Tagarchief: defensie

Is een Europees leger het antwoord op de Russische dreiging?

In Europa gaan stemmen op om een Europees leger te vormen en om de defensie-uitgaven flink te verhogen. Men acht de kans reëel dat de nieuwe Amerikaanse president Trump troepen en wapens uit Europa zal terugtrekken. Als de Europese landen deze zelf niet meer in stelling brengen, dan zou Rusland haar invloedssfeer kunnen uitbreiden en net als in 1945 grote delen van Oost-Europa militair kunnen bezetten.

prague_1968
Europese landen, die de defensie-uitgaven willen verhogen kunnen dat onafhankelijk van Brussel besluiten. Als Nederland miljarden in nieuwe onderzeeërs wil investeren, dan is een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer voldoende. Elke lidstaat van de Europese Unie beslist nu zelf over haar defensie-uitgaven en ook over de inzet van het leger.

Om de Russische dreiging in Oost-Europa het hoofd te bieden overwegen sommigen de vorming van een Europees leger, dat onafhankelijk van de nationale regeringen zonder tijdverlies kan worden ingezet om de soevereiniteit van de lidstaten in Oost-Europa te beschermen.

Vorming van een Europees leger

De pleitbezorgers van een Europees leger vrezen dat president Putin de Sovjet-Unie wil heroprichten en de Baltische Staten, Wit-Rusland en Oekraïne wil inlijven bij Rusland.
Het Europese leger zal dan wellicht worden gevormd uit legeronderdelen van de lidstaten van de Europese Unie.

Ik kan me voorstellen dat de Nederlandse Luchtmobiele Brigade onderdeel wordt van het Europese leger. Het zal een troepenmacht worden, die snel verplaatst kan worden naar Oost-Europa en direct inzetbaar is. Het Europees leger kan dan zonder tussenkomst van de nationale regeringen van de lidstaten worden ingezet. Mochten Russische troepen in Oekraïne oprukken naar Marioepol of in Letland naar Riga, dan kan het gezamenlijk Europees leger de opmars stuiten en de vorming van een nieuwe Sovjet-Unie voorkomen.

Zijn er nog meer scenario’s denkbaar waarbij het Europese leger kan worden ingezet?
Bij een MH-17-achtig incident kunnen eenheden van Europees leger naar de rampplek worden gebracht als hulpverleners en voor het veilig stellen van bewijsmateriaal.
Het Europees leger kan ook worden ingezet om grote groepen vluchtelingen aan de Europese buitengrens tegen te houden. Of om Europese instellingen te beschermen tegen terroristische aanslagen

Ik kan me ook goed voorstellen dat Europese militairen om vrachtauto-blokkades op essentiële snelwegen verwijderen en worden ingezet om te voorkomen dat grote betogingen in Europese hoofdsteden escaleren. En daar begint het te wringen. Willen we een Europees leger onder centraal gezag dat kan worden ingezet in de individuele lidstaten?

Kan het Europees leger in actie komen als een nationale regering van één van de lidstaten zich na verkiezingen of een referendum probeert te onttrekken aan de macht van Brussel?
In 1956 vielen troepen van het Warschau-pact Hongarije binnen om te voorkomen dat de nieuwe Hongaarse premier Nagy het land zou losweken uit de Russische invloedssfeer. In 1968 werd de Praagse Lente de kop ingedrukt door tanks uit de overige lidstaten van het Warschaupact.

Is het denkbaar dat eenheden van het Europese leger door Brussel worden ingezet als een van de lidstaten dreigt de Europese Unie te verlaten of een eigen munteenheid dreigt in te voeren? Kan de Europese Unie na de vorming van een Europees leger naar analogie van het Warschaupact uitgroeien tot een legermacht van het Brussel-pact?

De vorming van een Europees leger brengt risico’s op ontsporing met zich mee. Het plaatsen van een grote legermacht, gefinancierd met belastinggeld, onder het centrale gezag van een kleine elite vind ik een gevaarlijke ontwikkeling. We zouden verstandiger moeten zijn.

Kees Alberts van de Sargasso-redactie heeft me geholpen om deze tekst goed leesbaar te maken.
Uiteindelijk besloot de redactie van Sargasso om dit stuk niet te plaatsen.

Advertenties

Grenzen aan de Groei: de Nederlandse krijgsmacht

Het zat er al een tijdje aan te komen: bezuinigingen op Defensie.
De Nederlandse krijgsmacht wordt kleiner en deze verandering is onomkeerbaar.

Een grote krijgsmacht, met tanks, vlietuigen en schepen is een luxe, die maar weinig landen zich kunnen permitteren. De marine van Mozambique stelt niet zoveel voor. De luchtmacht van Mongolië ook niet. Arme landen dragen maar weinig bij aan internationale vredesmissies. Arme landen moeten elk dubbeltje omdraaien voor essentiele zaken als voedselproduktie, drinkwatervoorziening en gezondheidszorg.

Waarom kan Nederland zich geen grote luxueuze krijgsmacht meer permitteren?
De belangrijkste oorzaak is de duurdere energie.
Zolang energie bijna gratis is, kan een samenleving veel energie (en dus geld) gebruiken voor zaken die niet van essentieel belang zijn en weinig rendement opleveren, zoals defensie.
Nederland gebruikt heel veel energie voor handel, transport, produktie en diensten. In het verleden leverde dat een hoog rendement op: we verdienden veel. Dankzij goedkope energie kon Nederland een industriële samenleving worden compleet met uitstekende sociale voorzieningen en hoogwaardige technologie. Nu de energie duurder wordt, daalt het rendement dat we kunnen behalen: met dezelfde hoeveelheid energie verdienen we minder geld. Er moet bezuinigd worden.

De Nederlandse Krijgsmacht wordt kleiner.
Tanks zullen we de komende 30 jaar niet meer nodig hebben. Onze ‘vijanden’ in Afghanistan hebben geen tanks. En tanks tegen burgers inzetten: dat doen alleen barbaren als Gadaffi.
We kunnen ook best wat F16’s missen. Onze vijanden hebben geen gevechtsvliegtuigen en gevechtsvliegtuigen inzetten tegen burgers, zoals in Afghanistan en de Gaza-strook is misdadig.

Energie wordt alleen nog maar duurder. De olieprijs stijgt en er komt hoe dan ook een nieuwe economische terugval, waarschijnlijk nog dit jaar. Dit zal nieuwe bezuinigingen noodzakelijk maken. Binnen 5 jaar volgen er nieuwe bezuinigingen… ook weer onomkeerbaar. Wat mij betreft doeken we de Nederlandse krijgsmacht helemaal op.

Het leger wordt steeds leger: 10.000 banen weg bij Defensie

Wie had dat gedacht: een kabinet met de VVD, dat wil bezuinigen op Defensie.
Minister Hans Hillen van Defensie heeft donderdag in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat er 10.000 banen bij Defensie zullen verdwijnen. Er werken nu 70.000 mensen bij Defensie, gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten.

Te beginnen met degenen, die zoals Yuri van Gelder een drugsprobleem hebben en degenen die betrapt worden op drugshandel. Degenen, die willen blijven, moeten heel lief zijn tegen sergeant Lucassen en zijn companen.

Tsjakka: 1 op 7 medewerkers vliegt eruit. Het is maar goed dat de Polen, de Tsjechen, de Roemenen en Hongaren nu allemaal aan onze kant staan. De Russische president Medvedev is zelfs uitgenodigd voor de NAVO-top in Madrid, dus kunnen we het leger wel afschaffen.
De vliegtuigen konden toch al niet meer vliegen bij gebrek aan onderdelen en vanwege de peperdure brandstof.

De enige vervelende consequentie is dat een vredesmissie naar Afghanistan nu niet meer kan doorgaan. Er blijven te weinig soldaten over om de hand van de politie-instructeurs vast te houden.

Zoals de vaste lezers van mijn stukjes inmiddels weten zijn alle bezuinigingen structureel en onomkeerbaar (na peakoil kan het alleen maar omlaag).
Het Nederlandse leger heeft haar maximale omvang lang geleden al bereikt.
Het kan alleen nog maar kleiner worden.

Wat betekent peakoil voor de Nederlandse strijdkrachten?

De generaal aarzelde even voordat hij deze vraag beantwoordde:

‘U heeft natuurlijk al het rapport van de Duitse Bundeswehr en het rapport van het Pentagon gelezen. En nu wilt u weten of wij ook onderzocht hebben of er 20 jaar  genoeg brandstof voor onze voertuigen, schepen en vliegtuigen zal zijn.’
De generaal vervolgde:’Nee, we hebben ons er nog niet in verdiept. We hoeven het werk van onze Duitse en Amerikaanse collega’s niet over te doen.’

‘We kunnen veel doen om brandstof te besparen: als een F-16 langzamer vliegt kan-ie veel langer in de lucht blijven. Dat moet ook met de JSF kunnen. Misschien gaan we wel verder met die lichte onbemande vliegtuigjes, waar de Amerikanen mee werken in Pakistan.
Verder zullen we veel minder gaan oefenen en minder met tanks rondrijden.
We gaan ervan uit dat de vijand ook minder brandstof heeft en tegen dezelfde problemen aan loopt.’

‘Generaal, in Afghanistan krijgen de NAVO-troepen nu al te maken met brandstoftekort doordat de Taliban de tankwagens met brandstof in brand steken. Wat betekent dat in de praktijk?’

‘Tsja, dat is een beproefde tactiek. In de Tweede Wereldoorlog probeerden de geallieerden ook altijd de brandstofdepots van de Duitsers te veroveren of op te blazen.
In Afghanistan zullen er patrouillevluchten en operaties worden afgeblazen. De troepen blijven waarschijnlijk binnen in hun beveiligde kampen.’

‘Dus het opblazen van tankauto’s scheelt gevechtshandelingen en scheelt dus ook slachtoffers.’
‘Euh ja, daar heeft u gelijk in.’

‘Laatste vraag: zijn er over 10 jaar nog NAVO-troepen in Afghanistan?’
‘Ik denk het niet, ik ben dan allang met pensioen en wens mijn opvolger veel succes.
We hadden toch afgesproken dat mijn naam er niet bij komt, hè.’

Schaf de luchtmacht af

Vrijdagmorgen was ik in Scheveningen op het strand. Er kwamen twee F-16’s laag over zee langsvliegen. En een minuut later weer twee.
Waarom doen ze dit, vroeg ik me af.
Hoeveel kost zo’n dagje vliegen ?

Laten we eens objectief kijken naar de luchtmacht.
Ze oefenen.
Ze oefenen voor een oorlog, die nooit meer gevoerd zal worden.
Ik denk niet dat er enig Europees land ooit Nederland zal aanvallen.
Rusland niet, Turkije niet, IJsland niet.
We zullen onze luchtmacht nooit meer gebruiken om de vijand buiten de deur te houden.
Bij gebrek aan een vijand binnen Europa, gaat de luchtmacht zelf maar op zoek naar een vijand op een ander continent.

Ze oefenen voor Afghanistan.
In Afghanistan wordt de luchtmacht ingezet om de vijand te doden.
Die vijand heeft zelf geen vliegtuigen en ook geen middelen om Nederland aan te vallen.
Onze luchtmacht mengt zich in een binnenlandse aangelegenheid in Afghanistan, op verzoek van de Amerikanen en de corrupte regering Karzai.
Het is een enorme verspilling van Nederlands geld om boven Afghanistan rond te vliegen en af en toe bommen af te werpen op een machteloze vijand.

Op de website van Defensie lees ik tussen de taken van de luchtmacht:
– Gevechtshelikopters ondersteunen opsporingacties van politie of Openbaar Ministerie.

De luchtmacht kan dus worden ingezet tegen de bevolking als het OM erom vraagt.
(Eng hè).

– Jachtvliegtuigen staan continue paraat voor het beschermen van het luchtruim.

De luchtmacht kan in actie komen om de burgerluchtvaart te beschermen.
Dat beschermen moet je niet letterlijk opvatten. De luchtmacht is geen Wegenwacht voor het luchtruim. Ze kunnen geen vliegtuigen repareren of naar het vliegveld slepen.
Ze kunnen wel hinderlijk in de weg gaan vliegen, maar een vliegtuig tot koerswijziging of tot landen dwingen lijkt me onmogelijk.

De ultieme optie voor de luchtmacht is vijandige, afgedwaalde (gekaapte) burgervliegtuigen neerschieten. Als dat de enige taak voor de luchtmacht is, dan kunnen we de luchtmacht beter afschaffen.
Hoeft Mark Rutte ook niet meer wakker te liggen van de JSF.

Slag om Chora – juni 2007

Drie jaar geleden vochten Nederlandse militairen in Uruzgan een zware veldslag uit om het gehucht Chora. Er vielen twee doden aan Nederlandse zijde: Timo Smeeshuijzen en sergeant Jos Leunissen. Ook de Amerikaan Roy Lewsader sneuvelde.

Om de Taliban terug te dringen werd er vanuit Tarin Kowt op 30 km. afstand met zware artillerie op het gebied geschoten, zonder dat er sprake was van een goede observatie en vuurleiding. De Australische militaire leiding heeft de Nederlanders gewaarschuwd dat hierdoor onschuldige burgers gedood werden.
Ook door de bombardementen van alle Nederlandse F-16’s, die op dat moment in Afghanistan waren, zijn onschuldige burgers gedood.
Journalisten en onafhankelijke waarnemers schatten dat er bij de slag om Chora 50 tot 80 burgers gedood zijn.

Het aantal burgerslachtoffers is niet precies vast te stellen. Het onderscheid tussen Talibanstrijder en burger is onduidelijk. En er zijn geruchten dat er ook burgers werden gedood door de Taliban of werden gebruikt als menselijk schild.
Hopelijk heeft de militaire leiding van de slag om Chora geleerd dat de inzet van F-16’s en houwitsers vermeden moet worden als er burgers in het strijdgebied zijn. Dat ze gebruikt worden als menselijk schild moet een reden zijn voor terughoudendheid.

De tientallen burgerslachtoffers blijven voor altijd een schandvlek op de Nederlandse missie naar Uruzgan. Doodzwijgen verandert daar niets aan.

Defensie gebruikt de Slag om Chora voor een propagandafilmpje
Geen woord over burgerslachtoffers.