Tagarchief: overheid

Afkicken van aardgas deel 2

In Nederland was aardgas decennialang de belangrijkste brandstof voor elektriciteitscentrales. Maar sinds 2010 is dat aan het veranderen. Gasgestookte centrales worden gesloten en er komen nieuwe kolencentrales bij. Waarom zien de elektriciteitsmaatschappijen steenkool als de brandstof voor de toekomst?
Omdat het aardgas in Nederland (en Europa) snel aan het opraken is.

In het jaar 2000 kwam 58% van de Nederlandse elektriciteitproduktie uit gasgestookte centrales. Het aardgasdeel groeide in 2010 zelfs naar 62%. Maar in de volgende vijf jaar daalde het gasaandeel snel naar 42% van alle opgewekte elektriciteit.

Schermafbeelding 2016-08-21 om 21.22.48

Het aandeel van de kolengestookte elektriciteitscentrales is snel gestegen van 22% in 2010 naar 35% in 2015. Daarnaast wordt er ook steeds meer elektriciteit opgewekt uit andere brandstof (biomassa) en door andere duurzame bronnen (zon en wind). Dat verklaart waarom gas- en kolencentrales samen in 2015 nog slechts 77% van alle opgewekte elektriciteit leverden.

De bouw van elektriciteitscentrales duurt jaren. De elektriciteitsmaatschappijen hebben dus al ruim voor 2010 gekozen voor kolencentrales i.p.v. gas-centrales. Niet vanwege subsidies of vanuit milieu-oogpunt. De verbranding van steenkool veroorzaakt meer CO2-uitstoot en meer vervuiling dan de verbranding van aardgas. Toch koos men steenkool als de favoriete brandstof.
Mijns inziens is dit een duidelijke aanwijzing dat het aardgas-tijdperk op zijn einde loopt.
De Nederlandse overheid beweert naar buiten toe dat de gaswinning vrijwillig wordt beperkt, teneinde het aantal aardbevingen in Groningen te verminderen. De gaswinning werd pas in 2014 beperkt. De elektriciteitsbedrijven besloten al jaren eerder, in periode 2008 – 2010, om over te stappen op steenkool.
Kennelijk waren de elektriciteitsbedrijven beter op de hoogte dan de overheid. Of de overheid verzwijgt al jaren dat de aardgaswinning over het hoogtepunt heen is.

De overheid is meestal niet de meest betrouwbare bron over dit soort zaken. Kijk en luister ook naar andere signalen.
Wij particulieren hoeven niet te wachten totdat de overheid ons dwingt om af te kicken van aardgas. Je kunt gewoon op eigen houtje alvast beginnen.

Advertenties

De onderwijszeepbel: onderwijsuitgaven en studieschulden lopen steeds hoger op

Als erin een bepaalde sector van de economie steeds meer wordt geïnvesteerd, dan dreigt daar een zeepbel te ontstaan. Op een gegeven moment wordt er zoveel geïnvesteerd dat het rendement of resultaat niet meer toeneemt, maar zelfs afneemt. Dan spreken we van diminishing returns.

In Nederland stijgen de onderwijsuitgaven en de studieschuld harder dan het Bruto Nationaal Produkt. In het ‘Jaarboek Onderwijs in cijfers’ van het CBS vond ik daar cijfers over.

CBSonderwijs

De overheidsuitgaven aan onderwijs stegen tussen 2000 en 2011 met meer dan 70% (van 23,2 miljard naar ruim 40 miljard).
Per hoofd van de bevolking stegen de uitgaven tussen 2000 en 2011 met 64%.

In 2008 werd in Nederland 5,5% van het BNP uitgegeven aan onderwijs. In 2009 was dat al 5,9%. Dat is hoger dan de het gemiddelde van de 21 Europese OESO-landen (dat stond in 2009 op 5,8%).

Naast deze groeiende overheidsuitgaven stijgt ook het bedrag dat studenten zelf in het onderwijs investeren. De totale studieschuld van alle studenten aan universiteiten en hogescholen loopt schrikbarend snel op. De studentenorganisaties ISO en LSVb schatten in maart 2012 de totale studieschuld op 5,8 miljard euro. De studieschuld groeit volgens schattingen met 20 euro per seconde (31,5 miljoen per jaar). Er gaan steeds meer jongeren studeren, dus de verwachting is dat de studieschuld nog sneller zal gaan oplopen.

In de VS lopen de gezamenlijke studieschulden ook snel op. De totale studieschuld bedraagt daar al 1 biljoen dollar.
Veel studenten zullen na hun studie werk gaan doen waarvoor ze niet hadden hoeven studeren. Volgens schattingen zal zelfs 50% een baan vinden, die ze ook zonder studie hadden kunnen krijgen. Deze studenten hebben grote problemen om hun studieschuld terug te betalen.

In het filmpje hieronder wordt de Amerikaanse schuldenproblematiek uitgelegd. En er wordt zelfs een mogelijke oplossing aangedragen.

Hoe we in Nederland ooit de groei van onderwijsuitgaven en studieschulden zullen stoppen weet ik niet. Zolang geen enkele politieke partij op onderwijs wil en durft te bezuinigen, zal de onderwijszeepbel blijven groeien.

Waarom lenen regeringen geld?

Bedrijven lenen geld omdat ze willen investeren en de productiviteit willen verbeteren.
Regeringen lenen om dezelfde reden. De regering wil het land verbeteren, zodat er meer geproduceerd kan worden en geëxporteerd kan worden.
De regering investeert het geleende geld in allerlei zaken.

Infrastructuur
De regering kan nieuwe autowegen, spoorlijnen en vliegvelden laten aanleggen. Daardoor kunnen goederen sneller vervoerd worden.
Het nadeel is dat de werknemers meer gaan reizen (woon-werk-verkeer) en dat er meer brandstof ingevoerd moet worden.

Onderwijs
Investeren in onderwijs zorgt ervoor dat de bevolking meer vaardigheden leert. Daardoor zou de productiviteit moeten stijgen.
Maar…. iemand die onderwijs volgt, werkt niet en produceert ook niets.
En werknemers met een hogere opleiding eisen een hoger salaris. En dat verslechtert de concurrentiepositie van het land.

Zorg
Extra investeren in gezondheidszorg, kan ervoor zorgen dat het ziekteverzuim daalt en dat arbeidsongeschikten weer aan het werk kunnen. Als de gezondheid (en levensverwachting) verbetert dan kan de bevolking langer doorwerken.
Maar… ouderen die geen bijdrage meer leveren zullen ook langer doorleven en langer een beroep doen op sociale voorzieningen en gezondheidszorg.

De Nederlande regering leent geld: van banken, van individuen, van beleggers. De regering zou ook gewoon genoegen kunnen nemen met de (belasting)inkomsten en die gebruiken om te investeren in het land. Maar op een of andere manier is het de gewoonte geworden om meer uit te geven dan je binnenkrijgt. Dat gaat goed als de investeringen inderdaad zorgen voor meer inkomsten, voor een verhoging van de productiviteit. Maar als de productiviteit niet verhoogd wordt, hoe moeten dan de leningen en rente worden betaald?
Niet meer lenen
Stel je nu eens voor dat de regering niet meer zou lenen en de tering naar de nering zou zetten.
Dat is even door de zure appel heenbijten, zoals de Grieken, de Ieren en de IJslanders. Maar het maakt ons leven een stuk eenvoudiger, zonder die staatsleningen.
We hoeven ons nooit meer zorgen te maken om onze kredietwaardigheid en de rating-agencies.

Legitimeren bij verkiezingen: ik dacht het niet

De regering heeft besloten dat een kiezer zich moet kunnen legitimeren als hij of zij gaat stemmen. Neemt u naast uw stempas of kiezerspas dus altijd een identiteitsbewijs mee. De stembureauleden hebben instructie gekregen hierop geen uitzonderingen te maken. Ook als u de stembureauleden persoonlijk kent, moet u zich kunnen legitimeren

Bij de gemeenteraadsverkiezingen a.s. woensdag is er een legitimatieplicht. Je mag alleen stemmen als je een legitimatiebewijs toont aan de voorzitter van het stembureau. Tientallen jaren lang was een oproepkaart en een mondelinge bevestiging voldoende. Zijn de verkiezingsuitslagen uit het verleden opeens minder betrouwbaar omdat er toen niet werd gecontroleerd ?

Nu gaat men er van uit dat je liegt over je identiteit. Die indruk kan je slechts wegnemen door een officieel papiertje dat je van de overheid moet kopen. Wat heb ik gedaan dat men mij nu niet meer gelooft op mijn woord?

Hoe is die legitimatielicht zo geniepigerwijs ingevoerd?

Begin 2007 was men nog van mening dat de voorzitter van het stembureau naar eigen inzicht kan beoordelen of degene die de stempas inlevert de rechtmatige kiesgerechtigde is. Maar omdat er toch een algemene legitimatieplicht is ingevoerd, wordt er in juni 2007 geadviseerd om voortaan iedere kiezer naar een legitimatiebewijs te vragen.

De belangrijkste aanleiding voor deze stap is het kleinschalig gesjoemel met geronselde stemmen. De grote meerderheid van de kiezers moet zich nu legitimeren vanwege een heel klein groepje.

Met het invoeren van de legitimatieplicht wordt het ronselen van stemmen moeilijker. Maar de maatregel sluit een grotere groep uit van de verkiezingen. Naar schatting 200.000 kiezers zullen op a.s. woensdag geen geldig identiteitsbewijs kunnen overleggen.  Ze zijn vergeten het op tijd te verlengen, ze hadden geen geld of tijd om het te verlengen of ze hebben uit principe geen identiteitsbewijs, zoals ik.

Kennelijk is het niet zo erg als 200.000 mensen niet meer mogen stemmen. Bij een lage opkomst kan dat een behoorlijk aantal zetels schelen. Als de kiesdeler 50.000 stemen is,  dan gaat het over 4 zetels.

Ondertussen schrijdt de techniek voort. Over een paar jaar zal ook de vingerafdruk of andere lichamelijke kenmerken op een elektronisch paspoort staan. Gaat men dan ook de vingerafdruk nemen van iedereen die wil stemmen?

Om het vervalsen van identiteitsbewijzen tegen te gaan worden allerlei truukjes toegepast. Daardoor worden identiteitsbewijzen steeds duurder. Momenteel kun je voor 42,85 euro een ID-kaart kopen …. en mag je stemmen. Als je dat bedrag niet kunt missen, kun je aan de Sociale Dienst vragen of zij de kosten geheel of gedeeltelijk willen betalen. Die 42,85 euro zijn een soort belasting, die je moet betalen om deel te nemen aan de verkiezingen. Die kiesbelasting zal alleen maar stijgen naarmate paspoorten duurder gemaakt zullen worden. Degene, die denkt dat paspoorten en identiteitsbewijzen goedkoper zullen worden is niet goed snik.

Ik ga a.s. woensdag naar het stembureau, maar zonder legitimatiebewijs. Ik ga een rel schoppen.

Legitimeren ?

Ik dacht het niet.
Ik sta hier toch niet te liegen. Ik heb nog nooit gelogen in een stembureau en ik lieg nu ook niet. Welke aanwijzingen heeft u dat ik lieg ?
Bekijk het maar met je “democratische” verkiezingen, kus m’n kloten.