Tagarchief: imf

Oekraïnse landbouwgrond in uitverkoop na instorten van economie

Oekraïne kampt met een tekort op de handelsbalans: het land importeert meer dan het exporteert. Dat is een ongezonde economische situatie, die niet onbeperkt kan voortduren.
In 2014 liep het tekort op de handelsbalans op naar 9,2% van het Bruto Binnenland Produkt.

Schermafbeelding 2015-03-08 om 08.02.38

Deze economische crisis kan leiden tot grote veranderingen in de belangrijke landbouwsector van Oekraïne. Nu bestaat het landbouwareaal uit grootschalige staatslandbouwbedrijven en kleinschalige familiebedrijfjes. Deskundigen vrezen dat deze binnenkort in de verkoop zullen komen.
Oekraïne heeft op acht landen na het grootste landbouwareaal van de wereld. Op de ranglijst van mais-exporteurs staat het op de derde plaats en op de lijst van graan-exporteurs is het nummer 6. Dit maakt de landbouwsector interessant voor buitenlandse investeerders.

Tot nu toe heeft de regering de verkoop van landbouwgrond aan buitenlandse investeerders tegengehouden uit angst vaar maatschappelijke onrust en vanwege de lage prijs van de kleine perceeltjes met een lage produktiviteit.
Maar Heinz Strubenhoff, agribusiness investment manager van de International Finance Corporation van de Wereldbank, denkt dat de economische teruggang en het conflict in Oost-Oekraïne de noodzaak van hervormingen dichterbij brengt. De Wereldbank en het IMF dringen al langer aan op het openstellen van de Oekraïnse landbouwsector voor buitenlandse investeerders. Het tij is aan het keren.
“Het is tijd om te gaan nadenken over privatisering en voorbereidingen te treffen voor de verkoop van landbouwgrond (aan buitenlandse of Oekraïnse) investeerders in de komende 3 a 4 jaar”, zei Strubenhoff tegen de Thomson Reuters Foundation. Nu is het nog onmogelijk om landbouwgrond te verkopen in Oekraïne, hoewel men wel langjarige pachtovereenkomsten kan afsluiten.

Strubenhoff zei verder dat president Poroshenko na lange onderhandelingen met vertegenwoordigers van de Wereldbank overwoog om het verbod op verkoop van landbouwgrond op te heffen. Maar de regering in Kiev durfde dat niet aan uit angst voor maatschappelijke onrust op het platteland. Het ministerie van Landbouw was onbereikbaar voor commentaar.
De minister van Landbouw, Oleksiy Pavlenko, sprak vorige week de verwachting uit dat Oekraïne in 2020 wel 100 miljoen ton graan zal produceren: een behoorlijke stijging van de 620 miljoen ton uit 2014. Om dit voor elkaar te krijgen is een kapitaal-injectie door buitenlandse investeerders van 25 miljard dollar nodig.
Jean-Jacques Hervé, landbouwkundig adviseur van de Franse bank Credit Agricole merkte op dat de lokale bevolking geen geld heeft om te investeren. “Speculanten kunnen met harde, buitenlandse valuta grote winsten behalen (als het land op de markt komt).”

Frédéric Mousseau, van het Oakland Institute (een NGO die kritisch staat tegenover het privatiseren van landbouw), zegt dat het openen van het Oekraïnse landbouwareaal ertoe zal leiden dat binnenlandse en buitenlandse oligarchen meer controle zullen krijgen over de Oekraïnse landbouwproduktie. “Ongeveer 20% van de vruchtbaarste gebieden zijn door langlopende pachtovereenkomsten al in handen van landbouwconglomeraten. De voorgestelde hervormingen zullen deze concentratie van macht verergeren,” zei Mousseau tegen de Thomson Reuters Foundation.

Volgens Dmitry Prikhodko, econoom van de Food and Agriculture Organization (FAO), moet Oekraïne op de lange termijn streven naar het openen van het landbouwareaal en optimale benutting van het aanwezige potentieel.
De regering in Kiev zit te springen om buitenlandse valuta en een lening van de Wereldbank t.w.v. 2 miljard dollar dit jaar en een volgende injectie van het IMF van 8 miljard dollar geeft mensen als Strubenhoff meer armslag om hun plannen te realiseren.

Het ziet ernaar uit dat de Oekraïnse bevolking de zeggenschap over de landbouwgrond, die ze al eeuwenlang beheert en bewerkt, zal kwijtraken, zoals dat ook op grote schaal in Afrika gebeurt. Onder druk van de Wereldbank en het IMF willen buitenlandse investeerders de landbouw moderniseren. Het verhogen van de landbouwopbrengsten lijkt een nobel doel waar ook de Oekraïnse bevolking van zou kunnen profiteren. Maar de modernisering zou ook tot gevolg kunnen hebben dat in Oekraïne genetisch gemodificeerde gewassen met de bijbehorende pesticiden zullen worden geintroduceerd door de grote landbouwconglomeraten. De boeren hebben nu nog de macht om zelf te bepalen wat er verbouwd wordt. Maar in de toekomst zullen ze slechts arbeiders zijn op die moeten zaaien en oogsten wat de directie besloten heeft.

(Bron: “Ukraine crisis seen softening political ground for foreign farm land sales” van Chris Arsenault voor de Thomas Reuters Foundation)

Meer over ‘landroof’ in de rest van de wereld vind je op farmlandgrab.org.

De olifant in de kamer bij Christine Lagarde

Mijn buurvrouw begon vorige week weer over de olifant in de kamer. Ze zei:”Die olifant kan niet blijven groeien, op een gegeven moment past-ie niet meer in de kamer.”
Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds hoor je nooit over de olifant in de kamer. Voor mevrouw Lagarde zijn Grenzen aan de Groei onbespreekbaar.. ze bestaan gewoon niet.

elephant-in-the-room

Het IMF beweert in haar prognoses voortdurend dat de wereldhandel, het energieverbruik en de mondiale industriële produktie de komende jaren zullen blijven groeien. Een half jaar geleden voorzagen de deskundigen van het IMF dat de wereldeconomie in 2015 met 4% zou groeien. Bij een groei van 4% per jaar verdubbelt de omvang in 20 jaar.
Helaas moest het IMF in oktober al terugkomen op die prognose: de groeiverwachting werd bijgesteld naar 3,8%.

Deze week half januari 2015 wordt de prognose opnieuw naar beneden bijgesteld: het IMF verwacht nu een groei van 3,5% in 2015.
Als je weet dat het IMF al jarenlang te rooskleurige voorspellingen doet, dan begrijp je dat die groei van 3,5% ook niet haalbaar zal blijken en verder naar beneden zal worden bijgesteld. In april brengt het IMF een nieuwe voorspelling uit, die weer iets lager zal zijn dan 3,5%.

De Worldbank heeft ook een voorspelling gemaakt voor de economische groei in 2015. In het kielzog van het IMF voorspelde de Wereldbank in juni 2014 een groei van 3,4%. En afgelopen week verlaagde men die prognose naar 3,0%. Schermafbeelding 2015-01-21 om 08.07.07
De rooskleurige voorspellingen van vorig jaar gingen uit van een olieprijs van ca. $90 per vat.
Maar de olieprijs is de afgelopen maanden verder gedaald.

Een lage olieprijs was vroeger altijd goed voor economische groei. Maar er is iets veranderd. De daling van de olieprijs heeft de afgelopen maanden niet geleid tot meer economische activiteit.
Net als in 2008 gaat een daling van de olieprijs samen met economische stagnatie. Olie-exporterende landen zien hun olie-inkomsten dalen en hebben minder te besteden. En in olie-importerende landen zijn door de hoge olieprijs van de afgelopen 10 jaar de schulden en de werkeloosheid opgelopen. Het zal jaren duren voordat de schulden en werkeloosheid weer op acceptabel niveau zijn. Als dat ooit nog gebeurd.

Bij het IMF en de Wereldbank begint men in te zien dat de Grenzen aan de Groei zijn bereikt. Het goed onderbouwde rapport, Limits to Growth, van de Club van Rome is in vergetelheid geraakt, maar de prognoses uit het rapport zijn gewoon uitgekomen.
Toch zwijgen de Wereldbank en IMF over de Grenzen aan de Groei. Dat is heel begrijpelijk. Als IMF en Wereldbank gaan vertellen dat de economische teruggang nog 100 jaar doorgaat en dat de ontwikkeling van de mensheid op een keerpunt is gekomen. Dan krijgen politici en regeringen erg grote problemen.
Het is misschien beter om de wereldbevolking voor te liegen dat het allemaal goed komt en dat ze volgend jaar weer 3% rijker en welvarender zullen zijn.

 

Schaliegaswinning en landroof in Oekraïne mogelijk gemaakt door Wereldbank en IMF

Professor Michael Hudson, van de University of Missouri, legt in het interview hieronder uit hoe de schaliegaswinning in Oekraïne gefinancierd wordt. Het Amerikaanse Agency for International Development (USAID) staat garant voor de leningen, waarmee de schaliegaswinning in mogelijk wordt. De zoon van vice-president Joe Biden is directeur van het grootste schaliegasbedrijf dat in Oekraïne gaat fracken.
De Wereldbank ondersteunt het verpachten van Oekraïnse landbouwgrond aan Westerse bedrijven.
Het klinkt als een boosaardig complot van Westerse bankiers en oliemaatschappijen om Oekraïne leeg te roven.

De complottheorieën rond MH17 en de toespraak van Christine Lagarde

In de video hieronder wordt de berichtgeving rond de opstand in Oost-Oekraïne en de ramp met de MH-17 kritisch bekeken. Waarom krijgt de ramp zoveel media-aandacht? En waarom wordt er, voordat het onderzoek is afgerond, al geroepen wie de schuldige is en hoe die bestraft moet worden?

Aan het eind van de video zien we een toespraak van IMF-voorzitter Christine Lagarde voor de National Press Club in Washington. Zij sprak daar over het getal 7.
De toespraak dateert van januari 2014.

En pas in maart 2014 werd Rusland uit de G8 gezet, zodat er een G7 overbleef.

Banken houden de hand op de knip bij gebrek aan overwaarde

In 2006 of 2007 kon je je huis door een makelaar laten taxeren en met die taxatie in je hand naar de bank stappen voor een tweede hypotheek. De huizenprijzen stegen en de banken deden niet moeilijk als je de ‘overwaarde’ van je huis wilde verzilveren.
In 2008 meldde het Internationaal Monetair Fonds al dat het verzilveren van de waardestijging van onroerend goed significant bijdroeg aan de economische groei in Nederland.
De totale hypotheekschuld in Nederland liep tussen 1990 en 2006 op van minder dan 40% tot ca. 100% van het Bruto Nationaal Produkt (BNP).

In hetzelfde document (World Economic Outlook april 2008) waarschuwde het IMF dat in Nederland de huizen ca. 30% overgewaardeerd zijn. De hypotheekrenteaftrek is een van de factoren waardoor de huizenprijzen zolang en zo hoog zijn opgelopen.

In mei 2008 verwezen de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), minister Bos en president Wellink van De Nederlandse Bank allen de conclusies van het IMF naar de prullenbak. Ten onrechte zoals nu blijkt.

Het is vier jaar later en er stapt niemand meer naar de bank om de overwaarde van zijn huis te verzilveren. De bron van tweede hypotheken is opgedroogd en de Nederlanders houden de hand op de knip.
Eigenlijk zijn het de banken die de hand op de knip houden. De Nederlanders willen nog wel uitgeven, maar ze krijgen domweg geen tweede hypotheek van de bank. En daarom nemen ze geen nieuwe keuken, geen nieuw bankstel en geen nieuwe eethoek.

De huizenprijzen zijn aan het dalen. En volgens insiders zal de daling nog wel even doorzetten. De totale prijsdaling zou wel eens meer dan 30% kunnen worden.
En dan blijkt dat de waarschuwingen van het IMF uit 2008 beter serieus genomen hadden kunnen worden.

IMF zoekt naar olie in de kristallen bol

Afgelopen week publiceerde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een een rapport, getiteld “The Future of Oil: Geology versus Technology” (gratis PDF-bestand).
Het rapport kijkt naar de toekomstige wereldproduktie van aardolie aan de hand van economische modellen en vanuit geologisch oogpunt.

Volgens economische modellen wordt de aardolieproduktie hoofdzakelijk bepaald door de vraag. En de vraag stijgt door economische groei. De economische modellen gaan ervan uit dat economische groei ertoe zal leiden dat er meer olie gevonden en gewonnen zal worden.
De groei van de wereldproduktie wordt bewerkstelligd door een stijgende olieprijs. Als de vraag en de prijs hoog genoeg oplopen, dan zal de industrie ook olieprojecten opstarten, die nu nog niet profijtelijk zijn.

In het afgelopen decennium heeft het Amerikaanse Energy Information Agency (EIA) prognoses gemaakt over de groei van de olieproduktie. Maar die prognoses moesten telkens naar beneden worden bijgesteld.

Tien jaar geleden voorspelde het EIA, op grond van economische modellen, nog dat de olieproduktie in 2012 100 miljoen vaten per dag zou bedragen. In 2010 had men die prognose aangepast naar 88 miljoen vaten per dag.
De economische groei is tegengevallen en de vraag naar olie is niet zo hoog als men in 2000 nog verwachte.
In deze economische benadering zit een zwakke plek. Het zou kunnen zijn dat de economische groei tegenvalt doordat de olieproduktie niet verder groeit. Het hoger oplopen van de olieprijs doet de vraag juist dalen en leidt niet tot een produktiegroei.

Vanuit geologisch oogpunt bezien zal de wereldolieproduktie gaan dalen. Volgens de peak-oil-theorie van King Hubbert maakte Colin Cmpbell prognoses over de hoeveelheid ruwe olie, die in de toekomst gewonnen zou worden.
In de onderstaande grafiek zie je dat die prognoses te somber waren en telkens worden aangepast.

Het IMF heeft de geologische modellen en de economische modellen gecombineerd en een prognose gemaakt voor de olieprijs in de komende jaren. Men verwacht dat de olieprijs tussen 2013 en 2020 sterk zal stijgen.

Ik denk dat de olieprijs geen goede graadmeter is voor dit soort voorspellingen. De olieprijs in de grafiek is gebaseerd op ‘2011-dollars‘. Die zijn al veel minder waard dan de ‘2002-dollars’.

De winning van aardolie kost steeds meer mankracht, grondstoffen en energie. Je kunt altijd geld lenen voor oliewinningsprojecten, die nu nog niet profijtelijk zijn. Je kunt zelfs geld bijdrukken (door de centrale banken).
Maar je kunt niet onbeperkt energie, grondstoffen en mankracht besteden aan de oliewinning. Als het winnen van olie bijna evenveel energie kost als het oplevert, dan zullen de meeste mensen zeggen: “laat maar, ik doe het wel zonder olie.”

Onderstaand plaatje laat zien dat de olie- en gaswinning in de VS de enige sector is waar de werkgelegenheid groeit. Sinds Obama president is, nam het aantal banen in de olie- en gasindustrie toe met meer dan 15%.

In deze barre, economische tijden zijn er steeds minder handen aan de ziekenhuisbedden. En steeds meer handen wroeten in de aarde op zoek naar olie, steenkool en gas.

Gail Tverberg vat op haar weblog het IMF-rapport samen