Tagarchief: elektriciteit

In 2013 nog minder elektriciteit opgewekt in Nederland

Het CBS meldde gisteren dat er in 2013 in Nederland 100,88 miljoen MegaWattuur (MWh) aan elektriciteit werd opgewekt. Dat was 1,5% minder dan in 2012, toen de elektriciteitsproduktie nog 102,51 miljoen MWh bedroeg.
In 2010 werd in Nederland de hoogste hoeveelheid elektrische energie ooit opgewekt: 118,1 miljoen MWh. Dat was peak-elektriciteit.
In de grafiek hieronder is de jaarlijkse produktie sinds 2000 weergegeven.

Schermafbeelding 2014-12-16 om 21.54.19

Die 100 miljoen MWh is een nietszeggend groot getal.
Het wordt wat beter te bevatten als je kijkt naar de hoeveelheid elektriciteit, die per hoofd van de bevolking werd opgewekt. In 2012 was dat 6,13 MWh. In 2013 net ietsje minder 6,01.
Ik verwacht dat er volgend jaar minder dan 6 MWh per hoofd van de bevolking wordt geproduceerd.

Schermafbeelding 2014-12-16 om 21.54.33

Duurzame energie-opwekking heeft ook vervelende kanten

Voordat we ons helemaal overgeven aan duurzame elektriciteitsopwekking, moeten we ook maar even advocaat van de duivel spelen. Is het de ideale oplossing? Of zijn er ook nadelen verbonden aan windmolens en zonnepanelen?
Kim Hill van Creative Ecology zette een aantal nadelen op een rijtje.

1. Zonnepanelen en windmolens worden gemaakt van hoogwaardige materialen: plastic, metaal en chemicaliën. Die materialen moeten gewonnen worden, getransporteerd en gezuiverd. Daarbij laten de materialen een spoor van vernieling, uitbuiting, vervuiling en CO2 achter. Multinationals verdienen er dik aan. Om windmolens en zonnepanelen te maken zijn fossiele brandstoffen noodzakelijk.

2. De elektriciteit die windmolens en zonnepanelen opwekken wordt gebruikt in mijnbouw, industrie en andere activiteiten, die grote schade toebrengen aan het milieu. Zelfs als je op een milieuvriendelijke manier elektriciteit kunt opwekken. Elektriciteit gebruiken is meestal erg milieuonvriendelijk.

3. Het doel van overstappen naar duurzame energiebronnen is het in stand houden van onze huidige manier van leven, die bedreigend is voor het mondiale ecosysteem. Moeten we doorgaan op de doodlopende weg.

4. Alle planten en dieren op aarde kunnen overleven zonder elektriciteit. Ze halen hun energie uit het ecosysteem. Alleen het industriële systeem dat de mens in de laatste 3 eeuwen heeft opgebouwd heeft elektriciteit nodig. Moeten we het natuurlijke, zelfvoorzienende ecosysteem opofferen aan onze kortstondige bevlieging met machines?

5. de netto-energie-opbrengst van windmolens en zonnepanelen is laag. Er is ontzettend veel energie nodig om de metalen en kunststoffen te maken, die nodig zijn voor windmolens en zonnepanelen. Het is maar de vraag of windmolens en zonnepanelen tijdens hun levensduur meer energie opwekken dan ze gekost hebben. Onze complexe, zorgzame samenleving kan alleen voortbestaan als windmolens en zonnepanelen 10 keer zoveel energie opleveren dan erin geïnvesteerd werd.

6. Belastinggeld dat wordt besteed aan windmolens en zonnepanelen komt terecht bij multinationals.Bedrijven als General Electric, BP, Samsung en Mitsubishi profiteren van de belangstelling voor duurzame energieopwekking. Zij investeren hun winsten direct in grootschalige projecten, die natuur en milieu beschadigen en bedreigen. Als de milieubeweging gaat geloven dat de multinationals milieuvriendelijk geworden zijn, dan is dat erg naief.

7. Meer duurzame elektriciteit betekent nog geen lagere CO2-uitstoot. De hoeveelheid duurzaam opgewekte elektriciteit stijgt, maar de hoeveelheid elektriciteit wereldwijd opgewekt m.b.v. fossiele brandstoffen stijgt ook.

8. Slechts 20% van de wereldwijd gebruikte energie is elektriciteit. Zelfs als alle elektriciteit zonder CO2-uitstoot wordt opgewekt, dan daalt de CO2-uitstoot slechts met 20%. Dat heeft weinig zin als de totale CO2-uitstoot blijft stijgen.

9. Windmolens en zonnepanelen gaan 20 tot 30 aar mee en moeten dan vervangen worden. Het hele proces van mijnbouw, zuivering, transport en produktie begint dan opnieuw. Als we niets veranderen, zullen we nog eeuwenlang moeten doorgaan met winning en transporteren van metalen en kunststoffen en het produceren van zonnepanelen en windmolens.

10. De reductie van CO2-uitstoot, die men met windmolens en zonnepanelen wil bereiken kan heel makkelijk gehaald worden door minder energie te verspillen. Door het rendement van bestaande elektriciteitscentrales te verbeteren en door besparingen van consumenten gaat de CO2-uitstoot ook omlaag.

Steek je energie niet in boos worden en het terzijde schuiven van bovenstaande argumenten. Steek je energie in het bedenken van oplossingen voor de genoemde nadelige effecten.

Aanbevolen leesvoer:
Ten Reasons Intermittent Renewables (Wind and Solar PV) are a Problem.
A Problem With Wind Power.
The myth of renewable energy

Mijn eigen gas- en elektriciteitsverbruik

Over de afgelopen 4 jaar zijn we steeds al minder gas gaan gebruiken. Maar de afgelopen winter was zo zacht, dat we nu wel erg weinig gas verstookt hebben: 495 kubieke meter.

Schermafbeelding 2014-04-27 om 10.37.46

Dat is 57% minder dan het gemiddelde in mijn postcodegebied. Maar wij koken elektrisch en dat verklaart een hoop.
Ik blijf met koud water douchen en benieuwd of daardoor ons gasverbruik nog verder omlaag kan.

Ons elektriciteitsverbruik ligt hoger dan het gemiddelde: wij koken elektrisch en dat verklaart een hoop.
Afgelopen jaar verbruikten we 3756 kWh, dat is 65% boven het gemiddelde in mijn postcodegebied. Maar met een beetje goede wil, zie je een dalende lijn in ons elektriciteitsverbruik.

Schermafbeelding 2014-04-27 om 10.40.45

Komend jaar eens proberen of dat elektriciteitsverbruik ook omlaag kan.

Oplaadpunten op stations… om te kunnen twitteren

LVTtwittert

Liesbeth van Tongeren, de fractievoorzitter in de Tweede Kamer van GroenLinks, twittert het meest van alle Nederlandse politici. In de eerste 4 dagen van februari verzond zij al meer dan 100 tweets.
Liesbeth van Tongeren is heel milieubewust. Ze eet uitsluitend in Nederland geteelde groenten en fruit en ze heeft een elektrische auto, een Tesla, die geen fijnstof uitstoot. De CO2-uitstoot van elektrische auto’s is nagenoeg gelijk aan die van benzine-auto’s.
Ze woont nog altijd in Amsterdam en reist al jarenlang voor haar werk met de trein naar Den Haag. Liesbeth kan haar persoonlijke CO2-uitstoot nog wat verlagen door op loop- of fietsfstand van het Binnenhof te gaan wonen, maar van mij hoeft ze niet per se roomser te worden dan de Paus.

Het is Liesbeth van Tongeren al eens overkomen dat de batterij van haar mobiele telefoon leegraakte, terwijl ze in de trein zat. Daarom heeft Liesbeth voorgesteld om in de treinen stopcontacten te laten maken, zodat forensen hun telefoons en laptops kunnen opladen. De Tweede Kamer steunde dit voorstel en staatssecretaris Mansveld gaat de NS nu vragen om stopcontacten te maken in de trein.
Het gaat vele duizenden euro’s kosten, waarschijnlijk wel miljoenen. Uiteindelijk moet dat worden betaald door de treinreizigers.
Maar als je in de toekomst een lange treinreis maakt, kun je mobiele telefoon of je laptop op kosten van de NS opladen.

Vandaag stelde Liesbeth Nooitgenoeg voor om ook oplaadpunten voor mobiele telefoons aan te leggen op NS-stations. Dat vind ik merkwaardig.
Je staat in Nederland nooit erg lang te wachten op een trein. Waarschijnlijk is die tijd te kort om de batterij van je mobiele telefoon op te laden. En je moet ook niet vergeten om je oplader mee te nemen.
Het is me niet duidelijk hoeveel oplaadpunten er per perron komen. Komen ze in de kiosken? Of ook op perrons waar geen kiosk is? Moeten de klanten betalen voor het gebruik en mogen schoonmakers en medewerkers van de NS (die gewoon de hele dag op het station zijn) ook gebruik maken van de oplaadpunten?
De Tweede Kamer vond het plan van Twitterkoningin van Tongeren een goed idee. En vroeg de staatssecretaris op om het op te nemen met de NS.

Bij elke transformatie van energie treedt een verlies op. Bij het opladen van een batterij wordt de transformator warm en ook de batterij wordt warm. Die warmte lekt weg naar het heelal. Bij het gebruik van een batterij gaat er weer energie verloren in de vorm van warmte. Bij het gebruik en het opladen van al die mobiele telefoons in Nederland wordt ontzettend veel energie verspild.

De elektriciteit in Nederland wordt voor het overgrote deel nog opgewekt door het verbranden van fossiele brandstoffen. Die raken op. We moeten nu alvast bedenken hoe we ons energieverbruik kunnen verminderen. Ieder kan daarin eigen keuzes maken.
Ik vind het jammer dat Liesbeth van Tongeren dingen bedenkt die het energieverbruik verhogen. Het lijkt net alsof ze niet begrijpt dat het energieverbruik omlaag moet.

Elektriciteitsverbruik daalt

Ik blogde al eerder over de dalende elektriciteitsprodukie in Europa en in de VS.

Nu blijkt dat ook in Nederland het elektriciteitsverbruik door huishoudens significant daalt. Het elektriciteitsverbruik per huishouden daalde vorig jaar licht tot 3312 kilowattuur (kWh). In 2010 was dit nog 3480 kWh.

Ook uit gegevens van Tennet blijkt het elektriciteitsverbruik in Nederland te dalen.

Door de economische teruggang daalt het elektriciteitsverbruik per hoofd van de bevolking in veel Europese landen. Hieronder een grafiek gebaseerd op basis van gegevens van de Wereldbank.

Peak-electriciteit: steeds minder elektriciteit opgewekt

In 2007 werd er in de VS totaal 4365 TWh (Terawattuur) aan elektriciteit opgewekt. In de daarop volgende jaren was dat minder.

In de eurozone is de trend nog duidelijker te zien.
Peak-elektriciteit was in 2007 met 3380 TWh.

Waarschijnlijk groeit in China en India de elektricietitsopwekking nog wel. Maar vroeger of later zal ook daar peak-elektriciteit optreden.

Meer interessante grafieken vind je op Peakfish.com

Een nieuwe munteenheid: de kilowattuur kWh

Toen ik naar de Tegenlicht-documentaire “Power to the people” keek, hoorde ik opeens dat ene zinnetje langskomen. “De miniproducenten praten over kilowatturen alsof het een munteenheid is.” (na 32 min 20 sec in de uitzending)

Dat is nog niet eens zo’n slecht idee: het kilowattuur als waardevaste munteenheid. Een kilowattuur is altijd dezelfde hoeveelheid energie.
Als een wielrenner met een vermogen trapt van 400 Watt, dan heeft hij na 2,5 uur één kilowattuur bij elkaar gefietst.
Dat was zo in 1960 en als een wielrenner nu diezelfde inspanning levert, is het nog altijd dezelfde hoeveelheid energie.

In een liter aardolie zit 10,7 kWh aan energie.
In een liter benzine: 9,1 kWh.
In een kuub aardgas zit 8,8 kWh.

De waardevastheid van het kilowattuur kan ik goed laten zien aan de hand van de prijs, die je in Nederland moet betalen voor 1000 kWh aan elektrische energie.

Of ik kan laten zien hoeveel kWh je in Nederland kunt kopen met één euro.

Stel je voor dat je salaris uitgekeerd wordt in de nieuwe munteenheid kilowattuur. Als je salaris 1000 kWh bedraagt. Dan kreeg je daar in 2002 maar 170 euro voor. In 2012 zijn die 1000 kWh ruim 300 euro waard.
Je salaris is in 10 jaar tijd bijna verdubbeld.

Als je de Tegenlicht-documentaire “Power to the People” hebt gezien, dan snap je waarom het in de toekomst heel lucratief wordt als je zelf elektriciteit opwekt in een kleine lokale energie-coöperatie.
Los van het centrale elektriciteitsnet, los van de grote energiemaatschappijen, baas over je eigen lokale energiemarkt. Gauw kijken op Uitzending gemist.