Tagarchief: prognose

Peakoil in Rusland

Net als in alle andere olieproducerende landen zal ook in Rusland de olieproduktie op een gegeven moment gaan afnemen. Het is erg moeilijk om te voorspellen wanneer de maximale, nationale olieroduktie (peakoil) bereikt zal worden. Dat moment kan pas achteraf met zekerheid worden aangewezen.
Hieronder staat de Russische olieproduktie voor de afgelopen 10 jaar weergegeven. De bron voor deze gegevens is de JODI-database. De auteurs waarschuwen dat de data vóór januari 2012 (waar de grafiek omlaag valt) minder betrouwbaar zijn.

Schermafbeelding 2015-03-05 om 08.35.36

De afgelopen 8 jaar is de Russische olieproduktie min of meer constant gebleven tussen 9,5 en 10,5 miljoen vaten per dag. De scherpe schommelingen van de olieprijs in 2008 en 2009 hadden weinig invloed op de produktie. Dat komt misschien omdat meer dan de helft van de Russische olie voor binnenlands gebruik is.
Over het jaar 2010 bedroeg de gemiddelde dagelijkse olieproduktie 10,2 miljoen vaten. De gemiddelde dagelijkse export bedroeg 5,0 miljoen vaten. En dat betekent dat er gemiddeld 5,2 miljoen vaten door de Russen zelf werd verbruikt.

Het binnenlandse Russische verbruik neemt geleidelijk iets toe, zodat de hoeveelheid, die geëxporteerd wordt geleidelijk afneemt. Rusland is wat dat betreft ook een voorbeeld van het export-land-model van Jeff Brown.
Over 2014 bedroeg de gemiddelde dagelijkse produktie 10,1 miljoen vaten en de gemiddelde dagelijkse export nog maar 4,5 miljoen vaten. Hetgeen betekent dat het binnenlands verbruik is opgelopen naar gemiddeld 5,6 miljoen vaten.
In de grafiek hieronder de hoeveelheid aardolie die Rusland exporteerde.

Schermafbeelding 2015-03-05 om 10.12.10

Omdat ook in Rusland de makkelijk winbare olie zal opraken, kunnen we een afnemende produktie verwachten. Leonid Fedun, vice president van de Russische oliemaatschappij Lukoil meldde afgelopen week dat de Russische olieproduktie eind 2016 800 duizend gedaald zal zijn. De produktie zal dan minder dan 9,5 miljoen vaten per dag bedragen. Als oorzaken noemt Fedun, de westerse sancties en de daling van de olieprijs. De prognose van Fedun betekent dat ook in Rusland peakoil gepasseerd is, waarschijnlijk ergens tussen 2010 en 2015.

Waarschijnlijk zal het binnenlands verbruik in Rusland iets gaan afnemen. Maar de lagere produktie zal ook ten koste gaan van de export van aardolie. Het valt te verwachten dat vooral Europa minder afhankelijk zal worden van Russische exportolie.
Het Amerikaanse Energy Information Agency denkt heel anders over de Russische olieproduktie. Dat gerenommeerde instituut verwacht dat de Russische olieproduktie (inclusief Natural Gas Liquids) voorlopig zal blijven toenemen.

Schermafbeelding 2015-03-05 om 10.43.28

De deskundigen van het EIA voorspellen dat de Rusland over 20 jaar nog altijd 11 miljoen vaten aardolie zal produceren. Die prognoses van het EIA worden nu echt ongeloofwaardig.

Advertenties

Moeilijk winbare olie: uitstel, uitstel… afstel?

Gisteren las ik dat de Noorse oliemaatschappij Statoil een oliewinningsproject in de Barentszee op de lange baan schuift. Het Johan Castberg-project omvat een olieveld dat 240 km. ten noordwesten van Hammerfest ligt. De winbare reserves worden geschat op 400 tot 600 miljoen vaten.
Maar de investeringen, die gedaan moeten worden zijn zo groot, dat het project pas rendabel wordt bij een olieprijs boven de $85 per vat. Statoil doet nog wel een paar proefboringen in het gebied en hoopt dat het olieveld groter zal blijken. Maar misschien blijven die 400 tot 600 miljoen vaten olie gewoon zitten in de aardkorst, waar ze miljoenen jaren zitten.

Olieproduktie van Brazilië valt tegen
Afgelopen jaar produceerde Brazilië dagelijks gemiddeld 2,15 miljoen vaten aardolie. Dat was 2% minder dan in 2011 toen er gemiddeld 2,19 miljoen vaten per dag werden geproduceerd.
De olieproduktie blijft flink achter bij de prognoses van de gerenommeerde EIA. In haar International Energy Outlook 2011 (PDF) verwacht het agentschap dat de Braziliaanse olieproduktie juist zal gaan stijgen tot 2,9 miljoen vaten per dag in 2015.
Hieronder een plaatje waarin die prognose wordt vergeleken met de gerealiseerde produktie.

brazilië2012a

Het EIA was heel erg optimistisch over de Brazliaanse olieproduktie in 2020: 3,5 miljoen vaten per dag. De Amerikaanse Energy Information Administration ging ervan uit dat de nieuw ontdekte olievelden in het Santos-bekken (waaronder het Tupi (ofwel Lula) olieveld) vanaf 2012 in produktie zouden komen. Maar dat wil nog niet erg vlotten. Het blijkt erg moeilijk voor de staatsoliemaatschappij Petrobras om voldoende geld bij elkaar te krijgen om de kostbare diepzee-olie te kunnen exploiteren.
Dit jaar zal het EIA wel een nieuwe prognose voor de wereld-olieproduktie uitbrengen. Ik denk dat de prognoses voor Brazilië en Noorwegen naar beneden zullen zijn bijgesteld.