Tagarchief: ruimtevaart

Einde van het ruimtevaart-tijdperk nadert

Er zijn de laatste jaren steeds minder ruimtevaarders, astronauten. Het Amerikaanse ruimtevaartprogramma is op sterven na dood. Er gaan alleen nog maar Amerikanen de ruimte in met Russische raketten. De particuliere ondernemingen, die het stokje van NASA moeten overnemen kampen met pech. Virgin heeft de ruimtevluchten voorlopig opgeschort. En Boeing en SpaceX verwachten de eerste vlucht pas in 2017.
Het Russische ruimtevaartprogramma telt in 2015 vier bemande vluchten naar het Internationaal Space Station (ISS). Maar het gaat nogal slecht met de Russische economie, dus is het maar de vraag of alle geplande vluchten ook zullen doorgaan.

Op zijn weblog “Resource crisis” schrijft Ugo Bardi over het kortdurende tijdperk van de bemande ruimtevaart. Hij maakte de grafiek hieronder waarin voor elk jaar sinds 1960 het aantal astronauten in de ruimte is weergegeven.

mannedflights

Het is een bekende klokvormige curve, die we kennen uit het werk van King Hubbert over Peakoil.
Twee maanden terug schreef Ugo Bardi over het tijdperk van de Egyptische pyramidenbouw. Het was slechts een korte periode van 200 jaar. En als je kijkt naar het volume van de gebouwde pyramides, dan krijg je deelfde klokvormige curve.

De mensheid begon met het verkennen van de ruimte in de tijd dat er veel makkelijk winbare fossiele energie beschikbaar was. Het laatste decennium neemt de hoeveelheid beschikbare energie af. Ten eerste omdat het steeds meer energie kost om fossiele brandstoffen en metaalertsen uit de aardkorst te winnen. En ten tweede omdat er steeds meer energie uitgetrokken wordt om de materiële welvaart van de wereldbevolking te vergroten. Zelfs in Derde Wereldlanden zijn auto’s en mobiele telefoons gemeengoed geworden.
Er blijft niet voldoende energie voor een bemand ruimtevaartprogramma.
Ugo Bardi en ik hebben het begin van het ruimtevaarttijdperk (de jaren60 van de vorige eeuw) meegemaakt. En waarschijnlijk zullen we ook het eind van het ruimtevaarttijdperk meemaken.

Ook het duurste onroerend goed daalt in waarde

André Kuipers is vermoedelijk de laatste Nederlander, die in het ISS is geweest. Het internationaal ruimtestation (ISS) is het duurste bouwwerk dat ooit is gemaakt. Er zitten miljoenen manuren arbeid in. Er zijn miljoenen vaten olie opgestookt om metaal uit de aarde te halen, op te zuiveren en in een baan om de aarde te brengen. Er is ontzettend veel elektriciteit opgewekt om het ruimtestation te kunnen maken.

Het bouwen van de pyramides en de grote Chinese muur duurde tientallen jaren. Het International Space Station werd in tieneneenhalf jaar gebouwd.
Maar het ISS is geen lang leven beschoren. In 2020 zullen de Russische autoriteiten het ruimtevaarttuig afremmen zodat het naar de aarde zal terugvallen. Dit wil men gecontroleerd laten gebeuren, om neerstorten in bewoonde gebieden te voorkomen.

Nu is het station nog miljarden waard. Maar in 2020 zal het ruimtestation waardeloos geworden zijn. Op Aarde hebben we soms grote prijsdalingen op de huizenmarkt. Maar in de ruimte is de prijsdaling astronomisch. 😉

Het sprookje van de Eldorado-asteroiden

Ik moet altijd meewarig glimlachen om de exotische plannen van ruimtevaart-avonturiers, zoals Richard Branson met zijn toeristische ruimtevluchten. Afgelopen week kwam er een nieuw plan in de media van Planetary Resources Inc.
De avonturiers willen graag heel veel geld van investeerders om ruimtevaarttuigen te bouwen, die naar asteroiden zullen vliegen.
Volgens Planetary Resources Inc. zitten de asteroiden in ons zonnestelsel vol met zeldzame metalen zoals platina. En kennelijk is daar op Aarde zoveel vraag naar, dat het de moeite loont om het in de ruimte te gaan zoeken.

Graven naar de naald in de hooiberg
Metaalertsen uit asteroiden halen is veel duurder dan op aarde dezelfde metaalertsen opgraven.Het grote probleem van de mijnbouw op aarde is de lage opbrengst van de kostbare metalen. De rijkste ertsen zijn al geëxploiteerd: de ertsen, die men nu naar boven haalt, bevatten minder metaal.
In de ruimte zal men ditzelfde probleem ondervinden. Niemand weet welke asteroiden veel van het kostbare metaal bevatten: we weten gewoon niet waar we moeten beginnen te graven. Er zijn duizenden asteroiden en waarschijnlijk zijn de eerste 10 die we bezoeken niet de moeite waard. Zomaar op een willekeurige asteroiden gaan graven is dom.

Van de asteroide terug naar de Aarde?
De volgende vraag is hoe Planetary Resources het erts (of het metaal) van de asteroide naar de aarde gaat transporteren. We willen natuurlijk niet dat er een asteroide van duizenden tonnen neerstort op aarde. Kleine brokken metaal zullen verdampen bij terugkeer in de atmosfeer… en dan heb je nog geen platina in handen.
Planetary Resources zal dus ook een voertuig moeten bouwen dat de opbrengst veilig op aarde kan neerzetten.

Minder zeldzaam betekent minder duur
Door grote hoeveelheden platina op de markt te brengen zal de prijs sterk dalen. Kostbare metalen zijn alleen maar kostbaar vanwege hun schaarsheid.
Je ziet hetzelfde verschijnsel nu op de aardgasmarkt in de VS. Er wordt zoveel schaliegas gewonnen, dat de prijs steeds lager wordt. Het schaliegas kan niet worden opgeslagen en eenmaal geproduceerd moet het ook worden gebruikt. De aardgasprijs is zover gedaald, dat de hoge kosten voor de gaswinning niet meer worden terugverdiend.
Zo zal het ook gaan met het asteroiden-platina. Als de beschikbare hoeveelheid platina verdubbelt, dan zal de prijs ruwweg halveren. Het is de vraag of het dan nog rendabel is om het pltina uit de asteroiden te halen.

Ik ben geen deskundige. Maar op het eerste gezicht lijkt de winning van metaal uit asteroiden onzinnig. Er zijn vast mooiere sprookjes te bedenken over prinsessen met lange blonde haren en stoere prinsen die draken doden met zwaarden

De neerstortende satellieten

Het land Problematique heeft zelf geen satellieten in een baan om de aarde. Toen andere landen satellieten lanceerden, vroeg de regering van Problematique aan geleerden of satellieten een goed idee zijn. De geleerden zeiden: What goes up, must come down. Ooit komen die satellieten weer naar beneden en je kan dan niet voorspellen waar; misschien richten de neerstortende satellieten wel schade aan.

Een paar jaar geleden kwam er een buitenlandse satelliet naar beneden. En roodgloeiende brokstukken kwamen terecht in de hoofdstad van Problematique. Wolkenkrabber nummer 7 werd geraakt en de onderste 10 verdiepingen vlogen in brand. Als gevolg van de brand is het gebouw toen ingestort, gelukkig zonder doden of gewonden.

Na lang soebatten is de eigenaar van de wolkenkrabber schadeloos door de eigenaar van de satelliet.

De regering van Problematique besloot tot de aanleg van een satellietschild. Door radarinstallaties worden terugvallende satellieten opgespoord. En daarna kan het projectiel met een aantal anti-satellietraketten worden vernietigd.

Er cirkelen nog honderden satellieten net boven de dampkring. Daaronder het reusachtige International Space Station. Ooit zal al dat metaal weer terugvallen naar de Aarde waar het met zoveel moeite aan ontrokken werd.

Mars, een onbereikbare droom

Ik ben opgegroeid met beelden van de maanlandingen en de USS Enterprise op weg naar de final frontier. Het leek me logisch dat er binnen 30 jaar ook mensen naar Mars zouden gaan. Maar na het beëindigen van het Space Shuttle-programma loopt de bemande ruimtevaart op zijn eind. Mars is een onbereikbare droom voor de mensheid.

De investeringen die nodig zijn voor en bemande missie naar Mars zijn gigantisch. Het ruimteschip zal inclusief de terugreis ca. 18 maanden onderweg zijn.
De bemanning, minimaal 3 personen, moet voor die periode voedsel, water en zuurstof meenemen. Bijtanken onderweg is er niet bij. Omdat de bemanning heel lang in gewichtsloosheid zal verkeren, moeten ze meer bewegingsruimte hebben dan de astronauten die in de jaren 70 naar de Maan gingen.
Lees verder

De laatste astronaut

De laatste astronaut kijkt naar de lancering van de Soyuz op weg naar het International Space Station. De laatste Nederlandse astronaut wel te verstaan.

Hij weet dat hij geen opvolger meer zal krijgen. Tot het eind van zijn leven zal hij overal worden aangekondigd als de laatste Nederlandse astronaut.
Het tijdperk van de bemande ruimtevaart loopt op zijn eind.

OK, je hebt nog Richard Branson en Bart Rutan met hun miljonairsproject voor ruimte-toerisme. Maar dat is toch een beetje indoor-ruimtevaart. Je wordt een flink stuk omhoog geschoten en dwarrelt in een half uurtje weer terug naar beneden.

De echte ruimtevaart zal worden wegbezuinigd, net zoals de aanleg van kunstmatige eilanden. Geld, grondstoffen en energie kunnen beter besteed worden.
Er zijn miljarden nodig om aardolie uit de oceaanbodem te pompen en om aardgas vrij te maken uit gesteente.

De laatste astronaut zapt de TV uit. Hij doet de balkondeur open en stapt naar buiten. Vanaf de 15e verdieping is het zo’n 50 meter naar beneden. Da’s net iets langer dan 3 seconden gewichtsloosheid.

Tulpvormig eiland en andere debiele ideeën

In november 2007 neemt de Tweede Kamer een motie aan van CDA’er Joop Atsma. In de motie wordt het kabinet gevraagd om een verkennend onderzoek uit te voeren naar een tulpvormige Noordzeepolder. Een meerderheid van de Kamerleden denkt dat zo’n kunstmatige eiland wel haalbaar is. Het initiatief voor het eiland komt van het Innovatieplatform, dat wordt voorgezeten door CDA-premier Jan Peter Balkenende.

Onze demissionaire premier bevindt zich in goed gezelschap.
President Barack Obama kondigt afgelopen week aan dat hij denkt voor 2035 Amerikaanse astronauten op Mars te zien landen. Iedereen juicht en klapt voor dit initiatief.
Eén op de 10 Amerikanen zit zonder werk, tweederde van de olie die de VS verbruiken moet worden ingevoerd en de staatsschuld is gigantisch hoog opgelopen. Gelooft men werkelijk dat de rest van de wereld geld gaat lenen aan de VS voor debiele megaprojecten als een bemande missie naar Mars ?

Er zijn mensen die zeewater willen ontzilten en daarmee de Arabische woestijn willen irrigeren. Er zijn mensen die enorme zonnecollectoren willen bouwen in de Sahara en de opgewekte stroom naar Europa willen transporteren.

Er moeten toch ook mensen zijn die inzien dat dit onhaalbare plannen zijn.
Iemand moet Jan Peter Balkenende dat tulpeiland uit zijn hoofd praten.
Er moet iemand opstaan, die tegen Obama roept dat zijn nieuwe kleren nep zijn en dat hij in zijn nakie staat.