Tagarchief: groningen

Nederlandse aardgasimport-update

In de eerste twee maanden van 2017 importeerde Nederland 7,19 miljard m³ aardgas. Dat is 20% meer dan de 5,83 miljard m³ die in de eerste twee maanden van 2016 geïmporteerd werd. En bijna 70% meer dan de hoeveelheid die Nederland importeerde in de eerste twee maanden van 2015.

De cijfers die ik gebruik voor mijn grafieken zijn afkomstig uit de JODI Gas World database.

In de grafiek hieronder heb ik de maandelijkse Nederlandse import van aardgas vanaf maart 2011 uitgezet.

Sinds de gaswinning uit het Groninger-gasveld in 2015 werd beperkt, is de import van aardgas flink gestegen.
Er gaan stemmen op om de gaswinning in Groningen nog verder te beperken. In dat geval zal de import van aardgas verder moeten stijgen of de export van aardgas beperkt moeten worden of het binnenlands verbruik zal omlaag moeten.
Dat laatste zie ik nog niet zo snel gebeuren. Dus waarschijnlijk zal de export omlaag gaan of de import van gas zal verder oplopen.

Nederlandse aardgasimport in 2016 naar recordhoogte

Uit de cijfers in de JODI Gas World-database blijkt dat Nederland in 2016 ruim 40 miljard m³ aardgas importeerde. Dat is 2,5 miljard m³ meer dan in 2015 toen er 37,5 miljard m³ werd geïmporteerd.
In 2016 werd er 50,54 miljard m³ aardgas gewonnen uit Nederlandse bodem. Dat is 2,3 miljard m³ minder dan in 2015.

De grafiek hieronder laat zien dat de import van aardgas de laatste jaren stijgt en dat de winning van aardgas in Nederland daalt.

schermafbeelding-2017-02-20-om-18-16-37

De trend is duidelijk. Misschien al dit jaar of anders in 2018 of 2019 zal de Nederlandse gasproduktie lager zijn dan de aardgasimport.

In 2016 lag het binnenlands gasverbruik iets hoger dan in 2015: 42,6 miljard m³ tegenover 40,4 miljard m³ in 2015. Oorzaak is waarschijnlijk de lagere temperatuur en daarmee het hogere gasverbruik in de maanden april, november en december van 2016.

schermafbeelding-2017-02-20-om-19-58-50

Gaswinning uit Groninger-veld daalt, maar de winning uit kleinere velden ook
Op de website van de NAM kun je terugvinden hoeveel aardgas er gewonnen wordt uit het Groninger-gasveld, de gasbel van Slochteren.
In de grafiek hieronder staat de hoeveelheid gas, die uit het Groningerveld gewonnen werd sinds 1973, weergegeven.

schermafbeelding-2017-02-20-om-20-10-16

Door de totale Nederlandse gasproductie uit de JODI Gas World database te verminderen met de gewonnen hoeveelheid uit het Groninger-gasveld, houden we de resterende Nederlandse gasproductie uit kleinere gasvelden over.
De totale Nederlandse gasproductie in 2016 bedraagt 50,54 miljard m³. Daarvan kwam 27,6 miljard m³ uit het Groninger-veld en 22,95 miljard m³ uit kleinere gasvelden.
In onderstaande grafiek is duidelijk zichtbaar dat de gaswinning uit het Groninger-veld en uit de kleinere velden allebei afnemen.

schermafbeelding-2017-02-20-om-20-32-02

De gaswinning uit het Groninger-veld was in 2016 bijna 50% lager dan in 2013. De gasproductie uit kleinere velden is tussen 2013 en 2016 met 29% afgenomen.

Als de gaswinning uit het Groninger-veld in 2017 nog verder beperkt zal worden tot 12 miljard m³ en de gaswinning uit de kleinere velden gehandhaafd wordt op 22,9 miljard m³. Dan komt de totale Nederlandse gasproductie voor 2017 uit op een kleine 35 miljard m³. En dat is minder dan de ca. 40 miljard m³ die er de afgelopen jaren gemiddeld wordt verbruikt. In dat geval wordt 2017 het eerste jaar dat Nederland niet meer kan voorzien in het eigen binnenlands gasverbruik en afhankelijk wordt van de import van aardgas. De import van aardgas zal in 2017 nog hoger uitkomen dan het afgelopen jaar.

De politiek wil de gaswinning uit het Groninger-veld wel verder beperken, maar daardoor zal de import van aardgas nog verder stijgen. Bij beperking van de gaswinning in Groningen tot 12 miljard m³ wordt Nederland afhankelijk van import-aardgas uit Rusland. Dat is mijns inziens een onwenselijke situatie. Volgens mij zal de politiek daarom besluiten om de winning uit het Groninger-veld niet verder te beperken dan ca. 28 miljard m³.
We gaan het zien.

Minder aardgas produceren: wat een briljant idee

De winning van aardgas in Groningen is de oorzaak van kleine aardbevingen in het gebied. Deskundigen verwachten dat de frequentie en de intensiteit van de aardbevingen zal toenemen als de winning van aardgas doorgaat. Er kunnen mogelijk zelfs bevingen optreden met een kracht van 5 op de schaal van Richter.

Er gaan nu stemmen op, ook in de Tweede Kamer, om de winning van aardgas te beperken en op die manier de aardbevingen te voorkomen. De partij Groenlinks stelt voor om de gasproduktie met 40% te verlagen. Laten we eens kijken naar de cijfers om te begrijpen wat een beperking van 40% betekent.

In 2012 werd er in Nederland 76 miljard kuub aardgas geproduceerd en . Ongeveer 34 miljard kuub daarvan kwam uit het Groningse gasveld.
Als de produktie uit het Groningse veld met 40% wordt beperkt, dan daalt de totale Nederlandse gasproduktie met 14 miljard m³ tot 62 miljard m³.
Het binnenlands verbruik van Nederland bedraagt ongeveer 38 miljard m. Bij een produktie van 62 miljard m³, blijft er dus maar 24 miljard m³ over voor de export. In 2012 bedroeg de netto-export van Nederlands aardgas nog 32 miljard m³. Door een beperking van de aardgaswinning in Groningen met 40% daalt de export van aardgas met 25%.

Volgens het CBS bedraagt de waarde van de aardgasexport zo’n 11 miljard euro per jaar. Als de aardgaswinning in Groningen met 40% wordt teruggebracht scheelt dat 2,7 miljard euro aan aardgasbaten.
De Nederlandse regering zal in dat geval 2,7 miljard euro moeten bezuinigen.
Vroeger of later zal de export van aardgas gaan afnemen: op de lange termijn zullen de aardgasbaten als sneeuw voor de zon verdwijnen en zal er structureel 11 miljard euro bezuinigd moeten worden.

Binnenlands verbruik beperken
Een andere optie is het binnenlands aardgasverbruik terug te dringen met 14 miljard m³. In 2012 was het binnenlands verbruik 38 miljard m³. en dat verbruik met 14 miljard m³ verminderen komt neer op een verlaging van 37%.

Een gulden midden-oplossing, waarbij het binnenlands verbruik wordt beperkt en de export van aardgas wordt verminderd lijkt me het beste scenario. De overheid zal dan geleidelijk structurele bezuinigingen kunnen invoeren. En de Nederlandse bevolking kan geleidelijk aan het eigen gasverbruik terugdringen. En daarmee wordt de CO2-uitstoot verder omlaag gebracht.
Het terugdringen van het binnenlands aardgasverbruik kan worden versneld door invoering van een ‘aardgastax’ op elke kubieke meter aardgas. Een hogere gasrekening zorgt ervoor dat isolatie en warme truien sneller worden terugverdiend. 🙂

Ik vind het beperken van de aardgaswinning een prima idee. Ik hoop dat de politiek snel actie onderneemt en de aardgaswinning gaat beperken, zodat de Nederlandse CO2-uitstoot sneller omlaag gaat, het aantal aardbevingen in Groningen afneemt en er nog wat aardgas overblijft voor de volgende generatie Nederlanders.