Tagarchief: biomassa

De gigantische voetafdruk van duurzame energie


Als we volledig willen overschakelen op duurzame energiebronnen, dan moeten we daar enorme lappen grond (of zee) aan opofferen.
David Mackay, natuurkundige, rekent in onderstaande video voor hoeveel grond er nodig is om het huidige Britse energieverbruik op te wekken uit biomassa, uit windenergie of uit zonne-energie.


sorry, het geluid is niet best en er zijn geen ondertitels

Het opwekken van veel duurzame energie betekent dat er veel landbouwgrond en natuurgebied zal verdwijnen.
Als we ons energieverbruik fors beperken (met 75% bijvoorbeeld) dan lukt het misschien wel om volledig om te schakelen op duurzame energiebronnen.

Dus stroop de mouwen op en aan de slag.
Geen elektrische auto’s, geen elektrische fietsen. Veel minder treinen, metro’s en trams. Ga dichter bij je werk wonen. Zet de roltrappen en liften stil, neem de trap. Doe zoveel mogelijk met de hand. Doe een warme trui aan, neem een koude douche en ga maar lekker vroeg naar bed.

Produktie biomassa groeit sterk

In de komende maanden zal de produktie van biomassa sterk groeien. De zon blijft elke dag een paar minuutjes langer boven de horizon. De zon komt ook steeds hoger aan de horizon. En de levende natuur zal (zoals ieder jaar) haar uiterste best doen om zoveel mogelijk zonne-energie op te vangen en om te zetten in biomassa.

De natuur maakt in het zomerhalfjaar op het Noordelijk Halfrond zoveel biomassa dat de CO2-concentratie meetbaar daalt.
In de metingen van het Mauna Loa – observatorium is die seizoensinvloed duidelijk zichtbaar.

We gebruiken steeds meer biomassa en biobrandstof om onze luxe levensstijl vol te kunnen houden. Maar we schijnen niet te beseffen dat de levende natuur alleen in de periode maart – november biomassa produceert. Van begin november tot eind februari ligt de produktie stil. Er zijn ook grenzen aan de groei van ons biobrandstof-gebruik.

Hout: de brandstof van de toekomst

In de afgelopen koude februariweken verstookte een gemiddeld Nederlands gezin 70 m³ aardgas per dag. Filosoof Bas Haring rekende uit dat dat neerkomt op 50 euro per dag. Bas Haring zocht ook op hoeveel hout je moet verstoken voor dezelfde hoeveelheid warmte. Hij kwam uit op 150 kg.
Het rekensommetje laat zien hoeveel energie wij verspillen met het warmhouden van onze huizen. Onze huidige brandstof aardgas maakt dat mogelijk. Het is een makkie om de thermostaat omhoog te zetten. Maar elke dag 150 kg. hout opstoken: daar heb je je handen vol aan.

Als het aardgas opraakt, zullen we weer hout moeten gaan stoken.
Kijk eens in je omgeving of er voldoende hout te vinden is om alle huizen in je straat warm te houden. Dat valt behoorlijk tegen. Zelfs als je maar 15 kg hout per dag zou verbruiken, dan zal al het hout in de wijde omgeving in één winter zijn opgestookt door de mensen, die bij jou in de straat wonen.

Bij het huidige gebruik is er nog voor 15 jaar aardgas. Als we op grote schaal schaliegas gaan winnen, dan kunnen we die periode oprekken tot 30 jaar.
Maar we kunnen die periode nog veel langer maken door zuiniger te stoken en minder aardgas te gebruiken voor elektriciteitsopwekking (dus geen elektrische auto’s opladen).

Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik inzie dat onze huidige levensstijl niet duurzaam is. We verstoken aardgas van miljoenen jaren oud; we importeren steenkool en aardolie uit andere continenten. We moeten veel zuiniger omspringen met fossiele rijkdommen als aardgas.

Onze kinderen en kleinkinderen zullen weer hout gebruiken als belangrijkste warmte bron. Ik zie het nog niet gebeuren dat zij hout uit andere continenten gaan importeren, zoals wij steenkool, olie en gas importeren. Ze zullen zelf moeten voorzien in hun eigen behoefte aan hout.
We kunnen de volgende generatie een handje helpen door bomen te planten: heel veel bomen.

De beperkingen van biobrandstof en biomassa

De Amerikaanse marine heeft een contract afgesloten om 450.000 gallons (bijna 2 miljoen liter) biobrandstof, gemaakt van vet en plantaardige olie, in te kopen. De biobrandstof kost ongeveer vier keer zoveel als de normale (fossiele) brandstof.
In de komende zomer zal al die biobrandstof worden verbruikt door schepen en vliegtuigen in de buurt van Hawai. De Amerikaanse marine wil in 2020 de helft van alle benodigde brandstoffen uit duurzame alternatieven halen, niet omdat biobrandstof zorgt voor een afname van de CO2-uitstoot. Want zelfs op de klimaatconferentie in Durban ziet men in dat biobrandstof niet de oplossing is, die men gehoopt had.

In Nederland wil het kabinet dat kolencentrales biomassa gaan bijstoken. Beetje vreemd, want de subsidieregeling, die bijstoken van dure biomassa voor elektriciteitsproducenten aantrekkelijk maakt, stopt in 2012.

Het bijstoken van biomassa wordt net als het gebruik van biobrandstof voorgesteld als een manier om de CO2-uitstoot te verlagen. De biomassa kan bestaan uit
– snoeiafval
– groente en fruitafval
– stro en mest
– speciaal gekweekte gewassen (populieren, wilgen)
– houtpellets (uit Canada, Rusland of Scandinavië)
De binnenlandse bronnen voor biomassa zijn beperkt. En biomassa (houtpellets) importeren uit Canada, Rusland en Scanidinavië lijkt me niet echt duurzaam. De houtpellets worden nl. gemaakt van bomen.

Voor de produktie van vloeibare biobrandstoffen werd tropisch regenwoud in Brazilië en Indonesië gekapt. En grote bedrijven pachten voor een appel en een ei landbouwgrond voor de biobrandstofproduktie in Afrika en Zuid-Amerika. En nu willen diezelfde grote bedrijven biomassa gaan halen uit de onontgonnen gebieden (oerwouden) in Afrika en Zuid-Amerika. De zonne-energie, die opgeslagen zit in tropische bomen, moet onze Westerse energiehonger stillen nu aardolie en aardgas beginnen op te raken.

Gelukkig laten milieu-activisten zich niet langer om de tuin leiden door de mooie praatjes van politici en bedrijven. Biobrandstof en biomassa bieden geen duurzame oplossing voor onze energievoorziening. We moeten gewoon veel minder energie verbruiken.