Tagarchief: kernwapens

Leidt de lage uraniumprijs tot een tekort?

Na de ramp met de kernenergiereactoren in Fukushima is de vraag naar uranium scherp gedaald. Daardoor is de prijs van uranium ook gezakt van $135 voor een ‘pound’ in 2007 naar $39 per ‘pound’ eind 2014: een daling van 70%.
De kosten van uraniumproduktie blijven stijgen. De makkelijk winbare en rijkste uraniumertsen zijn al ontgonnen. Er moet steeds meer gesteente worden verplaatst en vermalen om dezelfde hoeveelheid uranium te kunnen winnen. Volgens een schatting leidt 80% van de uraniummijnen verlies als de uraniumprijs onder de $40 is. Daarom is het opstarten van nieuwe uraniummijnen momenteel erg riskant.
Voor de Verenigde Staten dreigt nu een tekort aan uranium. De VS verbruiken jaarlijks 40 miljoen pound uranium. Maar de binnenlandse produktie bedraagt slechts 10% van die hoeveelheid: 90% van het benodigde uranium moet worden geïmporteerd. Voor uranium is de VS veel afhankelijker van import dan voor aardolie.

UnitedStatesProductionvsUraniumRequired

Amerikaanse centrales draaien op afgedankte Russische kernkoppen
Toen de Sovjet-Unie, aan het eind van de Koude Oorlog uiteen viel in 1992, sloten de nieuwe machthebbers in het Kremlin een deal met de VS: Megatonnes for Megawatts. De Russen verkochten (voor 13 miljard dollar) het uranium van 20.000 kernwapens, 1,1 miljoen pounds, aan de VS voor gebruik in kerncentrales. Op die hoeveelheid uranium kunnen de Amerikaanse centrales 25 jaar lang draaien. Praktisch gezien is ca. 8% van alle energie die de VS gebruikt afkomstig uit Russische kernwapens. Gelukkig weten de meeste Amerikanen dit niet.
In augustus 2013 werd de laatste portie hoogverrijkt uranium van Russische kernwapens vermengd met onverrijkt uranium en verscheept naar de VS. De VS is nu aan het interen op de voorraden.

Toekomstige ontwikkelingen
Rusland heeft een ambitieus plan aangekondigd om haar uraniumproduktie te verdrievoudigen. Rusland heeft nog zeer grote uraniumreserves en grote uraniumverrijkingsfabrieken. Rusland heeft ook grote belangen in uraniummijnen in Mongolië, Oezbekistan en Kazachstan. Als de groeiende produktie in die landen wordt meegerekend, dan kan Rusland in 2020 een produktie halen van 40 miljoen pound. En met die produktie wordt Rusland, het Saoedi-Arabië voor uranium.
In de komende jaren zal de VS op zoek moeten naar een nieuwe bron van uranium. President Obama heeft al voorgesteld om nog meer kernwapens te ontmantelen en het uranium nuttig te gaan gebruiken. En in de VS zal de binnenlandse uraniumproduktie omhoog moeten: er zijn 8 nieuwe uraniummijnen gepland. De VS kan ook uranium gaan kopen van Canada, Australië of Namibië. Uranium kopen van Rusland of van Kazachstan (dat sterk onder invloed staat van Rusland) is ook een optie, maar dat maakt de VS nog afhankelijker van Rusland.

Een uranium-zeepbel?
Bij de huidige uraniumprijs is de winning een verliesgevende activiteit voor 80% van de uraniummijnen. Nieuwe uraniummijnen in de VS zullen moeten worden gesubsidieerd. Hetzij door de Amerikaanse overheid, die het uranium kan gaan afnemen voor een vaste minimumprijs. Of de uraniummijnen kunnen overeind gehouden worden door het opblazen van een uranium-zeepbel, waarbij veel kapitaal van Wall Street wordt geïnvesteerd in uraniumwinning, zonder dat die investeringen rendement zullen gaan opleveren. Dat is de afgelopen jaren al eerder gedaan bij de subprime-hypotheken en bij de financiering van schaliegas- en schalie-olie-exploitatie.

Dit verhaal is gebaseerd op: The Looming Uranium Crisis: Strategic Implications for the Colder War, geschreven door Marin Katusa en gepubliceerd op caseyresearch.com

De verborgen uranium- en kopervoorraden

In Rusland en de Verenigde Staten ligt hoogwaardig uranium opgeslagen in de vorm van kernwapens. Er is heel veel tijd en energie (ofwel geld) gestoken in het opzuiveren van uranium en de bouw van de kernwapens. En nu ziet het ernaar uit dat ze nooit zullen worden gebruikt. Het was verspilde moeite om die kernwapens te maken, weggegooid geld. Toch niet helemaal. De afgelopen 10 jaar zijn afgedankte kernwapens gebruikt als brandstof in kerncentrales. De wereldproduktie van nieuw uranium bedroeg in 2010 53.600 ton. En dat dekte maar 78% van de wereldbehoefte aan uranium. In de overige 22% werd voorzien door reeds gezuiverd uranium uit kernwapens te recyclen tot brandstofstaven. De zwaarden worden eindelijk omgesmeed tot ploegijzers.

Vandaag doet president Obama opnieuw een oproep om nog meer kernwapens tot brandstofstaven te recyclen. Het zal de prijs voor uranium op de wereldmarkt verder doen dalen. Maar het biedt slechts tijdelijk soelaas. Voeger of later zullen steeds meer kerncentrales gesloten worden. Omdat ze onveilig zijn, maar vooral omdat de brandstof opraakt. Een ander waardevol metaal, koper, is ook erg gewild. Er wordt steeds meer hoogwaardig, gezuiverd koper gestolen om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. In de Nederlandse bodem liggen nog duizenden kilometers koperdraad van hoge kwaliteit te wachten op hergebruik. Door de opkomst van het mobiele bellen worden de telefoonkabels in de grond  steeds minder gebruikt. Naar vrijwel iedere woning loopt een telefoonaansluiting, ook al hebben de bewoners van die woning uitsluitend een draadloze aansluiting. Vroeger of later zullen we inzien dat die koperen draadjes hergebuikt kunnen worden: bijv. om dynamo’s  te maken voor windmolens. Gaan we die telefoonabels zelf opgraven of wachten we tot criminelen het gaan doen?

Kernenergie over hoogtepunt heen ?

Uit het jaarlijkse wereld-energie-overzicht van BP blijkt dat de hoeveelheid kernenergie die de wereld opwekt aan het afnemen is. Deze dalende trend wordt bevestigd door de World Nuclear Organisation.
In 2006 werd 2658 miljard KWh opgewekt in 439 kerncentrales.
In 2009 was dat nog maar 2560 miljard KWh, een daling van 3,7%.
Michael Dittmar denkt dat deze dalende trend zich zal voortzetten.

De hoeveelheid uranium die jaarlijks geproduceerd wordt, vertoont juist een stijgende lijn.

In 2009 bedroeg de gezamenlijke uraniumproduktie van de wereld 50.272 ton.
De hoeveelheid uranium, die jaarlijks verbruikt wordt in kerncentrales is een stuk groter.
In 2007 was er 66.259 ton uranium nodig. In 2010 zal er waarschijnlijk 68.640 ton uranium worden verbruikt.

Het verbruik ligt 35% hoger dan de gezamenlijke wereldproduktie.
Dat is alleen mogelijk doordat de kerncentrales deels draaien op uranium uit afgedankte kernwapens.
Op een gegeven moment zijn de kernwapens op en is dat voorraadje hoogverrijkt uranium opgestookt. Het is de vraag of er dan nog voldoende uranium gewonnen kan worden.
Is het mogelijk om de produktie van uranium met 35% te verhogen, als het makkelijk winbare uranium al in de 20-ste eeuw is afgegraven ?

Als er niet voldoende uranium gewonnen kan worden, dan zullen de kerncentrales stilvallen.
(bron: theoildrum.com)

Obama’s droom


Barack Obama, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. Hij moet natuurlijk wel laten zien, waarom hij die prijs gekregen heeft.
Barack Obama slaapt onrustig in het Witte Huis. Hij heeft een droom.
Obama droomt van uranium, hoog verrijkt uranium. Uranium in Iran, maar ook uranium in de kernkoppen van de Amerikaanse strategische kernmacht. Er is veel geld en veel energie geïnvesteerd om uranium te winnen uit erts. Er is veel geld en energie geïnvesteerd om dat uranium te verrijken tot splijtbaar materiaal. En nu vervalt dat kostbare uranium langzaam in kernkoppen op raketten, diep onder de grond. Dan wordt Obama wakker en hij denkt: dat kan beter.

Obama belt met Dmitri Medvedev en vertelt over zijn droom. Dat uranium kunnen we beter gebruiken, we kunnen dat opstoken in kerncentrales.
Dmitri heeft er wel oren naar. Die kernwapens zullen nooit gebruikt worden, de investering in uraniumwinning en verrijking is weggegooid geld. Samen besluiten ze om de kernwapens af te schaffen en het uranium voor vreedzame doelen te gebruiken.
Zwaarden worden omgesmeed tot ploegijzers.
Kernkoppen tot splijtstofstaven.

In een plechtige ceremonie worden de kernwapens afgeschaft, de erfenis van de Koude Oorlog wordt ten grave gedragen. De komende 5 jaar zullen de Russische en Amerikaanse kerncentrales draaien op uranium uit afgedankte kernwapens.
Over 5 jaar volgt een nieuwe ronde van ontwapening.
En dat gaat zo verder, totdat de kernwapens allemaal zijn opgestookt.
Dan zullen de kerncentrales helaas moeten sluiten, bij gebrek aan goedkope splijtstof.