Tagarchief: elektriciteitsverbruik

Energieverbruik, aardolieverbruik en CO2-uitstoot in Nederland nog verder gedaald

Gisteren bracht oliemaatschappij BP haar nieuwe Statistical Review of World Energy uit. In dit overzicht van het wereldwijde energiegebruik vind je de nieuwste cijfers over het verbruik van fossiele brandstoffen en de CO2-emissies.
Ik heb eerst eens gekeken naar de Nederlandse cijfers.

Nederlands energieverbruik daalt verder
In 2013 nam de totale hoeveelheid energie, die wij Nederlanders jaarlijks verbruiken af met 1,6% tot 86,8 miljoen ton olie-equivalent. Dat is ongeveer evenveel als in het jaar 2000.
Schermafbeelding 2014-06-17 om 09.41.59

Ondanks de strenge winter van 2013 hebben we in Nederland flink bespaard op ons energieverbruik.

Aardolieverbruik daalt ook verder
In 2013 verbruikte Nederland zo’n 898.000 vaten per dag. Dat is 4,9% minder dan in het jaar ervoor en bijna 16% minder dan in het piekjaar 2007.

Schermafbeelding 2014-06-17 om 18.10.25

 

Een lager verbruik van aardolie betekent dat de chemische industrie in Nederland krimpt. En er wordt minder benzine, kerosine en diesel gemaakt dan voorheen.

CO2-uitstoot daalt in 2013 met 1,8%
De CO2-uitstoot van Nederland bedroeg in 2013 nog 238,5 miljoen ton. Dat was 5,1 miljoen ton (ofwel 1,8%) minder dan in 2012.
De Nederlandse CO2-uitstoot daalt al sinds 2005,toen de hoogste CO2-uitstoot werd bereikt 269,1 miljoen ton. De CO2-uitstoot van 2013 is precies gelijk aan die van 1999.

Schermafbeelding 2014-06-16 om 21.18.51

Als de dalende trend van de afgelopen 8 jaar zich doorzet, dan zal de Nederlandse CO2-uitstoot in 2020 rond de 210 miljoen ton bedragen. Dat is 4% lager dan de uitstoot in 1990. 🙂

Peak-elektriciteit
Een van de opvallendste dingen in het overzicht van BP vind ik dat de hoeveelheid elektriciteit, die in Nederland wordt opgewekt afneemt.
Tussen 1985 en 2010 verdubbelde de hoeveelheid in Nederland opgewekte elektriciteit van 62 TeraWattuur naar 118 TeraWattuur. Maar sinds 2010 is het opgewekte vermogen gedaald tot nog maar 95 TeraWattuur in 2013.
De grafiek hieronder laat die trendbreuk duidelijk zien.

Schermafbeelding 2014-06-17 om 11.30.03

Importeert Nederland meer stroom uit het buitenland?
Of zijn we gestopt na 2010 met het exporteren van ons overschot?

Mijn eigen gas- en elektriciteitsverbruik

Over de afgelopen 4 jaar zijn we steeds al minder gas gaan gebruiken. Maar de afgelopen winter was zo zacht, dat we nu wel erg weinig gas verstookt hebben: 495 kubieke meter.

Schermafbeelding 2014-04-27 om 10.37.46

Dat is 57% minder dan het gemiddelde in mijn postcodegebied. Maar wij koken elektrisch en dat verklaart een hoop.
Ik blijf met koud water douchen en benieuwd of daardoor ons gasverbruik nog verder omlaag kan.

Ons elektriciteitsverbruik ligt hoger dan het gemiddelde: wij koken elektrisch en dat verklaart een hoop.
Afgelopen jaar verbruikten we 3756 kWh, dat is 65% boven het gemiddelde in mijn postcodegebied. Maar met een beetje goede wil, zie je een dalende lijn in ons elektriciteitsverbruik.

Schermafbeelding 2014-04-27 om 10.40.45

Komend jaar eens proberen of dat elektriciteitsverbruik ook omlaag kan.

Oplaadpunten op stations… om te kunnen twitteren

LVTtwittert

Liesbeth van Tongeren, de fractievoorzitter in de Tweede Kamer van GroenLinks, twittert het meest van alle Nederlandse politici. In de eerste 4 dagen van februari verzond zij al meer dan 100 tweets.
Liesbeth van Tongeren is heel milieubewust. Ze eet uitsluitend in Nederland geteelde groenten en fruit en ze heeft een elektrische auto, een Tesla, die geen fijnstof uitstoot. De CO2-uitstoot van elektrische auto’s is nagenoeg gelijk aan die van benzine-auto’s.
Ze woont nog altijd in Amsterdam en reist al jarenlang voor haar werk met de trein naar Den Haag. Liesbeth kan haar persoonlijke CO2-uitstoot nog wat verlagen door op loop- of fietsfstand van het Binnenhof te gaan wonen, maar van mij hoeft ze niet per se roomser te worden dan de Paus.

Het is Liesbeth van Tongeren al eens overkomen dat de batterij van haar mobiele telefoon leegraakte, terwijl ze in de trein zat. Daarom heeft Liesbeth voorgesteld om in de treinen stopcontacten te laten maken, zodat forensen hun telefoons en laptops kunnen opladen. De Tweede Kamer steunde dit voorstel en staatssecretaris Mansveld gaat de NS nu vragen om stopcontacten te maken in de trein.
Het gaat vele duizenden euro’s kosten, waarschijnlijk wel miljoenen. Uiteindelijk moet dat worden betaald door de treinreizigers.
Maar als je in de toekomst een lange treinreis maakt, kun je mobiele telefoon of je laptop op kosten van de NS opladen.

Vandaag stelde Liesbeth Nooitgenoeg voor om ook oplaadpunten voor mobiele telefoons aan te leggen op NS-stations. Dat vind ik merkwaardig.
Je staat in Nederland nooit erg lang te wachten op een trein. Waarschijnlijk is die tijd te kort om de batterij van je mobiele telefoon op te laden. En je moet ook niet vergeten om je oplader mee te nemen.
Het is me niet duidelijk hoeveel oplaadpunten er per perron komen. Komen ze in de kiosken? Of ook op perrons waar geen kiosk is? Moeten de klanten betalen voor het gebruik en mogen schoonmakers en medewerkers van de NS (die gewoon de hele dag op het station zijn) ook gebruik maken van de oplaadpunten?
De Tweede Kamer vond het plan van Twitterkoningin van Tongeren een goed idee. En vroeg de staatssecretaris op om het op te nemen met de NS.

Bij elke transformatie van energie treedt een verlies op. Bij het opladen van een batterij wordt de transformator warm en ook de batterij wordt warm. Die warmte lekt weg naar het heelal. Bij het gebruik van een batterij gaat er weer energie verloren in de vorm van warmte. Bij het gebruik en het opladen van al die mobiele telefoons in Nederland wordt ontzettend veel energie verspild.

De elektriciteit in Nederland wordt voor het overgrote deel nog opgewekt door het verbranden van fossiele brandstoffen. Die raken op. We moeten nu alvast bedenken hoe we ons energieverbruik kunnen verminderen. Ieder kan daarin eigen keuzes maken.
Ik vind het jammer dat Liesbeth van Tongeren dingen bedenkt die het energieverbruik verhogen. Het lijkt net alsof ze niet begrijpt dat het energieverbruik omlaag moet.

Elektriciteitsverbruik daalt

Ik blogde al eerder over de dalende elektriciteitsprodukie in Europa en in de VS.

Nu blijkt dat ook in Nederland het elektriciteitsverbruik door huishoudens significant daalt. Het elektriciteitsverbruik per huishouden daalde vorig jaar licht tot 3312 kilowattuur (kWh). In 2010 was dit nog 3480 kWh.

Ook uit gegevens van Tennet blijkt het elektriciteitsverbruik in Nederland te dalen.

Door de economische teruggang daalt het elektriciteitsverbruik per hoofd van de bevolking in veel Europese landen. Hieronder een grafiek gebaseerd op basis van gegevens van de Wereldbank.

Besparing door spaarlampen teniet gedaan door gadgets

De Britse Energy Saving Trust heeft uitgezocht hoe het gaat met het elektriciteitsverbruik nu gloeilampen zijn vervangen door spaarlampen.
Uit hun nieuwste rapport “The elephant in the living room” blijkt dat het gemiddelde huishouden 10% minder elektricieit verbruikt voor verlichting in vergelijking met 2005.

Maar helaas verbruiken we nu meer elektriciteit met onze gadgets (consumer electronics) en computers (home computing). (NB. smartphones en tablets vallen onder ‘home computing’).

De milieubeweging kreeg de EU zover dat gloeilampen niet meer verkocht mogen worden om het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verlagen.
Maar de milieubeweging heeft geen probleem met smartphones, Ipads en e-readers. Ik kan me niet voorstellen dat de EU het gebruik van smartphones en tablets gaat beperken of verbieden. Want misschien is beperken van de CO2-uitstoot helemaal niet zo dringend.
De opwarming van de atmosfeer gaat de laatste jaren steeds langzamer.