Tagarchief: bijmengverplichting

Europa gebruikt steeds minder aardolie en steeds meer biobrandstof

Tussen 2006 en 2010 daalde het verbruik van ruwe olie in Europa van ca. 11 miljoen vaten per dag, naar 10,2 miljoen. Het cijfer voor 2011 zal waarschijnlijk uitkomen rond 10,6 miljoen. De eigen Europese productie (Noordzee/Brent) daalt gestaag, met weinig hoop op verandering. Hierdoor worden raffinaderijen steeds afhankelijker van invoer. De raffinaderijen zijn speciaal gebouwd voor licht zoete ruwe olie (Brent). Die zal moeten worden geïmporteerd uit verder weg gelegen gebieden(bijvoorbeeld Nigeria) tegen hogere kosten. Of de raffinaderijen moeten zwaar investeren om ook slechtere kwaliteit ruwe olie aan te kunnen.

In deze economisch roerige tijden zal het benzine verbruik waarschijnlijk blijven dalen. Het gebruik van biobrandstof zal toenemen als de beschikbaarheid van lichte zoete olie afneemt. Ter illustratie, tussen 2006 en 2010 steeg de Europese ethanolconsumptie met 21 miljoen vaten en het verbruik van biodiesel met 39 miljoen vaten(JBC Energy).

De meeste weldenkende mensen weten dat het gebruik van biobrandstoffen, de voedselprijzen verhoogt.
De Europese Gemeenschap verkeert helaas nog altijd in de veronderstelling dat biobrandstoffen kunnen helpen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De EU stelt zelfs voor om tot 2020 de bijmengverplichting voor biobrandstof te verhogen naar 10%. Het Europees Parlement vindt een verhoging naar 6% genoeg.

Advertenties

Biobrandstof wordt steeds duurder

Sommige mensen denken dat we biobrandstof bijmengen in diesel en benzine vanwege het klimaat. Dat is niet zo. Door het gebruik van biobrandstof blijft de olieprijs relatief laag. Dankzij de biobrandstof is de wereldeconomie nog niet compleet ingestort.

Maar biobrandstof biedt slechts tijdelijk soelaas. De prijs van aardolie loopt alweer op en ook grondstoffen voor biobrandstof worden snel duurder.

In het laatste jaar steeg de prijs van plantaardige olie hard:

Palmolie + 66%
Soja-olie + 50%
Zonnebloemolie + 37%
Arachide-olie + 35%
Raapzaadolie + 29%

De grondstoffen voor bio-ethanol stegen ook:

Mais + 59%
Graan + 62%
Suiker + 46%

Deze prijsstijgingen worden gewoon doorberekend aan de consument (de automobilist)

Commodity Agricultural Raw Materials Index - Monthly Price - Commodity Prices

(cijfers en grafiek via indexmundi)

Zullen de prijzen weer omlaag gaan, zoals tijdens de kredietcrisis in 2008? En hoe groot zal de recessie deze keer dan zijn?

Of gaan de prijzen nog verder omhoog?
In dat geval komt er een spannende wedstrijd tussen de verschillende partijen op de wereldmarkt.
Wie kan er het meeste krediet krijgen en wie kan het snelst geld aanmaken?

Mondje dicht over biobrandstof: de Jatropha-valkuil.

In een nieuw rapport slaat Friends of the Earth alarm over de ‘landroof’ door Westerse bedrijven in Afrika. Die bedrijven controleren in Afrika inmiddels 5 miljoen ha. landbouwgrond, vergelijkbaar met het totale landoppervlak van Denemarken.

Die landbouwgrond wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de produktie van biobrandstof, of eufemistischer uitgedrukt agrofuel. De Westerse bedrijven zorgen voor een hogere opbrengst: de oogst per hectare verdubbeld of verdrievoudigd. Maar die oogst is niet bestemd voor de Afrikanen, die is bestemd voor biobrandstof.

In 2003 was de milieubeweging de drijvende kracht achter de Europese bijmengverplichting. Alle lidstaten van de EU (en dat worden er steeds meer) moeten verplicht een percentage biobrandstof bijmengen in autobrandstof. Dat percentage loopt geleidelijk op van 2% in 2007 tot 5,75% in 2010.
Inmiddels blijken biobrandstoffen de CO2-uitstoot nauwelijks te verminderen. En de teelt van biobrandstofgewassen concureert met de produktie van voedingsgewassen: de VN noemt biobrandstoffen (al 3 jaar lang) een misdaad tegen de menselijkheid.

De ‘planetsavers’, zoals Greenpeace en het WNF, zwijgen liever over biobrandstof. Men protesteert tegen overbevissing, tegen BP vanwege de olieramp in de Golf van Mexico, tegen Shell vanwege de oliewinning in Nigeria en tegen kolencentrales.
Als je over de nadelen van biobrandstof in discussie gaat met klimaatactivisten hoor je al snel: ‘wir haben es nicht gewusst.’ En men spreekt hoopvol over de volgende generatie biobrandstofgewassen zoals Jatropha.

De teelt van Jatropha heeft natuurlijk ook nadelen. Friends of the Earth heeft een dik rapport geschreven over de Jatropha-valkuil. De klimaatneutrale Jatropha is één van de oorzaken van de hoge voedselprijzen en voedselrellen in Mozambique.
Volgens de westerse media zijn de voedselrellen juist een gevolg van klimaatverandering en in de toekomst zullen we dat veel vaker zien.

De planeetredders kijken naar het ijs op de Noordpool en zien niet wat er in Afrika gebeurt door de teelt van klimaatneutrale biobrandstofgewassen.
Greenpeace en WNF zul je voorlopig niet horen over Jatropha.

(zie ook: farmlandgrab.org)

De wereld wil klimaatneutraal bedrogen worden

Biobrandstof
Planten halen CO2 uit de atmosfeer en maken er suiker, hout en soms olie van. Het leek de klimaatbeweging een goed idee om die stoffen als brandstof te gaan gebruiken, zodat de steenkool en aardolie diep in de aardkorst zouden blijven. In theorie zou dit de menselijke CO2-uitstoot beperken.

De klimaatbeweging hoopte dat er meer bomen zouden worden geplant. Helaas verdwenen er in Brazilië en Indonesie enorme stukken regenwoud om plaats te maken voor biobrandstofplantages. En we gingen voedseloverschotten omzetten in brandstof.
Door biobrandstof te subsidiëren en bij te mengen in gewone brandstof, kon men jarenlang de prijs van aardolie kunstmatig laag houden. De prijsstijging van de eindige grondstof aardolie werd uitgesteld tot 2007 en 2008.
De hoge olieprijs had een veel groter effect op de menselijke CO2-uitstoot dan het gebruik van biobrandstof.

Elektrische auto’s
Elektrische auto’s worden verkocht met klimaatneutrale leugens. De auto zelf stoot geen CO2 uit, maar de elektriciteitscentrale, die de accu van de auto oplaadt wel.
Die accu weegt veel zwaarder dan de benzinetank van een traditionele auto. De accu wordt ook niet lichter tijdens het rijden.Daarom kost het meer energie om een elektrische auto dezelfde afstand te laten afleggen.
Pas als een behoorlijk deel (>20%) van die elektrische energie wordt opgewekt door duurzame bronnen, dan hebben elektrische auto’s een klein effect op de CO2-uitstoot.

CO2-opvang en opslag
De opslag van CO2 onder de grond is misschien wel het knapste staaltje van klimaatneutraal bedrog. Om CO2 uit de rookgassen van elektriciteitcentrales te halen is ontzaggelijk veel energie nodig.De verbrandingsgassen bestaan immers voor 80% uit stikstof en bevatten maar heel weinig CO2.
Om de CO2 van vier kolencentrales af te vangen is een vijfde elektriciteitscentrale nodig. En die centrale zal continu draaien en steenkool verbranden. Die steenkool komt niet uit Nederland, maar uit Afrika, Azië of Australië. Er zullen meer schepen volgeladen met steenkool moeten varen omdat wij zo nodig CO2 moeten afvangen. Er zullen meer mijnwerkers sterven omdat wij CO2 willen opslaan.

En de voorraad steenkool, die wij als bruidschat van Moeder Natuur mee hebben gekregen zal eerder op zijn. Dat zullen onze kinderen en kleinkinderen ons niet in dank afnemen. Want aan de CO2, die wij in de grond hebben opgeslagen hebben ze helemaal niets.

NB.: Er is geen sprake van een complot. Het zijn niet de Illuminati, het is niet Greenpeace, het is niet Al Gore, achter al deze leugens.
Het zijn gewoon onafhankelijke belangengroepen, die een graantje hopen mee te pikken van de red-het-klimaat-rage. Men gaat allianties aan, beinvloedt politici en regeringen, haalt onderzoekssubsidies binnen en sluit grote contracten af.

Biobrandstof schadelijk voor klimaat

Het Europees beleid voor biobrandstoffen werkt niet. De teelt van biobrandstoffen vergroot de uitstoot van broeikasgassen alleen maar.
Die waarschuwing staat in het rapport Het verborgen klimaateffect van biobrandstoffen, dat de Stichting Natuur en Milieu zaterdag heeft gepubliceerd.

In een artikel in de Volkskrant vertelt Mirjam de Rijk dat de belofte dat biobrandstoffen voor een CO2-reductie zouden zorgen, niet is uitgekomen.
We kunnen beter helemaal stoppen met biobrandstoffen, omdat er ook nog ethische bezwaren kleven aan biodiesel en bio-ethanol. Direct of indirect worden de wereldvoedselprijzen hoger doordat wij in Europa zoveel voedingsgewassen gebruiken als brandstof.

Toch vrees ik dat we nooit meer zonder biobrandstoffen zullen kunnen. We zullen ze blijven gebruiken en onze ogen sluiten voor de nadelen. Het aandeel van biobrandstof in de totale hoeveelheid brandstof, die de wereld dagelijks gebruikt, is al meer dan 2%.
Stoppen met biobrandstof betekent dat we 2% meer aardolie uit de aardkorst moeten oppompen……. en dat kunnen we niet meer betalen.
We zullen kiezen voor biobrandstof in plaats van olie oppompen uit de diepzee of losweken uit teerzand. Biobrandstof is namelijk goedkoper.

Afkicken van biobrandstof

De Europese bijmengverplichting van biobrandstoffen in alle benzine en diesel is tot stand gekomen onder druk van groene milieupartijen en de milieubeweging. Het bleek een grote blunder: biobrandstoffen verminderen de CO2-uitstoot nauwelijks (of niet) en leiden tot hogere voedselprijzen over de hele wereld.
De mileubeweging is op haar schreden teruggekeerd en roept (fluisterend) om terugdraaien van de bijmengverplichting.

De Nederlandse milieuminister Cramer heeft al besloten de bijmengdoelstelling naar beneden bij te stellen. Voor 2010 streeft men naar 3,25% bijmengen van biobrandstof.
Dat betekent nog ruim anderhalve liter biobrandstof in elke volle tank van iedere auto in Nederland. Ook leden van Milieudefensie, Greenpeace en Groen Links tanken dagelijks foute biobrandstof.
Nu is het wachten op de Europese groenen. In het Europees Parlement zouden ze het initiatief kunnen nemen tot afschaffen van de bijmengverlichting. Al zullen ze dan moeten toegeven dat ze 10 jaar geleden de plank helemaal misgeslagen hebben.

Ik ben bang dat de bijmengverplichting niet zal worden afgeschaft. We zijn nl. verslaafd geraakt aan biobrandstof. De olieprijs is blijven hangen rond de $80 per vat omdat wereldwijd al 2% van de gebruikte brandstof afkomstig is uit voedingsgewassen.

Dagelijks worden er 1,8 miljoen vaten biobrandstof opgestookt. Als de vraag naar aardolie met 1,8 miljoen vaten per dag zou stijgen, zou de prijs exploderen en de volgende recessie zich een feit zijn.
Het stijgen van de voedselprijzen nemen we voor lief. Het verdwijnen van tropisch regenwoud vinden we niet erg, zolang we maar goedkoop kunnen blijven rijden en vliegen.
Binnen 5 jaar zal blijken dat biobrandstof slechts uitstel betekent van het onvermijdelijke einde van ons luie luxe leventje.

Peak-biobrandstof

Biobrandstof werd ons door de milieubeweging verkocht als een reductie van de CO2-uitstoot. Maar aan de overkant van de oceaan begon president Bush de produktie van biobrandstof massaal te subsidieren, terwijl George Bush niet eens gelooft dat de menselijke CO2-uitstoot schadelijk is. Bush is afkomstig uit Texas en weet donders goed dat biobrandstof ook gebruikt kan worden om de VS minder afhankelijk te maken van dure geïmporteerde aardolie. Toen hadden we al nattigheid moeten voelen.

Inmiddels zijn we erachter gekomen dat de produktie van biobrandstoffen uit palmolie en mais de CO2-uitstoot nauwelijks verlaagt, of zelfs verhoogt. En wetenschappers hebben uitgeknobbeld dat het gebruik van landbouwgrond voor de produktie van biobrandstof de wereldvoedselprijzen verhoogt. In Brazilië en Indonesië zijn enorme oppervlaktes regenwoud verwoest voor de produktie van biobrandstof, maar Greenpeace laat iedereen in Nederland gewoon dagelijks biobrandstof tanken.

Biobrandstoffen zijn het succesverhaal van de afgelopen 10 jaar. De wereldwijde produktie van biobrandstof groeide van 400.000 vaten per dag in 2003 tot 1,8 miljoen vaten per dag aan het eind van 2009. Maar er zal onvermijdelijk een eind komen aan die groei: peak-biobrandstof.

De kweek van biodieselgewassen zal steeds meer landbouwgrond gaan opeisen en steeds meer concurreren met traditionele gewassen. Deskundigen verwachten dat in 2020 11% van het totale landoppervlak van Duitsland (4 miljoen ha.) in beslag genomen zal worden door biobrandstofgewassen, windmolens en zonnepanelen.
In hetzelfde Duitsland worden de biodieselfabrieken misschien gesloten wegens tegenvallende verkopen. 

In de VS is het aanbod aan biodiesel het afgelopen jaar ingestort.
De produktie groeide van 1700 miljoen liter in 2007 naar 2650 miljoen liter in 2008. Maar in 2009 werd slechts 1250 miljoen liter biodiesel geproduceerd. Conoco Philips staakte de produktie omdat het bedrijf niet langer een belastingvoordeel kreeg voor de geproduceerde biodiesel.

Aan de andere kant zal de vraag naar biobrandstof misschien ook gaan dalen.
Door het gebruik van biobrandstoffen (1,8 miljoen vaten per dag) is er nog geen tekort aan aardolie ontstaan. De olieprijs blijft dankzij biobrandstoffen redelijk laag. Als de olieprijs verder zou oplopen, heeft dat direct gevolgen voor het aantal gereden en gevlogen kilometers. Dit heeft de vorige olieprijs-piek in voorjaar van 2008 laten zien.
Als de Westerse geïndustrialiseerde landen stoppen met biobrandstoffen, leidt dat tot een stijging van de olieprijs. De olieprijs is een keihard economisch drukmiddel om bedrijven zuiniger en efficiënter te maken.
Als de Europese Unie vasthoudt aan het verplicht bijmengen van biobrandstof, worden peakoil en de volgende economische recessie misschien een paar jaar uitgesteld. Dat is op zichzelf al een uitstekend motief.
Het CO2-reductie-smoesje is niet langer nodig.