Tagarchief: shell

Shell CEO Voser dreigt: toekomstige olie wordt nog duurder

De afgelopen maanden heeft oliemaatschappij Shell flink moeten afschrijven op mislukte projecten in de VS. De winning van schaliegas blijkt niet zo winstgevend als eerst gedacht en de winning van schalie-olie blijkt zelfs verliesgevend.

Toch roept Shell-topman Peter Voser op tot meer investeringen om de moeilijk winbare olie- en gas reserves toch uit de aardkorst te halen. Om zijn oproep kracht bij te zetten dreigt Peter Voser met een fysiek olietekort en daardoor een sterk oplopende olieprijs.

voser2013

We zijn gewend dat alleen Richard Heinberg, Nate Hagens en Jeff Rubin ons erop wijzen dat de fossiele brandstoffen zullen opraken. En dat de directeuren van oliemaatschappijen ons geruststellen en wijzen op de enorme reserves, die er nog zijn.
Nu is het anders: Shell-CEO Peter Voser zegt zelf dat de olie zal opraken… als we niet meer geld beschikbaar stellen aan Shell voor nieuwe grootschalige projecten.

Shell is nog altijd een winstgevend bedrijf. De aandeelhouders krijgen hun dividend en Shell-aandelen zijn een waardevaste investering voor banken en pensioenfondsen… nog wel.
Je zou denken dat Shell voldoende kapitaal heeft om zelf moeilijk winbare olie en gas te exploiteren. Maar als de CEO moet gaan bedelen om extra investeringen en daarbij begint te dreigen, dan zit Shell kennelijk krap bij kas.

Beleggers staan voor de keuze om te investeren in olie- en gas projecten, waarvan het rendement twijfelachtig is (zie de mislukte projecten van Shell: schalie-olie, Shtokman en Alaska). Of om te investeren in echte duurzame lokale projecten voor opwekking van wind en zonne-energie.
Duurzame energie-opwekking zal nog eeuwenlang een zinvolle en renderende investering blijven. De olie- en gaswinning zal steeds grotere investeringen vergen en steeds kleinere opbrengsten opleveren. Zelfs niet-ingewijden zullen dat begrijpen.
Peter Voser en Shell zijn aan de verliezende hand… fighting a losing battle.

Moeilijk winbare olie opnieuw te moeilijk voor Shell

Oliemaatschappij Shell heeft het moeilijk.
In Nigeria worden pijpleidingen gesaboteerd en wordt de olie, die Shell uit de grond haalt, gestolen.
Voor de kust van Alaska blijkt boren naar olie nog net iets te moeilijk voor Shell.
En nu blijkt ook in Colorado het winnen van schalie-olie voor Shell een verliesgevende activiteit.

De afgelopen jaren investeerde Shell 30 miljoen dollar in een schalie-olie-project in Western Slope in de bergen van Colorado.
De bedoeling was om het gesteente te verhitten waardoor de olie eruit zou lekken en verzameld kan worden. Maar dat blijkt voorlopig geen haalbare kaart. Het levert gewoon te weinig op.
Het verhitten van het gesteente kost waarschijnlijk erg veel energie, misschien wel evenveel energie als er uiteindelijk in de vorm van olie gewonnen kan worden.

Wordt vervolgd.

doh

Shell: makkelijk winbare olie in Nigeria is op

In januari 2013 werd Shell Nigeria door een Nederlandse rechter veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan een Nigeriaanse boer. De olielekkages op het land van de boer werden veroorzaakt door sabotage, maar toch vond de rechter dat Shell Nigeria de zorgplicht had geschonden en nalatigheid verweten kon worden.
Het moederbedrijf Shell werd vrijgesproken.

Afgelopen week maakte dat moederbedrijf bekend dat de winst over het tweede kwartaal slechts 2,4 miljard dollar bedroeg. Het tweede kwartaal van 2012 bracht nog 6 miljard dollar winst in het laatje.
De winst werd vooral gedrukt door een afboeking van 1,8 miljard dollar op de waarde van schaliegasreserves in de VS. De afboeking werd gedaan op grond van de meest recente inzichten uit de resultaten van exploratie- en evaluatieboringen en productiegegevens”, aldus het concern. Kennelijk zijn de schaliegasreserves in het verleden veel te rooskleurig ingeschat. Hierover zal ik een andere keer bloggen.

Een tweede oorzaak van de winstdaling is de lagere produktie van olie- en gas. Die produktie daalt al jaren. Het afgelopen jaar is met name de produktie in Nigeria gedaald door sabotage en diefstal. Terwijl de kosten van exploratie en oliewinning in Nigeria sterk zijn gestegen. Shell-topman Peter Voser zei in een toelichting: “Hogere kosten, exploratiekosten, ongunstige wisselkoers en andere uitdagingen in Nigeria vormen de spreekwoordelijke druppel. Een aantal factoren ondermijnen de ons resultaat, maar het resultaat is duidelijk teleurstellend.”

shellinnigeria

Kort na de presentatie van de kwartaalcijfers maakte de hoogste baas van Shell Nigeria, Mutiu Sunmonu, bekend dat het bedrijf zich zal terugtrekken uit de Niger-delta. Sabotage en diefstal maken de oliewinning in dat gebied tot een verliesgevende activiteit. De makkelijk winbare, winstgevende olie is op.

Kennelijk bepalen niet alleen geologische factoren of oliereserves exploiteerbaar zijn. Ook politieke en geografische factoren, zoals de lokale bevolking, kunnen ervoor zorgen oliereserves niet langer economisch interessant zijn. Misschien blijft de resterende olie wel voor eeuwig in de grond achter.

Doordat Shell Nigeria de oliewinning in de Niger-Delta staakt, zal de Nigeriaanse olieproduktie verder dalen. Lees meer daarover in Peakoil in Nigeria

Moeilijk winbare olie wordt steeds duurder

In de afgelopen jaren heeft oliemaatschappij Shell miljarden geïnvesteerd in oliewinning voor de noordkust van Alaska. Er moest 1,5 miljard euro betaald worden voor de boorlicenties en daarna investeerde Shell nog 2,3 miljard euro in voorbereidingen, veiligheidsvoorzieningen en materiaal om te kunnen boren in het onherbergzame gebied.

AyEULYaCMAMqZ9L.jpg-large

Maar voorlopig zal Shell deze investeringen niet terugverdienen. Want dit jaar zal Shell geen proefboringen meer doen in de kustwateren van Alaska. Na flinke tegenslagen en het stranden van het boorschip Kulluk zet Shell zet het project voorlopig in de ijskast (;-)). Het zal nog vele jaren duren voordat er daadwerkelijk olie geproduceerd wordt, als dat er ooit van komt.

In het boekjaar 2012 daalde de winst van Shell met 5,5% tot 27 miljard dollar, o.a. door de lage aardgasprijs in de VS. Toch wil Shell dit jaar 33 miljard dollar investeren; voor een groot deel in uitbreiding van de produktiecapaciteit. De winst van die produktie-divisie daalde in 2012 met 14% tot 4,38 miljard dollar. De in Alaska gemaakte kosten zullen terugverdiend moeten worden op olie- en gasprojecten elders in de wereld en op andere activiteiten van Shell, zoals de raffinage en verkoop van olieprodukten.
De aan olieverslaafde klanten van Shell zullen de prijzen aan de pomp flink zien stijgen, terwijl de prijs van ruwe olie het afgelopen jaar niet erg gestegen is.

Brent-olieveld gesloten wegens bijna leeggepompt

Het beroemde Brent-olieveld in de Noordzee zal volgend jaar door Shell worden gesloten. De kosten van onderhoud en renovatie van de produktieplatforms zijn hoger dan de opbrengsten die na de renovatie nog te behalen zijn.

De olieproduktie in het Brent-olieveld begon in 1976.
De piekproduktie werd bereikt in 1984 en 1985.

De olieproduktie van het Brent-olieveld *groene curve in onderstaande grafiek) neemt sterk af.

De produktie van Brent is nu zo laag geworden (nog slechts 7600 vaten per dag), dat het voor Shell niet loont om het veld in produktie te houden. Het olieveld is nog niet leeggepompt, een deel van de olie zal voor eeuwig in de bodem blijven zitten.

Nu staat Shell voor de gigantische taak om de produktieplatforms af te breken en zorgvuldig op te ruimen. Op de website van Shell staat een compleet overzicht van alle noodzakelijke werkzaamheden.
We herinneren ons nog de ontmanteling van de Brent Spar en de PR-blunders, die Shell daarbij beging. Deze keer pakt de oliemaatschappij het grondiger aan.

Langzamerhand zullen alle produktieplatforms uit de Noordzee verdwijnen. En daarbij zal een behoorlijk deel van de aardoliereserves voor eeuwig in de aardkorst achterblijven.

Superzuinig, maar het kan nog zuiniger


Een paar maanden terug organiseerde oliemaatschappij Shell haar jaarlijkse Eco-marathon.
De uitdaging is om in een zelfontworpen voertuig zoveel mogelijk kilometers af te leggen op één liter Shell-benzine. Er deden maar liefst 9 Nederlandse studenten- en scholierenteams mee.

Het geeft mij een dubbel gevoel. Ik denk dat Shell juist zoveel mogelijk benzine wil verkopen. Zuinige auto’s betekenen voor Shell een lagere omzet. Waarom zou Shell iets stimuleren dat de omzet verlaagt ?
Vast niet omdat Shell zich zoveel zorgen maakt om de CO2-uitstoot. Dan kunnen ze nl. beter stoppen met de winning van olie en gas.


De zelfgebouwde voertuigen halen soms meer dan 3000 km. op één liter. Maar ze zien er uit als ligfietsen.
De superzuinige voertuigen moeten een minimumsnelheid halen van 30 km/uur. Maar dat halen ligfietsen ook met gemak.
Ik zou in de Eco-marathon van Shell ook wel eens ligfietsen willen zien. Die kunnen meer dan 3000 km. rijden zonder ook maar één milliliter benzine te verbruiken.