Tagarchief: pakistan

Is oorlogsvoering met ‘drones’ moreel aanvaardbaar?

Sinds 2008 neemt het gebruik van onbemande vliegtuigjes, drones, sterk toe. Bij de missies van de Amerikaanse drones zijn meer dan 60 bases betrokken. De vliegtuigjes zijn tot dusver al in 14 verschillende landen ingezet, voor observatie, maar ook om gronddoelen aan te vallen.
De drones worden vooral ingezet in Pakistan in het gebied langs de grens met Afghanistan.

Dankzij de drones kunnen de Amerikanen oorlogvoeren zonder zelf risico’s te lopen: je kunt vijanden doden zonder zelf kwetsbaar te zijn. Is het moreel acceptabel, is hier nog sprake van zelfverdediging? Is het gebruik van drones strijdig met de Conventie van Geneve?
Zorgen deze aanvallen ervoor dat wij veiliger worden? Of lokken ze juist meer terreuraanslagen uit?
Hieronder 3 videos van Alternate Focus over de oorlogvoering met drones, die licht werpen op deze vragen.

De drones worden gefabriceerd in Poway, in Californië. In de drone-fabriek werken 4000 mensen. De fabriek draait op belastinggeld.
Als de VS de drones gaat exporteren, dan kan de fabriek groeien. Dat betekent extra werkgelegenheid.

Het is in principe mogelijk om de drones zelfstandig te laten opereren. Dan gaat de computer in het vliegtuig zelf beslissen of het een raket mag afvuren of niet. Welke beslissingsregels moet de computer dan meekrijgen? Mag de drone-computer in speciale gevallen regels uitschakelen?
En is het niet gevaarlijk om robot-vliegtuigen zelf beslissingen te laten nemen?

Nederlandse politici moeten zich afvragen of het Amerikaanse drone-programma moreel aanvaardbaar is en of de Nederlandse Luchtmacht ook onbemande vliegtuigjes mag ontwikkelen. Als er geen grenzen worden gesteld aan de drone-technologie, dan zal deze ontsporen.

Dank aan blogger P.uncia, die deze video’s op Zaplog plaatste.

Advertenties

Acuut steenkoolgebrek leidt tot stroomuitval in India en Pakistan

India kampt met een energiecrisis. Een acuut tekort aan steenkool is een van de oorzaken.

De kolencentrale in Chandrapur wekt 20% van de elektricieit op voor de deelstaat Maharastra. De laatste maanden wordt er minder steenkool afgeleverd bij de centrale en die steenkool is ook nog eens van slechte kwaliteit. Dat leidt in heel Maharastra tot stroomonderbrekingen (loadshedding)

In China gebeurt hetzelfde: gebrek aan steenkool veroorzaakt stroomuitval.
En ook in Pakistan komt men steenkool tekort.
De stroom wordt daar zo vaak onderbroken, dat de bevolking woedend de straat op gaat.

Deze Pakistaanse lente draait niet om democratie, maar om energie.

In Nederland wordt slechts 25% van de elektriciteit opgewekt in kolencentrales. Maar 60% van de elektriciteit komt uit aardgas. Ooit komt de dag dat het Nederlandse aardgas op is. Zullen de Nederlanders net zoals de Pakistani de straat opgaan om elektriciteit te eisen?

Obama’s Vietnam

Vlak voor Kerstmis 1972 besluiten president Nixon en zijn minister van Buitenlandse Zaken Kissinger om Hanoi in Noord-Vietnam te gaan bombarderen. De bombardementen moeten Noord-Vietnam dwingen tot concessies bij de vredesonderhandelingen. In 12 dagen tijd vielen er 1500 burgerdoden, ondanks het feit dat grote delen van Hanoi waren geëvacueerd.

In december 2010 keurt president Obama aanvallen goed met onbemande vliegtuigjes (drones) op Pakistaans grondgebied. Het doelwit van de aanvallen zijn militante moslims in het noordwesten van Pakistan. De VS zijn officieel niet in oorlog met Pakistan. De militante moslims hebben geen luchtafweergeschut, zoals Noord-Vietnam.
Bij 3 aanvallen op 17 dec. j.l. vielen ca. 60 doden. Volgens de Pakistaanse veiligheidsdienst zijn alle doden, militante moslims. Dit kan niet worden bevestigd door onafhankelijke bronnen.

Hoge Amerikaanse militairen dringen erop aan dat Amerikaanse grondtroepen invallen doen in Pakistan om militante moslims ‘uit te schakelen’.
Gedurende 2010 zijn er meer dan 100 aanvallen met onbemande vliegtuigjes geweest in Noord-Waziristan. Daar zijn honderden doden bij gevallen, waaronder ongetwijfeld ook onschuldige burgers. President Obama, keurt elke aanval persoonlijk goed.
President Obama kreeg in 2009 de Nobelprijs voor de Vrede. Henry Kissinger kreeg die prijs samen met de Noord-Vietnamese minister Le Duc Tho in 1973.

Plus ca change, plus c’est la meme chose

Peak-hulpverlening


Toen er nog geen geld was, regende het ook wel eens hard. Soms regende het zo overvloedig, dat rivieren buiten hun oevers traden.
Toen er nog niet naar olie geboord werd en er nog geen gas gevonden was in Slochteren, toen spoelden er ook dorpen weg.

Zonder hulpverleners, zonder helikopters werden die dorpen weer opgebouwd. De verdronken mensen werden herdacht en het leven ging verder.

Moeten wij de slachtoffers van een ramp helpen?
Moeten we de opgehouden handen vullen en iedereen maar voedselhulp geven?
Of moeten de slachtoffers zelf weer opbouwen.
En geven we alleen voedsel aan degenen die ervoor werken, zoals we dat ook in Nederland doen?

We zouden Pakistan kunnen helpen.
Een opbouwmissie van 1500 Nederlandse militairen, die daar één jaar lang wegen aanlegt, een ziekenhuis, een school en bruggen bouwt.
We hebben er kennelijk geen geld meer voor.

Aardbevingen en overstromingen zijn er altijd geweest.
Er zijn ook altijd mensen geweest, die de boel weer gingen opbouwen: de overlevers, de harde werkers, de mensen waar we wat aan hebben.
De slachtoffers van rampen kunnen nog wel rekenen op cameraploegen, maar we zullen steeds minder kunnen of willen helpen. Na peakoil volgt vanzelf peak-hulpverlening.
Er zijn grenzen aan de groei van de hulpverlening.

Pakistan in het nieuws


Pakistan komt vaak in het nieuws, het is een broeinest van terrorisme.
In de jaren ’80 bevoorraadde de CIA het Afghaanse verzet tegen de Russische bezetting vanuit Pakistan.
Na 11 sep. 2001 reisde journalist Daniel Pearl naar Pakistan om uit te zoeken wie er 100.000 dollar had overgemaakt aan Mohammed Atta. Hij ontdekte de waarheid niet, maar werd ontvoerd en vermoord.
In 2007 werd Benazir Bhutto, de politieke tegenstander van generaal Musharraf vermoord door “terroristen”.

Pakistan is nog altijd in het nieuws. Het Amerikaanse leger voert met onbemande vliegtuigjes (UAV’s) aanvallen uit op moslimextremisten. Bush is daarmee begonnen en Obama gaat er gewoon mee door. (weinig Change voor Pakistan)
Iedere aanval kost miljoenen dollars. Bij iedere aanval vallen 10 tot 50 doden. Volgens de VS zijn dat eigenlijk preventieve executies van potentiële terroristen, zonder de administratieve rompslomp van bewijsvoering en een eerlijk proces. Condoleeza Rice met haar geheime netwerk van martelgevangenissen, steekt bleekjes af bij Obama met zijn drone-attacks.

Nu is Pakistan weer in het nieuws vanwege overvloedige moessonregens en overstromingen. Pakistan is het nieuwe Haiti. Het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen hebben weer bestaansrecht en halen geld op voor hun overhead-kosten en hulpverlening. De regering Obama schenkt 10 miljoen dollar.

In het buurland Afghanistan zitten 140.000 Amerikaanse militairen, een groot arsenaal hulpveleners. Er zijn honderden vliegtuigen en helikopters.
Maar die gaan niet naar Pakistan. Die blijven jagen op Taliban.
De 140.000 militairen kijken niet naar Pakistan, maar naar Ahmadinejahd, naar de olie en naar Iran.

De moessonregen in Pakistan zal stoppen, zoals ieder jaar. Het water zal zakken en er zal een nieuwe laag vruchtbare grond achterblijven op de akkers. De Pakistaanse boeren zullen een nieuw bestaan opbouwen.
De Amerikanen zullen blijven bombarderen, tot de laatste potentiële terrorist dood is.
En daarna vallen ze Iran aan. Niet vanwege de olie, maar op zoek naar ingebeelde massavernietigingswapens.
So much for change.

Volgende aanslag a.u.b.

De strijd tegen de klimaatverandering kan niet zonder hittegolven, smeltende gletsjers en kwakkelwinters. Af en toe moet de opwarming ook zonder thermometers voor iedereen aangetoond kunnen worden.

Dat geldt ook voor de strijd tegen het terrorisme. We geven miljarden uit aan Defensie en we juichen de Amerikaanse aanvallen met onbemande vliegtuigjes in Pakistan en Afghanistan toe, omdat moslimterroristen onze vrijheid zouden bedreigen en aanslagen zouden plegen. Hoewel het eigenlijk executies zijn van terreurverdachten zonder enige vorm van bewijsvoering en rechtspraak.
Maar de laatste tijd laten de terroristen het een beetje afweten.
Het wereldomspannende netwerk Al Qaeda lijkt lang niet zo bedreigend als Tjibbe Joustra Erik Akerboom ons wil doen geloven.

De laatste succesvolle aanslagen in Europa dateren van 7 juli 2005 (5 jaar geleden !!) in Londen. Toen vielen er bij aanslagen met hoogwaardige explosieven 56 doden en 400 gewonden. Velen vragen zich nog altijd af waarom 2 weken later de explosieven van de volgende groep homegrown-terroristen slechts natte voetzoekers bleken te zijn, maar dat terzijde.

De aanslagen van de afgelopen 12 maanden stelden helemaal niets voor. Er komen meer mensen om door vuurwerkongelukken tijdens de jaarwisseling.

onderbroekbom van Umar Abdulmutullab

Na de onderbroekbom van Umar Abdulmutullab en de gasflessen (hoeveel en welk gas zat er eigenlijk in) in de rokende auto op Times Square is er helemaal niets meer gebeurd.
Daarom denken steeds meer mensen (waaronder ik) dat Al Qaeda helemaal niet zo gevaarlijk is. De gemiddelde Nederlander, de gemiddelde Europeaan vindt de legitimatieplicht maar lastig en de opslag van gegevens over telefoon en internetverkeer weggegooid geld.

Haal de troepen terug uit Afghanistan, sluit Guantanamo Bay (heb je beloofd, Obama) en stop met die misdadige aanvallen met onbemande bommenwerpers in Pakistan, waarbij zoveel onschuldige burgers gedood worden. Laat maar eens zien of die terroristen echt bestaan en zo gevaarljk zijn.

Aardgas-update week 23

Het contract voor de “Pipeline of Peace” is getekend door de Pakistaanse president Zardari en zijn Iraanse ambtgenoot Ahmadinejad. Er zal een pijpleiding worden aangelegd tussen de beide landen en er zal Iraans gas door gaan stromen naar Pakistan. De overeenkomst biedt nog de mogelijkheid dat India deel neemt aan het project. Maar India ziet het nog niet zitten om samen te werken met Pakistan en India maakt bezwaar tegen de hoge transit-kosten die Pakistan in rekening wil brengen.

Bij onderhandelingen tussen de EU en Rusland in Khabarovsk zei de Russische president Medvedev weinig vertrouwen te hebben in het buurland Oekraïne. Medvedev meende dat de Oekraïne onvoldoende geld heeft om de Russiche gas te kunnen betalen en dat de gaskraan vroeger of later weer dichtgedraaid zal worden.

Tijdens de onderhandelingen werd gesproken over een uitbreiding van de evering van Russisch gas aan Europa. Nu betrekt de Europese Unie ongeveer een kwart van het benodigde aardgas uit Rusland; in 2015 zal dat opgelopen zijn tot 1/3e deel.

Door de economische recessie zal Europa dit jaar 10% minder gas inkopen en daardoor zullen de inkomsten van Gazprom dit jaar 30 tot 40% lager uitvallen.

Europa speculeert erop dat de gasprijs zal gaan dalen en wacht voorlopig nog met het aanvullen van de bovengrondse gasvoorraden. Een riskante gok omdat na de koude winter de voorraden veel kleiner zijn dan de afgelopen jaren.

De Russische premier Poetin heeft  (betoverd door de schone Yulia Tymoshenko) de Oekraïne aangeboden om de doorvoerkosten voor Russisch gas door de Oekraïne voor een periode van 5 jaar vooruit te betalen.

Minister Maria van der Hoeven gaat vragen of Nederland toe mag treden tot het Gas exporting countries forum. De Nederlandse aardgasproduktie is al over haar piek heen en daalt gestaag. Maar Nederland hoopt in de toekomst een sleutelrol te kunnen bljven spelen in de distributie van Russisch aardgas over Europa. Een beetje de rol die de Oekraïne nu speelt …..

Het verzoek van Nederland maakt weinig kans.