Tagarchief: peak-elektriciteit

Energieverbruik, aardolieverbruik en CO2-uitstoot in Nederland nog verder gedaald

Gisteren bracht oliemaatschappij BP haar nieuwe Statistical Review of World Energy uit. In dit overzicht van het wereldwijde energiegebruik vind je de nieuwste cijfers over het verbruik van fossiele brandstoffen en de CO2-emissies.
Ik heb eerst eens gekeken naar de Nederlandse cijfers.

Nederlands energieverbruik daalt verder
In 2013 nam de totale hoeveelheid energie, die wij Nederlanders jaarlijks verbruiken af met 1,6% tot 86,8 miljoen ton olie-equivalent. Dat is ongeveer evenveel als in het jaar 2000.
Schermafbeelding 2014-06-17 om 09.41.59

Ondanks de strenge winter van 2013 hebben we in Nederland flink bespaard op ons energieverbruik.

Aardolieverbruik daalt ook verder
In 2013 verbruikte Nederland zo’n 898.000 vaten per dag. Dat is 4,9% minder dan in het jaar ervoor en bijna 16% minder dan in het piekjaar 2007.

Schermafbeelding 2014-06-17 om 18.10.25

 

Een lager verbruik van aardolie betekent dat de chemische industrie in Nederland krimpt. En er wordt minder benzine, kerosine en diesel gemaakt dan voorheen.

CO2-uitstoot daalt in 2013 met 1,8%
De CO2-uitstoot van Nederland bedroeg in 2013 nog 238,5 miljoen ton. Dat was 5,1 miljoen ton (ofwel 1,8%) minder dan in 2012.
De Nederlandse CO2-uitstoot daalt al sinds 2005,toen de hoogste CO2-uitstoot werd bereikt 269,1 miljoen ton. De CO2-uitstoot van 2013 is precies gelijk aan die van 1999.

Schermafbeelding 2014-06-16 om 21.18.51

Als de dalende trend van de afgelopen 8 jaar zich doorzet, dan zal de Nederlandse CO2-uitstoot in 2020 rond de 210 miljoen ton bedragen. Dat is 4% lager dan de uitstoot in 1990. 🙂

Peak-elektriciteit
Een van de opvallendste dingen in het overzicht van BP vind ik dat de hoeveelheid elektriciteit, die in Nederland wordt opgewekt afneemt.
Tussen 1985 en 2010 verdubbelde de hoeveelheid in Nederland opgewekte elektriciteit van 62 TeraWattuur naar 118 TeraWattuur. Maar sinds 2010 is het opgewekte vermogen gedaald tot nog maar 95 TeraWattuur in 2013.
De grafiek hieronder laat die trendbreuk duidelijk zien.

Schermafbeelding 2014-06-17 om 11.30.03

Importeert Nederland meer stroom uit het buitenland?
Of zijn we gestopt na 2010 met het exporteren van ons overschot?

Advertenties

Elektriciteitsverbruik daalt

Ik blogde al eerder over de dalende elektriciteitsprodukie in Europa en in de VS.

Nu blijkt dat ook in Nederland het elektriciteitsverbruik door huishoudens significant daalt. Het elektriciteitsverbruik per huishouden daalde vorig jaar licht tot 3312 kilowattuur (kWh). In 2010 was dit nog 3480 kWh.

Ook uit gegevens van Tennet blijkt het elektriciteitsverbruik in Nederland te dalen.

Door de economische teruggang daalt het elektriciteitsverbruik per hoofd van de bevolking in veel Europese landen. Hieronder een grafiek gebaseerd op basis van gegevens van de Wereldbank.

Peak-electriciteit: steeds minder elektriciteit opgewekt

In 2007 werd er in de VS totaal 4365 TWh (Terawattuur) aan elektriciteit opgewekt. In de daarop volgende jaren was dat minder.

In de eurozone is de trend nog duidelijker te zien.
Peak-elektriciteit was in 2007 met 3380 TWh.

Waarschijnlijk groeit in China en India de elektricietitsopwekking nog wel. Maar vroeger of later zal ook daar peak-elektriciteit optreden.

Meer interessante grafieken vind je op Peakfish.com

Peak-elektriciteit en elektrische auto’s


Sommige mensen denken dat peakoil geen ramp is: we verzinnen er wel wat op.
Als er minder benzine is, dan maken we toch elektrische auto’s.
Was het maar zo simpel. In de praktijk zal peakoil ook leiden tot peak-elektriciteit.

Tussen 2005 en 2010 werd aardolie drie keer zo duur. Daarom werd olie te duur voor het opwekken van elektriciteit. Men gebruikt daar liever aardgas en steenkool voor.
De stijgende vraag naar aardgas en steenkool zorgt dat deze brandstoffen ook duurder worden. De produktie kan niet snel worden vergroot en ook aardgas en steenkool zullen in de nabije toekomst schaars worden.
Elektriciteit zal net als aardolie duurder worden.
Dat betekent dat duurzame elektriciteitsopwekking (windmolens, zonnepanelen) zal kunnen concurreren met conventionele elektriciteitsvoorziening.

Goed nieuws zou je denken. Maar er zitten haken en ogen aan.
Als men meer investeert in duurzame enrgie, zullen investeringen in conventionele energiecentrales achterblijven.
En de dure elektriciteit zal verder leiden tot een dalende vraag. Er zal minder elektriciteit opgewekt worden, want er is minder nodig: binnen tien jaar na peakoil volgt peak-elektriciteit.

Dat brengt ons bij het volgende probleem:
Moeten we investeren in projecten, die veel elektriciteit nodig hebben?
Is het verstandig om de produktie en de aanschaf van elektrische auto’s te stimuleren?

De elektrische auto wordt net zo enthousiast binnengehaald als biobrandstof 7 jaar geleden. Juist daarom heb ik zo mijn twijfels over elektrische auto’s.
Er rijden 7 miljoen auto’s rond in Nederland op benzine en diesel.
Het gaat zeker 20 jaar duren om die vloot te vervangen door elektrische auto’s.
Al die tijd zullen de beide vervoermiddelen met elkaar concurreren.
Al die tijd zullen er tankstations moeten zijn én oplaadpunten voor elektrische auto’s.
En dat in een krimpende economie en bij een dalend besteedbaar inkomen.