Tagarchief: antarctica

Het klimaatverhaal van 2014 dat de TV-journaals niet haalt

20140915_ice

Sinds 2007 wordt er ieder jaar door de media (TV en kranten) veel aandacht besteed aan het afsmelten van het zeeijs aan de polen. Wetenschappers en dus ook wetenschapsjournalisten richten zich vooral op het Noordpoolijs.
In 2012 smolt er zo veel zeeijs weg op de Noordpool dat er in september slechts 3,4 miljoen km² ijs overbleef: de laagste hoeveelheid sinds het zeeijs m.b.v. satellieten in de gaten wordt gehouden.
Maar in 2013 smolt er minder zeeijs weg en bleef er half september 5 miljoen km² zeeijs over. Dat nieuws was een stuk minder sensationeel.

In september 2014 is de resterende minimale hoeveelheid Noordpoolijs ook ongeveer 5 miljoen km² (zichtbaar in de grafiek hieronder)

Schermafbeelding 2014-09-21 om 13.28.46

Een ijsvrije Noordpool lijkt nog decennia ver weg. De media negeren het smeltende Noordpoolijs.

Aan de Zuidpool is de laatste jaren juist steeds meer zeeijs. In september van 2013 was de hoeveelheid zeeijs rond Antarctica ver boven het gemiddelde over de periode 1981-2010: 19,6 miljoen km².
Nu, een jaar later, is de hoeveelheid zeeijs rond de Zuidpool nog groter: 20 miljoen km².

Schermafbeelding 2014-09-21 om 13.37.37

In september 2014 is er mondiaal 2,2 miljoen km² zeeijs bijgekomen in vergelijking met september 2012. Dat is een toename met 9,5% in twee jaar tijd.
Het is een momentopname en zegt maar weinig over de lange termijnontwikkeling.
Maar de mediastilte rond het afsmelten van het zeeijs rond Noord- en Zuidpool is opvallend als je het vergelijkt met de hype rond hetzelfde zeeijs van het afgelopen decennium.

Het ijs bij de Zuidpool smelt gelukkig niet

Klimaatonderzoekers en politici hebben de neiging om alleen extreme gevolgen van de opwarming van het klimaat op te noemen. Daardoor ontstaat het beeld dat we bang moeten zijn voor de klimaatverandering. Een beetje zoals vaccinmaker Ab Osterhaus ons bang maakte voor de Mexicaanse griep.

In werkelijkheid gaat de klimaatverandering heel geleidelijk en kan de mens en de natuur zich heel geleidelijk aanpassen aan een warmer klimaat. Er zijn zelfs gebieden op de aarde waar je helemaal niets merkt van de opwarming.

Terwijl het Noordpoolijs misschien wel helemaal verdwijnt in de komende 50 jaar, neemt de omvang van het zeeijs aan de Zuidpool juist langzaam toe.
Hieronder de omvang van het zeeijs rond Antarctica in de maand augustus van 1979 tot dit jaar.

Over die periode van 33 jaar nam de hoeveelheid zeeijs met 1,8% toe, ondanks de opwarming van het klimaat.
Aan de toename van het Antarctisch zeeijs is nog geen einde gekomen.
Momenteel is de hoeveelheid zeeijs ook weer hoger dan het langjarig gemiddelde.

De pinguins hebben steeds meer moeite om hun broedgebieden op het vasteland van Antarctica te bereiken.
De hoeveelheid extra ijs rond Antarctica is veel kleiner dan de hoeveelheid weggesmolten ijs op de Noordpool. Netto blijft er steeds minder zeeijs over.

De afgelopen 30 jaar gaat de opwarming op het Noordelijk Halfrond veel sneller dan op het Zuidelijk Halfrond.
Op het Zuidelijk Halfrond steeg de temperatuur minder dan 0,2°C. Op het Noordelijk Halfrond was dat meer dan het dubbele.

Wie een goede verklaring weet voor dit verschil, mag het zeggen.

Smelt de Noordpool alweer sneller ?

Het KNMI meldde op 9 juli, dat het ijs op de Noordpool dit jaar sneller smelt. Een vage bewering, die waarschijnlijk een kern van waarheid bevat.
Ik citeer:

In mei en juni was er veel zuidenwind in Oost-Siberië en Alaska die warme lucht aanvoerde.

Het KNMI bedoelt waarschijnlijk dat er warm water werd aangevoerd naar de Noordelijke IJszee. IJs smelt niet zo hard door warme lucht, maar wel heel snel door warm water.

Ook lees ik:

De kans is groot dat het laagterecord van 2007 dit jaar geëvenaard of verbroken wordt.

Dat kan het KNMI wel op haar wetenschappelijke buik schrijven. De wind is gedraaid en er is nu beduidend meer ijs op de Noordpool dan in 2007.

actuele omvang van het zeeijs rond de Noordpool

Met de voorbarige conclusie dat het record van 2007 waarschijnlijk gebroken wordt, begeeft het KNMI zich op glad ijs. Straks gaan ze nog beweren dat 2010 warmer zal uitvallen dan 2009 omdat er nu al 3 tropische dagen zijn geweest; in 2009 was er maar één.
Iedereen, die zich echt interesseert voor de hoeveelheid zeeijs op de Noordpool kan dat zelf op internet controleren. Het weblog van klimaatscepticus Anthony Watts geeft wekelijks een gedetailleerd overzicht van de toestand op de Noordpool, met actuele satellietmetingen. Als je men. Watts niet gelooft, kun je de satellietmetingen ook controleren op de vrij toegankelijke websites van onderzoeksinstituten als NSDIC, Japan Aerospace Exploration Agency of het Deense Centre for Ocean and Ice (onderdeel van DMI, het Deense KNMI).

In het KNMI-persbericht van 9 juli staat verder:

Op de Zuidpool – waar het nu winter is – is het zeeijs juist toegenomen. De oppervlakte van het zeeijs was vorige maand groter dan ooit in een junimaand gemeten is sinds 1978.

Het is onduidelijk waarom dit nieuwe record (de metingen begonnen pas in juni 1978) niet in de titel van het persbericht staat. De Zuidpool is zeker te ver weg van ons bed.

In de laatste alinea’s van het persbericht probeert het KNMI ons wijs te maken, dat de grote hoeveelheid zeeijs rond Antarctica juist een gevolg is van het opwarmen van Antarctica. Er smelt zoveel landijs op de Zuidpool, dat het zoutgehalte van de Zuidelijke IJszee is gedaald, daarom bevriest er zoveel zeewater……
Het zal wel.

In de VS wordt het zeeijs op de Noordpool op heel andere wijze belicht, door bijv. weerman Joe Bastardi:
video 1: ice, ice baby
video 2: global ice report

Nog een foutje van het IPCC: Antarctisch zeeijs

In het Assesment Report 4 van het IPCC uit 2007 staat te lezen dat het zeeijs  aan de Noordpool afneemt: de trend is een krimp met 2.7% ± 0.6% per decennium. Even verderop staat dat het zeeijs rond Antarctica groeit met 0.47% ± 0.8% per decennium. Maar het IPCC voegt daaraan toe dat die groei statistisch niet significant is.

In de samenvatting voor beleidsmakers zijn de cijfers weggelaten, maar staat te lezen:

Antarctic sea ice extent continues to show interannual variability and localised changes but no statistically significant average trends,

Het zeeijs rond Antarctica vertoont nog altijd variaties van jaar tot jaar, maar er is geen significante trend waarneembaar.

Dat is wel een beetje kort door de bocht.

Onderstaand plaatje laat de gemiddelde omvang van het Antarctisch zeeijs  zien tussen 1978 en 2010. Op de verticale as staat de afwijking van het langjarig gemiddelde (1979 – 2009).


(het plaatje is afkomstig van National Snow and Ice Data Center (NSIDC))

Het NSIDC berekent zelf een stijgende trend van 2.3 % per decennium. En dat is heel wat meer dan de 0.47% van het IPCC. In 2007 had het IPCC echter nog geen gegevens van de periode 2007 – 2010. Maar het IPCC had wel kunnen putten uit de beschikbare wetenschappelijke publicaties.

In 2002 publiceerden Zwaly et al. in Journal of Geophysical Research:

The derived 20 year trend in sea ice extent from the monthly deviations is 11.18 ± 4.19 x 103 km2yr-1 or 0.98 ± 0.37% (decade)-1 for the entire Antarctic sea ice cover, which is significantly positive.

In 2000 schreven Watkins en Simmonds in Journal of Climate dat er een significante toename was te zien gedurende de jaren 90.

Josefino Comiso meldde in 2003 in het boek “Sea Ice – An Introduction to its Physics, Biology, Chemistry, and Geology” ook een significante groei van het Antarctisch zeeijs.

Het lijkt erop dat het IPCC deze relevante publicaties opzettelijk heeft genegeerd. Want in het Derde Assesment Report (TAR) uit 2001 schreef het IPCC nog:

Over the period 1979 to 1996, the Antarctic (Cavalieri et al., 1997; Parkinson et al., 1999) shows a weak increase of 1.3 ± 0.2%/decade.

Zes jaar later (in 2007) groeit het Antarctisch zeeijs nog altijd aan en wetenschappers noemen die groei significant. Maar het IPCC wuift dat in AR4 weg. Dat het Antarctisch zeeijs (al decennialang) aangroeit in een “opwarmend” klimaat is kennelijk “inconvenient”.

NB. Het is natuurlijk heel goed nieuws dat het Antarctisch zeeijs aangroeit, het valt kennelijk wel mee met de klimaatverandering.

Bron: wattsupwiththat.com

IJs op Zuidpool groeit aan

Ongeveer 90% van al het ijs op aarde bevindt zich rond de Zuidpool. En 80% al het zoete water op aarde bevindt zich in dat ijs.
Binnenkort verschijnt er in het wetenschappelijk tijdschrift Geophysical Research Letters en onderzoek van het British Antarctic Survey een opzienbarend artikel. Daarin zal staan dat de afgelopen 30 jaar de hoeveelheid ijs op en rond Antarctica is toegenomen.
Merkwaardig dat we altijd alleen maar horen over smeltende gletsjers en grote ijsplateau’s die afbreken.

Bron: the Australian