Tagarchief: reductie CO2-uitstoot

Mijn eigen energie- en gasverbruik deel 3

Deze week kreeg ik van mijn energieleverancier te horen hoeveel elektriciteit en aardgas mijn huishouden afgelopen jaar verbruikte.
Het elektriciteitsverbruik daalde van 3390 KWh in 2014 naar 3049 KWh in het afgelopen jaar, een besparing van 10%.
In de grafiek hieronder zie je het elektriciteitsverbruik sinds 2010.

Schermafbeelding 2016-04-27 om 15.56.23

In het afgelopen jaar verstookte mijn huishouden 545 m³ gas. In 2014 was dat 10% meer: 602 m³. Twee jaar geleden was het gasverbruik nog lager: 495 m³.

Schermafbeelding 2016-04-27 om 15.56.42

Doordat ons energieverbruik is gedaald rekent de energiemaatschappij komend jaar ook een lager maandbedrag: ruim 100 euro per maand.
Ik ga eens kijken of ons energieverbruik en daarmee onze energierekening nog wat verder omlaag kan.
Wordt vervolgd.

Lagere olieprijs leidt tot een lagere olieproduktie

De gevolgen van de daling van de olieprijs worden langzamerhand zichtbaar.
Olieproducenten zullen gaan bezuinigen op de kosten, die ze maken bij de produktie. Een aantal oliemaatschappijen heeft al aangekondigd om minder te gaan investeren. Afgelopen week maakte het Amerikaanse Continental Resources bekend dat het volgend jaar 12% minder zal uitgeven aan boringen en bodemonderzoek. Continental Resources verwacht dat de olieproduktie volgend jaar desondanks met 29% zal stijgen Conoco Philips voorziet ook nog een produktiestijging van 3 tot 5% ondanks de afname van investeringen.
Barclays denkt dat de lagere olieprijs op de lange termijn tot gevolg kan hebben dat er jaarlijks 40 miljard dollar minder zal worden geïnvesteerd in de Amerikaanse oliewinning.
Er zal in de komende jaren daardoor minder olie geproduceerd worden, dan door sommige optimisten wordt voorspeld.

De olie-inkomsten van Nigeria dalen door de lagere olieprijs en door de afnemende olieproduktie. De olieproduktie lag in het derde kwartaal van 2014 3% lager dan in het tweede kwartaal. De Nigeriaanse regering kondigde aan dat de subsidie op benzine volgend jaar gehalveerd moet worden. Eerder leidde verlaging van de benzine-subsidie tot grootschalige protesten.

Komende week zullen de olieproducerende landen verenigd in OPEC overleggen of ze de olieproduktie zullen verlagen om daarmee de olieprijs te verhogen.Het is nog even afwachten wat er besloten gaat worden en of dat besluit ook tot een produktiebeperking zal leiden.
Rusland heeft alvast een schot voor de boeg gegeven. De Russische energieminister kondigde deze week aan dat Rusland voor 2015 een produktiebeperking van 300.000 vaten per dag overweegt.

Het ziet er naar uit dat de olieproduktie de komende jaren lager zal uitvallen. Dat betekent automatisch dat de mondiale uitstoot van CO2 lager zal zijn, dan het IPCC in haar emissiescenario’s voorziet. De prognoses van het IPCC worden daardoor steeds minder realistisch.

Besparing door spaarlampen teniet gedaan door gadgets

De Britse Energy Saving Trust heeft uitgezocht hoe het gaat met het elektriciteitsverbruik nu gloeilampen zijn vervangen door spaarlampen.
Uit hun nieuwste rapport “The elephant in the living room” blijkt dat het gemiddelde huishouden 10% minder elektricieit verbruikt voor verlichting in vergelijking met 2005.

Maar helaas verbruiken we nu meer elektriciteit met onze gadgets (consumer electronics) en computers (home computing). (NB. smartphones en tablets vallen onder ‘home computing’).

De milieubeweging kreeg de EU zover dat gloeilampen niet meer verkocht mogen worden om het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verlagen.
Maar de milieubeweging heeft geen probleem met smartphones, Ipads en e-readers. Ik kan me niet voorstellen dat de EU het gebruik van smartphones en tablets gaat beperken of verbieden. Want misschien is beperken van de CO2-uitstoot helemaal niet zo dringend.
De opwarming van de atmosfeer gaat de laatste jaren steeds langzamer.

Biobrandstof

Het oerwoud brandt
het brandt voor mij
het brandt voor mijn auto
voor mijn duurzaamheid

De arme lijdt
de armen lijden honger
honger voor mijn auto
voor mijn duurzaamheid

soja uit de tropen
uit de tropen voor mij
soja-olie voor mijn auto
voor mijn duurzaamheid

was mijn zonden weg
verander mijn klimaat
kleur mijn auto groen
voor mijn duurzaamheid