwarming in het verleden en daardoor in het arctisch gebied de laatste jaren niet gestagneerd is.
  Het één hoeft het ander niet uit te sluiten, wie weet worden grosso modo de continenten gelegen tussen de 40 ste en 70 ste breedtegraad Nbr. gedurende het winterseizoen kouder en het poolgebied zacht(er).
  Een nieuwe dynamiek in het atmosferisch stroming patroon, mogelijk doordat het noordpoolgebied de afgelopen tientallen jaren veel sneller is opgewarmd dan de rest van de aarde. Laatstgenoemde leidt waarschijnlijk weer tot een structureel zwakkere (minder krachtige winden) en sterker meanderende (door minder krachtige winden vanwege geringere temperatuurverschillen) straalstroom.
  In welke mate allerlei factoren een effect hebben op het huidige weergebeuren en hoe dat in de toekomst zal evolueren is voor mij een zeer moeilijke vraag. Als men een hamer heeft om mee te slaan zal men al snel met deze hamer een antwoord voor de geconstateerde verschijnselen geven. Misschien is die hamer het beste antwoord. Misschien wordt in toekomst ook (deels) aanvullende of wezenlijk andere verklaringen voor de geconstateerde verschijnselen ‘ontdekt’.

  Want eigenlijk zijn er zonder AGW al genoeg problemen die de boel compleet op hun kop kunnen zetten.

  Dat ben ik zeker met je eens. Naar mijn idee is onze huidige levensstijl niet lang meer vol te houden. Dat de wereld als geheel reeds flink in overshoot is. Dat onze manier van leven niet in balans is met de natuurlijke leefomgeving, waarvan we als mensheid nog steeds enorm afhankelijk zijn. Als bijvoorbeeld onze intensieve landbouw niet meer op grote schaal ondersteund kan worden (door o.a piekolie of lokale beinvloeding van het klimaat), zal er mogelijk ook in de relatief rijke delen van de wereld het besef doordringen dat met technologie niet alle problemen op te lossen zijn. Dat veel (landbouw) grond, mede door intensieve landbouw, haar draagkracht (vruchtbaarheid) heeft verloren. Om nog maar te zwijgen over afnemende eroei (in bredere zin diminishing returns)…

 4. johan van der Gaarden

  We hebben het begin van een abrupte klimaatverandering, methaan en albido feedback, samen met alle andere terugkoppelingen zorgen voor een abrupte stijging van de gemiddelde temperatuur, met als gevolg klimaatchaos, nu en niet over 100 jaar.
  ting is dat tegen 2015 het ijs op de pool weg is en dan ook landbouw verleden tijd, de droogtes zijn permanent en dus geen voedsel meer voor mensen en sterfte.
  Funest voor het vertrouwen van de consument.
  Steden zijnniet houdbaar en platteland ook niet, wel mogelijk om survival te doen inn natuur, beste plek op aarde is Canadese westkust.

  Succes.

 5. Alp

  dat zijn allemaal leugens dat jullie zeggen over de opwarming van de aarde. winterrampen zoals: late en vroege sneeuwval, het vaker voorkomen van het noordoostenwind, hevigere sneeuwbuien, sneeuwrecords ezv komen alsmaar vaker voor. dat betekent dus de afkoeling van de aarde in de laatste 3 jaar. in belgie^was er en keer een januarirecord sneeuwlaag in de laatste 20 jaar, in 2010 was er nooit zoveel dagen sneeuw gevallen in de laatste 113 jaar, 6 maanden achter elkaar was het kouder dan normaal, er was nooit zo laat sneeuw gevallen in de laatste 60 jaar. vorige keer was het wel ongeveer 100 jaar geleden dat er nog eens zo laat sneeuw was gevallen.

  1. Whitefang

   lokale extremen horen bij abrupte klimaatverandering, 6 tot 10 keer zoveel nieuwe maxima ten opzichte van minima, warmte wint op alle fronten, zeeijs, Groenland, zuidpool, bosbranden, droogtes en stormen zoals Sandy afgelopen jaar.
   Door tijdvertraging en vele terugkoppelingen is het systeem nu zelfversterkend en met enkele jaren zitten we in de versnelling, 5 tot 10 graden erbij in enkele decades.
   Albido en methaan de grootste feedbacks, smelten permafrost op land en onderzee.
   Acuut probleem is nu het vrije methaangas onder de ESAS, 1% is genoeg voor veroorzaken abrupte klimaatverandering. 2 gradenlimiet was niet veilig, 1 graad ook niet, pool al 5 graden boven de norm. Noord en Zuid gaan tegelijkertijd, PIG volop in beweging……

   1. Whitefang

    Acuut probleem voor mensheid is nu de misoogst door extremen, droogtes en overstromingen, verandering jetstream, blokkkades en wie weet de Hadley cell……..inmiddels steeds meer vormen van kannibalisme, geen teken van een gezonde ontwikkeling.

   2. Alp

    excuseer meneer WARMTE WINT OP ALLE FRONTEN. ik geloof niet dat er de laatste tijd meer orkanen , aarbevingen, droogte en overstromingen zijn. want bij mij is er nooit een overstroming geweest. denk liever aan de sneeuwstorm in amerika in de afgelopen winter en in de hoogste toppen van oostenrijk. ik was daar ooit op skivakantie geweest.
    winters en lentes worden alsmaar kouder sinds 2010. het klimaatopwarming in de zomer is ook gestopt en ook aan de verdachte late sneeuwval die geduurd heeft tot eind maart moet je aan denken. vooral de wintertemperaturen dalen het snelst. wat ik verwacht voor de komende decennium dat de gemiddelde wintertemperaturen wel 1.8 graden zal dalen want de 3 afgelopen winters zijn de gemiddelde wintertemperaturen de koudste in de laatste 15 jaar

   3. Whitefang

    Aha, beter geloof opzij te zetten en te kijken naar bv het ijs op bv neven zijn blog:
    http://neven1.typepad.com/
    Op forum van peakoil.com staat de laatste stand van zaken en de discussie hierover.
    Acuut probleem onderzee vrij methaangas dat nu massaal vrijkomt.
    http://peakoil.com/forums/runaway-global-warming-has-arrived-pt-8-t68573.html
    http://peakoil.com/forums/the-drought-thread-pt-2-merged-t63939.html
    Genoeg links om de avond mee te vullen.
    Voor de ramptoerist is er natuurlijk Malthusia.com
    http://www.malthusia.com/viewtopic.php?f=4&t=423&start=2640
    Bekijk en lees de rapporten zelf en begrijp wat er aan de hand is, leuke hobby om te volgen maar veel mensen willen liever niet weten wat wel begrijpelijk is natuurlijk.
    We hebben met zijn allen een natuurlijk proces versneld en dat is uit de hand gelopen.

   4. Hans Verbeek Berichtauteur

    Op de Noordpool is het momenteel een stuk kouder dan normaal, Whitefang

    En er is nog niets te merken van het versneld vrijkomen van methaangas in het Poolgebied.
    Tussen 1985 en 2000 steeg de concentratie van methaan wat sneller, maar de laatste 10 jaar valt de stijging erg mee.

   5. Whitefang

    Ik ben ook blij met een koude pool en liefst veel drijfijs, veel bewolking dit seizoen al hebben we nog een maandje smelt voor de boeg. Hoe langer er ijs is, hoe meer tijd we nog hebben.
    Voor methaangas meten is weten is dit een beter gereedschap: http://www.methanetracker.org/
    Een enkele meetwaarde op een niveau is te beperkt om een beeld te krijgen van de vrijgave.

    Dat er ook kouderecords zouden zijn is een lang verwachte ontwikkeling, meer waterdamp, meer neerslag, ook sneeuw. Dat de jet nu al aan verandering onderhevig is is onverwacht en heeft ook extremen tot gevolg, vooral droogtes en overstomingen.
    http://www.skepticalscience.com/translation.php?a=35&l=15

    Lente 2012 waren er vast kouderecords te melden maar 30 graden in Canada en de enorme droogte voor de VS zijn ongekend hevig, gemiddeld 3 graden boven de norm.
    80% drijfijs is foetsie………………

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s