Tagarchief: bezuinigingen

Bezuinig op de A4 of op de Fyr-A, Mel

Het kabinet gaat al 18 miljard bezuinigen, op Defensie, Cutuur, Onderwijs enzovoorts. Maar het kabinet besloot dat de A4 tussen Delft en Schiedam ondanks het aanhalen van de broekriem toch aangelegd zou worden.
De kosten voor de aanleg van 7 kilometer snelweg zullen oplopen tot 800 miljoen euro.
Nu zitten de coalitiepartijen te vergaderen over nog meer bezuinigingen (10 miljard ??). En deze keer zal ook minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu een bijdrage moeten leveren.


Welke plannen zal het ministerie van Wegenbouw en Zandverplaatsing schrappen?
Zal men bezuinigen op de gladheidsbestrijding?
Wordt er minder geld uitgetrokken voor spoedreparaties aan snelwegen?

Ik denk dat de verlenging van de A4, tussen Delft en Schiedam, wel uitgesteld kan worden tot de volgende kabinetsperiode. Vanwege de teruglopende filedruk is het momenteel niet opportuun om nog meer snelwegen aan te leggen.

De hogesnelheidstrein tussen Brussel en Amsterdam, de Fyra, lijkt me ook een prima bezuiniging. Dit prestigeproject was gedoemd tot mislukken. Er zijn nauwelijks passagiers, ondanks het gestunt met de tarieven. Het exploitatie-tekort is schrikwekkend en het komt nooit (nee, nee, nooit) meer goed met de Fyra.

Advertenties

Onze kortstondige obsessie met vingerafdrukken

Alle 6 miljard mensen op Aarde hebben vingerafdrukken. Dat betekent bij elkaar 60 miljard verschillende afdrukjes.
Alle mensen, die dood zijn, hadden ook vingerafdrukken, maar daar zal ik het verder niet over hebben.
In 1892 werd in Argentinië een bureautje opgezet dat misdaden oploste m.b.v. vingerafdrukken. Omdat ieder mens unieke vingerafdrukken heeft, kan zonder enige twijfel worden vastgesteld of een misdrijf inderdaad door de verdachte is gepleegd. Als de vinger in kwestie nog altijd aan de hand van de verdachte zit, dan zal de rechter de vingerafdruk als bewijs accepteren. DNA-materiaal (uit sperma, bloed, speeksel of huidschilfers) is makkelijker achter te laten om iemand verdacht te maken, dan vingerafdrukken.

In Nederland hebben politici zich laten overtuigen door hightech-bedrijfjes, dat vingerafdrukken in een chip in het paspoort moeten worden opgeslagen. Het is dan wel zo handig om die vingerafdrukken ook in een centrale database op te slaan. De vingerafdruk-bedrijfjes hebben ongetwijfeld CSI-achtige filmpjes laten zien waarin de dader van een misdrijf gepakt kon worden dankzij de vingerafdrukken in de database.
De minister en de kamerleden waren al snel overtuigd.

In China, India en Burkina Fasso worden de vingerafdrukken niet genomen als je een paspoort aanvraagt. Er zijn 1,3 miljard Chinezen en lang niet allemaal hebben ze een paspoort. Bovendien heeft men in de genoemde landen al moeite genoeg om iedereen te voeden. Men zal geen tijd en geld besteden aan een vingerafdruk-database.

En zo zal het ook in Nederland aflopen.
Amper 150 jaar nadat men voor het eerst vingerafdrukken gebruikte om een misdrijf op te lossen, valt in Nederland het doek voor het centrale vingerafdrukregister.
Het was een bevlieging, een kortstondige obsessie in een tijd dat geld, energie en mankracht ruim voorhanden waren.
De stekker is uit het project getrokken en ik denk niet dat we over een paar jaar nog wel geld en energie gaan spenderen aan zulke megalomane megaprojecten. Net zoals supersoon vliegen, kunstmatige eilanden en bemande ruimtevaart horen vingerafdrukken bij de hoogmoed van het aardolie-tijdperk.

De reeds afgenomen vingerafdrukken zullen worden gewist.
De hoeveelheid opgeslagen vingerafdrukken zal heel snel gaan dalen.
Peak-vingerafdruk, het tijdstip waarop in Nederland de meeste vingerafdrukken waren verzameld viel in 2011.

Ondertussen in Wisconsin (US)

In de staat Wisconsin moet zwaar bezuinigd worden. Maar de bevolking ziet de voorgestelde bezuinigingen niet zitten en protesteert, aangestoken door de Egyptenaren en Libiërs, luidkeels voor het parlementsgebouw.

Veel Democratische afgevaardigden houden zich schuil in of zelfs buiten Wisconsin in een poging om de stemming over het bezuinigingsvoorstel tegen te houden. De Republiekeinen konden niettemin voldoende afgevaardigden op de been brengen om het quorum te halen.

De extreem-rechtse Tea-Party probeerde een tegendemonstratie te organiseren als steun aan gouverneur Walker. Maar die werd volkomen overvleugeld door de tegenstanders van bezuinigingen.

Alyona Minkovski van RT America probeert de achtergronden van de protesten voor het voetlicht te brengen.

Grenzen aan de groei van het onderwijs.


Afgelopen week hoorde ik een persbericht: Nederlanders zijn steeds beter opgeleid. Eén zin uit het bericht bleef in mijn hoofd nadreunen: steeds meer jonge mannen zijn lager opgeleid dan hun vader. Het klinkt als een trendbreuk, alsof het opleidingsniveau van de Nederlandse man over het hoogtepunt heen is.

Dat kan liggen aan de kwaliteit van het onderwijs. Steeds meer jongeren verlaten het onderwijs zonder diploma. Op universiteiten en hogescholen wordt steen en been geklaagd over het niveau van de studenten: ze kunnen niet zo goed spellen en rekenen als de vorige generatie.

Een andere mogelijkheid is dat een hoge opleiding steeds minder een garantie biedt op een goedbetaalde baan. Er zijn duizenden biologen, psychologen, politicologen en antropologen, die in een carriere belanden, waar ze niet voor opgeleid zijn. Het opleidingsprofiel van Nederland is niet afgestemd op de behoefte van de samenleving. We zijn overgekwalificeerd. Dit betekent dat we niet meer hoeven te investeren in de kenniseconomie: we bezitten met zijn allen al meer kennis dan we nodig hebben.

De JOVD heeft dat begrepen. Er moeten minder mensen gaan studeren. Maar de liberalen kiezen niet voor selectie op grond van capacteiten. Ze willen de studiebeurs verlagen met 30% zodat alleen welgestelden kunnen studeren en dat zijn niet per definitie de slimsten.

Ook in Groot-Brittannië moet het aantal studenten worden teruggeschroefd. Ook daar kiest de Conservatief-Liberale regering Cameron voor een economische (en dus sociale) selectie. Men verhoogt het collegegeld. Als je (vader) dat kan betalen, mag je studeren, ook al heb je veel slimmere klasgenoten in de lagere sociale klasse.

Het bezuinigingsmes snijdt aan twee kanten. Door bezuinigingen zullen er minder mensen gaan studeren. En ze zullen korter studeren. En door de opgeworpen financiële drempels zal de gemiddelde student een lager niveau halen.

In de toekomst zullen we minder te besteden hebben. Als individu omdat onze welvaart afneemt. We worden ook collectief armer: de overheid moet flink bezuinigen, dus ook op onderwijs.
Ook in het onderwijs zijn de grenzen aan de groei bereikt.


Dit is geen oproep tot afbraak van het onderwijs en ook geen defaitistisch gejammer. Het onderwijs zal moeten bezuinigingen. Maar laten we dat op doordachte en eerlijke wijze doen, niet met de botte bijl. Laten we ervoor zorgen dat studeren voor iedereen toegankelijk blijft en geen privilege voor de rijke elite.

Kunst kan best wel wat goedkoper.

Soms ontdek ik iets moois, een hoogtepunt van verfijnde beschaving, dat helemaal niets kost. Geen dure concertzaal, geen instrumenten, geen subsidie.

De mens heeft altijd al de behoefte gehad zich te uiten en mooie dingen te maken.

Tegenwoordig maken mensen nog altijd mooie dingen, ook als ze daar geen geld voor krijgen.

Een symfonie-orkest kost miljoenen. Peperdure instrumenten, salarissen, concertzaal. Je kunt die duurbetaalde symfonie-orkesten wel vergelijken met die voetbalmiljonairs uit de Champions League.
Als je echt heel graag mooie muziek wilt maken, dan zul je dat blijven doen. Ook al heb je minder te besteden.

Het leger wordt steeds leger: 10.000 banen weg bij Defensie

Wie had dat gedacht: een kabinet met de VVD, dat wil bezuinigen op Defensie.
Minister Hans Hillen van Defensie heeft donderdag in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat er 10.000 banen bij Defensie zullen verdwijnen. Er werken nu 70.000 mensen bij Defensie, gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten.

Te beginnen met degenen, die zoals Yuri van Gelder een drugsprobleem hebben en degenen die betrapt worden op drugshandel. Degenen, die willen blijven, moeten heel lief zijn tegen sergeant Lucassen en zijn companen.

Tsjakka: 1 op 7 medewerkers vliegt eruit. Het is maar goed dat de Polen, de Tsjechen, de Roemenen en Hongaren nu allemaal aan onze kant staan. De Russische president Medvedev is zelfs uitgenodigd voor de NAVO-top in Madrid, dus kunnen we het leger wel afschaffen.
De vliegtuigen konden toch al niet meer vliegen bij gebrek aan onderdelen en vanwege de peperdure brandstof.

De enige vervelende consequentie is dat een vredesmissie naar Afghanistan nu niet meer kan doorgaan. Er blijven te weinig soldaten over om de hand van de politie-instructeurs vast te houden.

Zoals de vaste lezers van mijn stukjes inmiddels weten zijn alle bezuinigingen structureel en onomkeerbaar (na peakoil kan het alleen maar omlaag).
Het Nederlandse leger heeft haar maximale omvang lang geleden al bereikt.
Het kan alleen nog maar kleiner worden.

Organon: een logisch gevolg van bezuinigingen / peak-medicijn

Om de zorg voor iedereen betaalbaar te houden, moet er bezuinigd worden. We moeten met zijn allen goedkopere medicijnen gebruiken en minder medicijnen.
Apothekers en farmaceutische bedrijven willen juist groeien en dat we met zijn allen steeds meer medicijnen en steeds duurdere medicijnen gaan gebruiken.

Die strijd tussen de grote farmaceutische bedrijven en de overheid begon al toen Els Borst nog minister van zorg en medicijnen was.

“If something has to change, then it always does.”
De wal keert het schip. De overheid zet uiteindelijk toch het mes in de vergoeding voor medicijnen: er worden jaarlijks tientallen miljoenen minder uitgegeven aan medicijnen.
De farmaceutische bedrijven (zoals ook Roche) zien de winsten teruglopen en worden gedwongen te bezuinigen.
Het sluiten van dure research-afdelingen, zoals Organon in Oss, is een logisch gevolg van de bezuinigingen in de zorg.

De trend is onomkeerbaar. We zullen steeds minder medicijnen gaan gebruiken.
We (wijzelf, bedrijven, de overheid) hebben nl. steeds meer geld nodig voor andere dingen. Energie in de vorm van olie, gas of elektriciteit wordt steeds duurder.
Peakoil leidt automatisch tot peak-medicijn.