Tagarchief: groenlinks

De ongemakkelijke spagaat van GroenLinks: groei of krimp

Zoals alle politieke partijen mikt ook GroenLinks op economische groei en stijgende welvaart. De politici van GroenLinks willen dat alle Nederlanders en eigenlijk alle mensen op de hele wereld het beter krijgen. Maar helaas is dat niet langer mogelijk.

De fossiele brandstoffen, die onze welvaart en luxe mogelijk maken, beginnen op te raken. Er zit nog wel aardolie verstopt in de aardkorst, maar het kost heel veel moeite om die aardolie uit de poolstreken, uit schalie en teerzand te winnen. Als je 10 vaten olie uit teerzand wint, dan kost dat 3 tot 5 vaten olie. Een groot deel van de olie wordt al verbruikt tijdens de oliewinning. In de jaren 70 van de vorige eeuw, kostte de winning van 10 vaten olie slechts een half vat.
De metalen en andere grondstoffen, die onze economie nodig heeft om te groeien, zijn nog lang niet op. Maar de makkelijkst winbare en rijkste ertsen hebben we het eerst gebruikt. Om dezelfde hoeveelheid koper als 40 jaar geleden te winnen moet nu twee keer zoveel erts worden opgegraven en worden behandeld. Het energieverbruik van onze verspillende levensstijl stijgt snel.
Deze kennis is aanwezig bij de politici van GroenLinks, het zijn geen domme mensen. Maar toch blijven deze politici volhouden dat de welvaart van alle mensen op aarde kan blijven toenemen.

Een politieke partij, die de kiezers economische krimp en verlies van materiële welvaart voorspiegelt, zal niet populair worden. GroenLinksers weten dat we over 10 jaar minder zullen vliegen, minder zullen rijden en minder vanhet openbaar vervoer gebruik zullen maken dan nu. Maar toch lezen we in het programma van GroenLinks geen bezuinigingen op openbaar vervoer, wegenaanleg en wegenonderhoud. Nee. Lijsttrekker Jolande Sap schijnt te denken dat we geleidelijk kunnen overstappen van benzine-auto’s naar elektrische auto’s. En dat dit veel ‘innovatieve banen’ oplevert.

Er rijden 7 miljoen auto’s rond in Nederland en Jolande Sap weet natuurlijk ook wel hoeveel energie en grondstoffen er nodig zullen zijn om die te vervangen door 7 miljoen elektrische auto’s. Waarschijnlijk kost de produktie van 7 miljoen elektrische auto’s vier keer zoveel energie, als er nodig was voor de 7 miljoen benzine-auto’s die er nu rondrijden. Die energie is er gewoon niet meer.

De mensen van GroenLinks weten in hun achterhoofd dat er grenzen zijn aan de groei. Maar ze willen heel graag een vinger in de pap houden in het besturen van Nederland. Dus ze gaan campagne voeren en dingen beloven, die niet haalbaar zijn. Ze zeggen te streven naar meer banen, terwijl ze weten dat er in de toekomst minder banen zullen zijn. Ze zeggen te streven naar meer gezondheidszorg en meer onderwijs, terwijl ze weten dat er in de toekomst juist minder onderwijs nodig is en dat de gezondheidszorg nu al veel te groot geworden is.

Ik vind het jammer dat Groenlinks de kiezers niet de waarheid vertelt, maar dezelfde sprookjes over investeren en groei, die de andere partijen verkondigen.
Ik zou liever zien dat GroenLinks zou kiezen voor energie-besparing, economische krimp en bezuinigen.

Kunduz-leaks

‘Met Jolande’

‘Ja, met mij. Ik bel je over de trainingsmissie, heb je even tijd?’

‘Ja, hoor, is er nieuws?’

‘Ik ben vanmorgen gebeld door iemand van de Amerikaanse ambassade: we moeten echt met de missie akkoord gaan.’

‘Dat kan niet, dat kost ons stemmen en leden.’

‘Luister Jo, dit komt van heel hoog. Als we akkoord gaan, dan doen de Amerikanen iets terug. Dan halen ze binnen een jaar alle kernwapens in het geheim weg uit Nederland.’

‘Waaaat’

“Ik geloofde het eerst ook niet, maar nu wel. We kunnen deze kans niet laten lopen!!! Maar als het uitkomt, zullen de Amerikanen alles ontkennen en gaat de deal niet door.’

‘Jeetje, ik weet niet of ik dit erdoor krijg bij de fractie.’

‘Het moet, Jolande. De twijfelaars mogen mij bellen en ik zal ze persoonlijk overtuigen.’

‘Oke, ik zal het proberen.’

‘Nog één ding: mondje dicht: Mark weet hier niets van.’

‘En Alexander?’

‘Die wel. Bel je me vanavond?’

Ja, in elk geval voor twaalven. Dag.’

‘Dag.’