Tagarchief: kustverdediging

De zeespiegelstijging neemt ietsje af i.p.v. toe

De stijging van de zeespiegel wordt met behulp van satellieten nauwkeurig in de gaten gehouden. Veel klimatologen en politici verwachten dat de zeespiegel, door het afsmelten van de ijskappen van Groenland en Antarctica, sneller zal gaan stijgen. Ik volg als klimaathobbyist de zeespiegelstijging sinds 2007.

In 2007 rapporteerde de Sealevel-onderzoeksgroep van de University of Colorado dat de gemiddelde zeespiegelstijging over de periode 1993-2007 3,5 mm per jaar bedroeg (met een onzekerheidsmarge van 0,4 mm)

uc_seallevel_2007r2-1

Dat gemiddelde was gebaseerd op de metingen van de TOPEX-satelliet en de Jason-1 satelliet. Voor seizoensinvloeden (zeespiegeldaling door sneeuwval op het Noordelijk Halfrond) is door een berekening gecorrigeerd.

Zeven jaar later, in 2014, bedraagt de gemiddelde zeespiegelstijging volgens het Laboratory for Satellite Altimetry, een onderdeel van NOAA, nog maar 2,9 mm per jaar (met een onzekerheidsmarge van 0,4 mm). De Sealevel-onderzoeksgroep uit Colorado komt tot een gemiddelde jaarlijkse zeespiegelstijging van 3,2 mm (met een onzekerheidsmarge van 0,4 mm)
De grafiek hieronder laat de 21-jarige meetreeks van 3 satellieten (TOPEX, Jason-1 en Jason-2 zien)

sl_ns_global

Ik vind het opvallend dat een 50% langere meetreeks leidt tot een lagere zeespiegelstijging. De afname van de jaarlijkse zeespiegelstijging (van 3,5 mm naar 3,2 mm) is klein en valt technisch gesproken binnen de foutenmarge van de metingen.
Deskundigen, zoals professor Pier Vellinga, suggereren dat de zeespiegelstijging gedurende de 21e eeuw juist zal gaan toenemen. In de praktijk is daar nog niets van te merken.

Het zandsuppletiespel
Omdat professor Pier Vellinga heeft voorspeld dat de zeespiegel sneller zal gaan stijgen, worden in Nederland elk jaar de stranden opgehoogd door professionele strandophogers. Grote zandzuigers halen zand omhoog van de zeebodem, enkele kilometers uit de kust. Met gigantische pompen wordt dat zand, vermengd met water, op het strand gespoten, omdat professor Pier Vellinga heeft voorspeld dat de zeespiegel sneller zal gaan stijgen.
In de 17e eeuw werden de Nederlandse stranden niet opgehoogd.
In de 18e eeuw had men ook geen enkele behoefte om zand uit zee te gaan halen om het strand op te hogen.
In de 19e eeuw schilderde Hendrik Willem Mesdag zijn beroemde Panorama Mesdag. Ook in die eeuw werd het Scheveningse strand niet opgehoogd.

Schermafbeelding 2015-01-05 om 21.00.11
(klik voor vergroting)

Pas na 1960, toen er volop aardolie was om de grote zandzuigers en pompen aan te drijven, zijn we in Nederland begonnen om het strand op te hogen. Jaar in, jaar uit.
Nergens ter wereld is de afgelopen decennia zoveel zand verplaatst door machines als in Nederland. Ook al stoten die motoren en machines CO2 uit. In 2015 gaat het zandsuppletiespel vrolijk door, omdat professor Pier Vellinga heeft voorspeld dat de zeespiegel sneller zal gaan stijgen.

De CO2-uitstoot van de kustverdedigingsindustrie

Voor de Zuidhollandse kust, tussen Ter Heijde en Kijkduin wordt een kunstmatig schiereiland gemaakt, de zandmotor.
Voor het project is inmiddels 11,6 miljoen m³ zand opgespoten, een gigantische berg.
Het opgespoten zand wordt 10 km. uit de kust gewonnen, op een diepte van 20 m. Het verplaatsen van miljoenen kubieke meters zand over een afstand van 10 km. kost ontzettend veel energie.
Het verplaatsen van 1 m³ zand over een afstand van 10 km. kost al erg veel energie: ga het maar eens doen met een schep en een kruiwagen. Voor de zandmotor zal uiteindelijk 21,5 miljoen m³ worden verplaatst over een afstand van 10 km.

In de 21ste eeuw worden dit soort megaprojecten niet meer met mankracht uitgevoerd, maar door sleephopperzuigers. Voor de aanleg van de zandmotor zijn er 4 sleephopperzuigers bezig. Die kunnen met motoren en pompen veel vermogen opwekken.
De sleephopperzuiger Oranje bijvoorbeeld heeft een maximaal vermogen van 19,5 MegaWatt.
Dat vermogen komt niet uit wind of zonne-energie. Dat vermogen komt uit verbranding van diesel.

Bij de aanleg van de zandmotor wordt heel veel CO2 uitgestoten. Dat vinden GroenLinks en Greenpeace vast niet leuk. Ik kan me voorstellen dat Prof. Pier Vellinga, een bezorgde klimaatwetenschapper, ook tegen deze extra CO2-uitstoot is.
Maar nee.
Prof. Vellinga is juist voor de aanleg van de zandmotor. Hij deed speciaal voor de Deltacommissie onderzoek en voorspelde dat de zeespiegel door de menselijke CO2-uitstoot sneller kan gaan stijgen. Met Vellinga’s voorspelling in de hand vroeg de Deltacommissie aan de regering om veel geld en peperdure kustverdedigingsprojecten, zoals de zandmotor.

Als het kunstmatig schiereiland klaar is, dan gaan de sleephopperzuigers naar een volgend project, misschien wel naar de Afsluitdijk. De kustverdedigingsindustrie heeft een goede reputatie over de hele wereld en desnoods schrijft prof. Vellinga een nieuw alarmerend rapportje.
Er moet geld verdiend worden, de schoorsteen moet blijven roken, ook al komt er CO2 uit.