Tagarchief: krimp

Duurzame energie rukt steeds verder op

Dit lijkt een positief verhaal, maar dat is het niet.

De afgelopen eeuwen heeft de mensheid geprofiteerd van de ‘gratis’ fossiele energie uit steenkool, aardgas en aardolie. Nu die energiebronnen uitgeput beginnen te raken gaat de mens op zoek naar de laatste plekjes op aarde waar mogelijk nog fossiele brandstof te vinden is.
Men zoekt in de diepzee, onder natuurreservaten en in de poolgebieden naar olie. Nu het makkelijk winbare aardgas opraakt, breekt men andere gesteente open (fracking) om daar de laatste restjes methaan uit de trillen. En nu de steenkool in Europa op is, halen we bergen van steenkool uit Zuid-Afrika en Australië.

Hetzelfde zal gebeuren met duurzame energiewinning.
We hebben al zonnepanelen op de daken van hoge gebouwen geplaatst. En ook op woningen staan al zonnepanelen. Maar als de vraag naar zonne-energie blijft stijgen, dan zullen we ook op de begane grond zonnepanelen plaatsen. We zullen weilanden en natuurgebieden volzetten met zonnepanelen.

We hebben al windmolens geplaatst langs de kust en midden op zee. Maar dat is duur en levert nog lang niet genoeg energie om het opraken van fossiele brandstof te compenseren. We zullen steeds vaker windmolens op het land gaan plaatsen in bewoonde gebieden en in natuurgebieden.
De winning van duurzame energie zal net als de winning van fossiele energie een steeds grotere inbreuk maken op de omgeving.
Doemscenario? Misschien, we zullen het gaan zien.

Er is een alternatief. We hoeven niet verder te groeien en meer energie te gebruiken. We hoeven zelfs niet alle energie, die we nu uit olie en gas halen te vervangen.
We moeten minder energie gebruiken. De economie moet krimpen. We moeten minder spullen maken, minder rijden, minder eten en minder geld verdienen.

Help mee om de economie te laten krimpen.