Tagarchief: al qaeda

Mali: het nieuwe Afghanistan

In januari 2012 riepen Toeareg-rebellen in het noorden van Mali een onafhankelijke staat, Azawad, uit. Dat leidde niet tot ingrijpen door de VN of Westerse troepen.

Maar de opstand in het Noorden leidde wel een staatsgreep in maart van 2012. President Touré werd weggestuurd en een militaire junta o.l.v. premier Cheikh Modibo Diarra nam de macht over. In december 2012 trad premier Diarra af en werd een nieuwe (niet gekozen) regering aangesteld o.l.v. President Dioncounda Traoré.

Mali is een failed state
Mali is geen natie-staat. In het land wonen veel verschillende bevolkingsgroepen. De grenzen van Mali zijn door Westerse koloniale mogendheden op de kaart getrokken zonder rekening te houden met de verschillende etnische groepen. De regering zetelt in Bamako in het welvarende zuiden. In dat deel van Mali floreert de landbouw en wordt erg veel grond verpacht aan buitenlandse investeerders. De nomaden in het woestijnachtige noorden, 10% van de totale bevolking van Mali, hebben niets met landbouw. Zij wantrouwen de Westerse inmenging en groeiende culturele invloed van het Westen. Het is begrijpelijk dat het Noorden van Mali zich wil afscheiden van het zuiden.

Op de failed-state-index van 2012 stond Mali op 79ste plaats, geen vuiltje aan de lucht. Maar in 2013 klom Mali naar de 38ste plaats. Ik neem aan dat Mali volgend jaar nog hoger staat op het lijstje van mislukte landen.
De kloof tussen het verwesterde Zuid-Malinezen en het traditioneel-islamitische nomaden uit het Noorden zal wijder worden.

Militair ingrijpen door Westerse landen
In april 2012 veroverden de nomadische rebellen uit Noord-Mali Timbouctou en omgeving. De rebellen worden geassocieerd met fundamentalische moslims door de verwoesting van kunstschatten in Timbouctou in de zomer van 2012. Dit is vergelijkbaar met de verwoesting van Boeddha door de Taliban in Bamiyan in maart 2001. Zeven maanden later vielen Amerikaanse troepen Afghanistan binnen om de Taliban te verslaan of verdrijven.
In januari 2013 bijna zeven maanden na de verwoesting van graftombes in Timbouctou vielen Franse troepen Mali binnen om de rebellen te verjagen.

Nadat Franse troepen Timbouctou hadden heroverd werden documenten gevonden, die definitief ‘bewezen’, dat de rebellen extremistische moslims waren gelieerd met Al Qaeda. Dit was voldoende bewijs voor de Veiligheidsraad om resolutie 2100 aan te nemen. In deze resolutie wordt een multinationale vredesmissie, MINUSMA, opgericht met als doel om de burgerbevolking en de Malinese overheid te beschermen tegen aanvallen van rebellen.

Momenteel ontplooien Franse troepen een groot offensief om de rebellen uit Mali te verdrijven. De suggestie wordt gewekt dat de rebellen geen Malinezen zijn, maar Toeareg uit Zuid-Algerije, Zuid-Libië en Tsjaad. In de praktijk is het erg moeilijk om op de grond vast te stellen waar Mali ophoudt en het ‘buitenland’ begint.
Zoals blijkt uit de documentaire hieronder zijn de Toeareg-rebellen al eerder verdreven uit de omgeving van Timbouctou. Moeten de Westerse vredestroepen de nomaden opnieuw verdrijven?

Nederlandse militairen naar Mali
Nederlandse militairen namen deel aan de ISAF-vredesmissie in Afghanistan. En ook aan de MINUSMA-vredesmissie in Mali zullen Nederlandse militairen meedoen. Het is ook goed mogelijk dat er Nederlanders zullen sneuvelen in de strijd tegen de moslimrebellen. Misschien zullen er ook Nederlandse F-16’s boven Mali worden ingezet om de grondtroepen te ondersteunen en te speuren naar bermbommen.

Er zullen Al Qaeda-kopstukken worden gedood in Noord-Mali en terroristen zullen bomaanslagen plegen in de hoofdstad Bamako. Er zullen onschuldige burgers omkomen door vergissingen bij bombardementen en beschietingen. En omdat het goedkoper is zullen er onbemande drones worden ingezet i.p.v. bemande gevechtsvliegtuigen.
Het hele circus begint opnieuw in een Afrikaans land.

(vergeef mij de cynische toon in de laatste alinea, ik zal er geen gewoonte van maken)

Nederlandse militairen in Mali, Al Qaeda en landroof

De Nederlandse regering denkt erover om Nederlandse militairen naar Mali te sturen als onderdeel van een multinationale vredesmissie.
In Mali wordt de officiële regering in de hoofdstad Bamako bedreigd door opstandelingen uit de noordelijke provincies.

De Al Qaeda-connectie
Die opstand is niet nieuw. Meer dan twintig jaar geleden streefden de nomadische stammen in het noorden al naar onafhankelijkheid. Maar in de laatste twee jaar boekten de Toeareg-rebellen opmerkelijke successen. In januari 2013 werden de rebellen door Franse troepen verdreven uit de stad Timboektoe. De Franse regering rechtvaardigde het ingrijpen door de moslimrebellen te associëren met de Noord-Afrikaanse terreurbeweging Al Qaeda in de Magreb (AQIM). De verwoesting van heiligdommen en kunstschatten in Timboektoe in 2012 maakte de opstandelingen al verdacht. De vondst van een ‘uniek Al Qaeda-document‘ in februari 2013 zorgde voor het definitieve bewijs.
De opstand van de stammen in Noord-Mali is niet nieuw, de link met Al Qaeda wel.

Het legitieme bewind in de hoofdstad Bamako
In maart 2012 werd president Amadou Touré afgezet tijdens een militaire staatsgreep. In december 2012 volgde een nieuwe staatsgreep en momenteel is er een overgangsregering aan de macht met als tijdelijk president Dioncounda Traoré. Het gaat er niet echt democratisch aan toe in Mali.
De nationale overheid in Bamako voert wel onderhandelingen met bedrijven uit Europa en Oost-Azië over het pachten van landbouwgrond. De laatste jaren worden enorme lappen landbouwgrond door de ‘legitieme’ regering in Bamako verpacht aan buitenlandse investeerders. De investeerders zorgen voor irrigatieprojecten en landbouwmachines. Dit leidt tot hogere opbrengsten en daarmee tot hogere inkomsten uit export van gewassen voor Mali.
Maar in de meeste gevallen wordt de lokale bevolking verdreven van de grond, die zij bewoonden en bewerkten. Daarom wordt deze praktijk ook wel landroof genoemd, of in het Engels landgrab.

De landroof is alleen mogelijk met de medewerking van de ambtenaren en gezagsdragers in de hoofdstad Bamako. De lokale stamhoofden op vele honderden kilometers afstand van de hoofdstad kunnen de pachtovereenkomsten niet tegenhouden.
De overgangsregering van president Traoré zal door een zwaar bewapende buitenlandse vredesmacht in het zadel worden gehouden en beschermd tegen aanvallen van opstandelingen en Al Qaeda. En ondertussen kan de Malinese landbouw gemoderniseerd en gemechaniseerd worden, zodat de voedselproduktie stijgt.
Het is een win-win-situatie waarbij alleen wat lokale marginale boertjes het onderspit moeten delven.

De documentaire Why poverty – Land rush kun je ook in zijn geheel bekijken.

Memoires van Bin Laden belangrijker dan die van Wilders

In de week dat het boek van Geert Wilders, Marked for Death, uitkwam, publiceerde de Amerikaanse militaire academie West Point de memoires van Osama Bin Laden. De inhoud van de twee publicaties is compleet verschillend. Het werk van Bin Laden krijgt veel meer aandacht dan het boekje van Wilders. Misschien had Wilders toch de Nederlandse pers moeten uitnodigen.

Wilders koos ervoor om zijn boek te lanceren in een week dat er zeker publiciteit over Al Qaeda en Bin laden zou zijn: het is deze week precies een jaar geleden dat Bin Laden in Abottabad gedood werd door Amerikaanse mariniers.
President Obama vloog naar Afghanistan om de Amerikaanse militairen daar uit te leggen dat ze nog een jaartje moeten blijven: ook al is Bin Laden dood, de strijd is nog niet gewonnen.

Voordat Obama naar Afghanistan vloog, berichtte CNN al, dat er honderden geheime documenten van Al Qaeda waren ontdekt, gecodeerd in een bestand vermomd als pornofilm. Nieuwe details over de aanslagen in Londen van zeven (!!) jaar geleden. En nieuwe plannen van Al Qaeda om grote passagiersschepen te kapen en de opvarenden te gebruiken als gijzelaars. Ongetwijfeld afgekeken van de Palestijnen die in 1985 de Achille Lauro kaapten.
Ik vind het vreemd dat plannen voor terreuraanslagen breed worden uitgemeten in de media en dat een wetenschappelijke publicatie over het vogelgriepvirus tegengehouden wordt omdat terroristen het mogelijk kunnen nadoen.

Voor het boek van Geert Wilders moet je betalen: bij Amazon kost het $16 exclusief verzendkosten. Maar je kunt natuurlijk ook even wachten tot het in de bieb te krijgen is of bij de Slegte ligt.

De memoires van Bin Laden zijn door de militaire academie in West Point vertaald naar het Engels, geredigeerd en overgetikt. Daar zitten duizenden uren werk in, maar de Amerikanen vragen er geen geld voor. Je kunt het gedachtengoed van Bin laden gratis downloaden: in het Arabisch of de Engelse vertaling.

President Obama vindt de foto’s en de video-opnamen van de executie van Bin Laden nog steeds te gruwelijk voor publicatie. Maar de memoires van Bin Laden worden ongecensureerd verspreid. Ze zijn helemaal niet gruwelijk of gevaarlijk. Of zouden de Amerikanen de gevaarlijke, haatzaaiende passages hebben aangepast of weggelaten.

Ik kijk nog wel eens naar de laatste foto van Bin Laden. Daar zie ik een oude ongevaarlijke man, die video zit te kijken. Ik denk eigenlijk niet dat het Bin Laden zelf is, die we daar zien. Misschien is het zijn chauffeur, zijn tuinman of zijn ghostwriter.

Osama voor één dag tot leven gewekt

Op 2 mei bracht de Amerikaanse president Obama een bezoek aan de troepen in Afghanistan. Het was op 2 mei precies een jaar geleden dat Amerikaanse commando’s in Abottabad in Pakistan Osama Bin Laden dood schoten.
President Obama hield voor de soldaten op de luchtmachtbasis Bagram een prachtige toespraak, waarin de naam Osama Bin Laden regelmatig viel. Obama is een begenadigd spreker en noemde de naam zo vaak, dat het leek alsof Bin Laden weer uit de dood was opgestaan en ieder moment uit de coulissen kon stappen om naast de president te gaan zitten.

Het verrassingsbezoek van Obama was een verkiezingsstunt. De economische politiek van Obama is niet erg succesvol. Zijn plannen voor de gezondheidszorg stuiten op grote weerstand. Eigenlijk is de executie van Bin Laden een van de weinige successen van Barack Obama. Als Obama herkozen wil worden, zal hij nog heel vaak terugkomen op de executie van Osama Bin Laden.

Een dag voor de toespraak van Obama was er ook al groot nieuws over Bin Laden’s organisatie Al Qaeda. Er zijn honderden geheime documenten teruggevonden verborgen in pornovideobestand op een USB-stick. Amerikaanse en Duitse inlichtingendiensten zijn bijna 12 maanden bezig geweest om de documenten te decoderen. Kosten noch moeite worden gespaard in de ‘war on terror’.

De Amerikaanse soldaten zullen nog tot 2014 in Afghanistan moeten blijven. En daarom zal Osama Bin Laden volgend jaar op 2 mei opnieuw herdacht worden door de Amerikaanse president. Misschien zal 2 mei uiteindelijk uitgroeien tot een jaarlijkse Osama-Bin-Laden-dag.

In ‘1984’ beschreef George Orwell het dagelijks ritueel ‘Twee Minuten Haat’, waarbij de aartsvijand van Oceanië, Goldstein op alle schermen verscheen. Het maakt niet uit of die aartsvijand nog leeft of al jaren dood is. De haat wordt elke keer opnieuw opgewekt tegen een symbool van het kwaad. Osama Bin Laden vervult in de 21e eeuw de rol van Goldstein.

Waar zijn de moslim-terroristen?

In de zomer van 2006 werd men op vliegvelden over de hele wereld erg bang van flesjes water of contactlensvloeistof. Geheime diensten hadden een plan ontdekt om met vloeibare explosieven terroristische aanslagen te plegen.
Het plan is nooit ten uitvoer gebracht.
Er zijn wel mensen veroordeeld voor het maken van plannen en die kregen zeer zware straffen.

De autoriteiten voerden strenge controles in om vloeistoffen uit de handbagage van passagiers te weren.
De oogst van de controles was erg mager: er zijn nooit terroristen aangehouden met explosieve vloeistoffen bij zich.

Op Eerste Kerstdag 2009 was het weer raak. Een terrorist probeerde de explosieven, die hij in zijn onderbroek had verstopt aan te steken. Nou ja, explosieven. Het leek meer op Bengaals vuur. De ‘aanslag’ mislukte, maar er werden wel overal ter wereld bodyscanners geplaatst om de andere terroristen te kunnen tegenhouden voordat ze aan boord gingen.
Het resultaat van de bodyscanners is uiterst mager. Er is geen enkele terrorist meer opgepakt met explosieven in zijn schoenen of in zijn onderbroek. Umar Farouk Abdulmutullah was de enige. En uitgerekend bij hem mislukt de aanslag.

De autoriteiten berichten via de media nog altijd over Al Qaeda en de aanslagen, die voorbereid worden. De media kloppen deze bedreiging gretig op. Maar de werkelijkheid staat in groot contrast met deze berichten.
In Europa en Noord-Amerika komen de gevaarlijkste terroristen niet verder dan auto’s met gasflessen en vuurwerkbommetjes bij IKEA.
Ontspoorde eenlingen zoals KarsT T. en Tristan van der V. maakten meer slachtoffers dan Al Qaeda.

In Pakistan, Afghanistan en Irak zijn autobommen en zelfmoordterroristen een alledaagse dreiging. In Nederland hebben we een dikbetaalde Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, die wanhopig probeert vol te houden dat Al Qaeda de dood van Osama Bin Laden bloedig zal wreken.
Wat mij betreft wordt de Nationaal Coordinator Bangmakerij wegbezuinigd.