Tagarchief: kunduz

Afghanistan verworden tot een narco-staat

In het Amerikaanse Rolling Stone staat een uitgebreid artikel over Afghanistan.

In de afgelopen 13 jaar is de produktie van opium in Afghanistan verdubbeld. Afgelopen jaar werd er (volgens schattingen) 224 duizend hectare landbouwgrond ingezaaid met papavers. Dat leverde 6400 ton opium op, ongeveer 90% van de totale wereldproduktie.
De produktie en export van opium is verantwoordelijk voor ongeveer 15% van het Bruto Binnenlands Produkt van Afghanistan. Ter vergelijking: in de jaren 80 droeg de produktie en export van cocaïne 6% bij aan de economie van Colombia. Afghanistan is een grotere narco-staat dan Colombia ooit is geweest.

De Afghaanse samenleving en politiek is doordrenkt met papaverteelt en drugshandel. Het centrum van de papaverteelt ligt in de provincie Helmand waar op ca. 100.000 hectare papaver geteeld wordt. De drugshandel genereert zoveel inkomsten, dat de politiek en de buitenlandse strijdkrachten de drugkartels ongemoeid laten of zelfs faciliteren.

In het jaar voor de invasie van Amerikaanse troepen in oktober 2001 drongen de Taliban de opiumproduktie terug tot 185 ton. Het anti-papaverbeleid van de Taliban brak de macht van de warlords en hun drugsbendes.
Na de invasie in 2001 sloten de Amerikaanse bevelhebbers een monsterverbond met de tegenstanders van de Taliban… de warlords en hun drugsbendes. Dit leidde tot een snelle terugkeer van de papaverteelt. In 2002, 6 maanden na de Amerikaanse invasie, bedroeg de produktie alweer 3400 ton opium.

Het drugsgeld doordrenkt de Afghaanse samenleving. Het gaat direct naar de boeren en als afkoopsom naar ambtenaren en politici. En indirect profiteert de Afghaanse bevolking net zoveel van de papaverteelt als de Nederlandse bevolking van het Groningse aardgas.

Osama Bin Laden is dood. Al Qaeda is verdwenen of opgesplitst in Al Shabaab, Boko Haram en IS. Maar nog altijd vechten er Amerikaanse militairen tegen de Taliban.
Waarom zijn er nog zoveel Amerikanen in Afghanistan? Vechten ze voor de rechten van meisjes en vrouwen? Of vechten ze tegen de mensen die de papaverteelt en drugshandel willen bestrijden?

Het uitgebreide originele artikel in Rolling Stone beantwoordt die vragen helaas niet.

De Kunduz-missie, de F-16’s en de burgerslachtoffers

In het voorjaar van 2010 besloot de Nederlandse politiek tot een politie-trainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz. Een belangrijk onderdeel van deze trainingsmissie was de ondersteuning door vier Nederlandse F-16 gevechtsvliegtuigen. De Taliban, het Afghaanse verzet, heeft helemaal geen vliegtuigen. De F-16’s waren niet nodig om luchtaanvallen op de Nederlanders te voorkomen, maar om ze tegen aanvallen van grondtroepen en tegen bermbommen te beschermen.

In de afgelopen maanden hebben we opnieuw gezien dat de NAVO-gevechtsvliegtuigen nog altijd worden ingezet om grondtroepen te ondersteunen in gevechten tegen de Taliban.
Half februari werd in de provincie Kunar een bombardement uitgevoerd door de NAVO. Kennelijk was een bombardement de enige optie, die de bevelhebbers in het gebied zagen. Er vielen 10 burgerslachtoffers, waaronder vier vrouwen en vijf kinderen. De nationaliteit van de bombarderende piloot wordt nooit bekend gemaakt, maar het was waarschijnlijk geen Nederlander.
Gisteren, binnen twee maanden na de tragedie, kozen de bevelhebbers in Kunar opnieuw voor een bombardement om een eind te maken aan een vuurgevecht tussen Amerikaanse troepen en de Taliban. Er was al één Amerikaanse soldaat gedood en vier Afghaanse militairen waren gewond. Het bombardement beslechtte de strijd in het voordeel van de NAVO-troepen en kostte het leven aan 11 kinderen.

De bombarderende piloot kan ook een Nederlander zijn geweest. De Nederlandse F-16’s worden de laatste tijd vaker ingezet om Amerikaanse grondtroepen in Kunar te helpen.

Als de politietrainingsmissie in Kunduz afloopt, dan zullen de Nederlandse F-16’s nog actief blijven in Afghanistan. Tot halverwege 2014 kunnen de Amerikaanse troepen bij gevechten tegen de Taliban rekenen op de luchtsteun van Nederlandse F-16’s. En tot halverwege 2014 zullen er nog heel wat vrouwen en kinderen gedood worden door de vuurkracht van de NAVO-vliegtuigen.

Ondertussen in Kunduz

Terwijl Nederlandse F16’s boven Noord-Afghanistan dure kerosine verbranden, proberen Chinese investeerders om de winning van aardolie van de grond te krijgen.
Noord-Afghanistan dat grenst aan Turkmenistan, Oezbekistan en Tzadjikistan heeft aanzienlijke olievoorraden. Waarschijnlijk zitten er 1,6 miljard vaten olie in de bodem van het gebied. Afghanistan gebruikt maar 1,83 miljoen vaten aardolie per jaar en kan met 1,6 miljard vaten 800 jaar toe.

Maar natuurlijk is het niet de bedoeling dat de Afghanen die olie voor zichzelf houden. De olie moet zo snel mogelijk naar boven worden gehaald en opgestookt worden in de auto’s en vliegtuigen, die nu rondrijden en vliegen. We kunnen onze F16’s wat meer rondjes kunnen laten vliegen. We kunnen er ook Iphones van laten maken.

Het afgelopen jaar konden oliemaatschappijen bieden op de exploitatierechten van de olievelden in het Amu Darya-basin. En volgende week worden de rechten gegund aan China National Petroleum Corp.(CNPC). Het ziet er naar uit dat de Afghaanse olie naar China gaat.
De Afghanen zullen daar goed voor betaald worden, al zullen de olieopbrengsten wel in de hogere kringen aan de strijkstok blijven plakken.

De toenemende onveiligheid in het gebied is natuurlijk wel vervelend voor de beginnende olie-industrie. Net als in Nigeria en Irak zullen terroristen en opstandelingen aanslagen plegen op de installaties en pijpleidingen. Daarom is het goed als er voldoende militairen politieagenten zijn in Noord-Afghanistan. Zoals Shell in Nigeria de handen vol had aan de opstandelingen in de Niger-delta, zo zal de Chinese staatsoliemaatschappij in Afghanistan ook wel problemen krijgen.

Het lijkt me daarom handig als de politiefunctionarissen Chinees leren om goed te kunnen communiceren met de Chinese handelspartners. Misschien kunnen de Nederlandse en Duitse politietrainers daar een bijdrage aanleveren.

Afghanistan: net zo failliet als Griekenland

Net als Griekenland, is Afghanistan bijna failliet. Binnen een maand zal de Afghaanse regering geen geld meer hebben om het salaris van ambtenaren, soldaten en politieagenten te betalen.

Het begon allemaal met schimmige leningen van de Kabul Bank aan een tiental vooraanstaande Afghanen.

Die bank verstrekte leningen ter waarde van ruim $ 500 miljoen aan Sherkhan Farnood, voormalig directeur van de bank. Maar bijv. ook $22 miljoen aan Mahmud Karzai, broer van de Afghaanse president. Volgens rapporten van de Amerikaanse regering deed men het voorkomen dat de bedragen werden geleend door bedrijven van de heren. De documenten bleken vervalst, de bedrijven niet te bestaan, maar het geld was verdwenen. Gebruikt voor persoonlijke doeleinden.

De enorme fraude werd mogelijk gemaakt door de directeur en CEO Khalil Ferozi. Onduidelijk is of de accountants van PricewaterhouseCoopers (PWC)iets hebben gemerkt van de fraude; ze hebben er in ieder geval geen stokje voor gestoken.

Nu bestaat de kans dat de Afghaanse regering de Kabul Bank te hulp schiet, zoals de Ierse regering de Ierse banken redde en Wouter Bos Nederlandse banken overeind hield. Het tekort van de Kabul Bank bedraagt maar liefst $910 miljoen. Het Bruto Binnenlands Produkt van Afghanistan is een schamele $12 miljard. De bailout van de bank zou 8% van het BBP opslokken: daar is het IMF toch wel van geschrokken.

Het Internationaal Monetair Fonds heeft voorlopig de geldkraan voor de Afghaanse regering dichtgedraaid. Men wil niet dat geld, bedoeld voor wederopbouw, verdwijnt in een failliete bank of in de zakken van fraudeurs. Het IMF roept ook andere geldschieters op om geen geld meer aan de Afghaanse regering te lenen of te geven. De cashflow van de regering droogt op.
De warlords en de Taliban hebben nog wel geld. Uit de papaverteelt of ze kregen een ‘lening’ van de Kaboel Bank. Soldaten en politieagenten zullen graag als huurlingen voor de Taliban of de opium-smokkelaars, die wel betalen.
Zullen de Amerikanen en de Britten langer in Afghanistan blijven om de bevolking daartegen te beschermen? Het lijkt van niet, president Obama kondigde al aan dat de terugtrekking sneller dan gepland zal verlopen.

Komend jaar gaan Nederlanders politieagenten opleiden in Afghanistan. Na hun opleiding worden ze weer werkeloos, want de regering heeft helemaal geen geld om politieagenten te betalen.
Ondertussen vliegen vier Nederlandse F16’s met goedkeuring van GroenLinks en D’66 rondjes boven Afghanistan. De kerosine wordt steeds duurder. Hoeveel agenten kun je betalen als je de F16’s een jaartje aan de grond houdt?

Kunduz-leaks

‘Met Jolande’

‘Ja, met mij. Ik bel je over de trainingsmissie, heb je even tijd?’

‘Ja, hoor, is er nieuws?’

‘Ik ben vanmorgen gebeld door iemand van de Amerikaanse ambassade: we moeten echt met de missie akkoord gaan.’

‘Dat kan niet, dat kost ons stemmen en leden.’

‘Luister Jo, dit komt van heel hoog. Als we akkoord gaan, dan doen de Amerikanen iets terug. Dan halen ze binnen een jaar alle kernwapens in het geheim weg uit Nederland.’

‘Waaaat’

“Ik geloofde het eerst ook niet, maar nu wel. We kunnen deze kans niet laten lopen!!! Maar als het uitkomt, zullen de Amerikanen alles ontkennen en gaat de deal niet door.’

‘Jeetje, ik weet niet of ik dit erdoor krijg bij de fractie.’

‘Het moet, Jolande. De twijfelaars mogen mij bellen en ik zal ze persoonlijk overtuigen.’

‘Oke, ik zal het proberen.’

‘Nog één ding: mondje dicht: Mark weet hier niets van.’

‘En Alexander?’

‘Die wel. Bel je me vanavond?’

Ja, in elk geval voor twaalven. Dag.’

‘Dag.’