Tagarchief: teerzand

Oliewinning uit teerzand in Canada bron van giftige milieuvervuiling

Een groep wetenschappers, onder leiding van bioloog John Smol, onderzocht het water in de meren van de Canadese provincie Alberta. Ze ontdekten dat er nu veel meer polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de meren zit dan in de jaren 60 van de vorige eeuw. In het slib van de afgelopen jaren zit 2 tot 23 keer zoveel van de kankerverwekkende koolwaterstoffen. De onderzoekers zien de winning van olie uit teerzand als de bron van de vervuiling.
Het onderzoek werd gefinancierd door de Canadese regering en werd gepubliceerd in het gezaghebbende wetenschappelijk tijdschrift PNAS.

Milieuactivisten en tegenstanders van de exploitatie van de teerzanden kunnen met dit rapport eisen dat de oliemaatschappijen maatregelen nemen om milieuvervuiling tegen te gaan. Die maatregelen zullen de dure teerzandolie nog veel duurder maken. Misschien wel zo duur dat bijna niemand die dure olie nog kan betalen.
Als de oliemaatschappijen geen milieubeschermende maatregelen nemen, dan zullen de activisten kunnen eisen dat de oliewinning wordt stopgezet. Of dat zal lukken lijkt mij erg onwaarschijnlijk.

In de videos hieronder kun je zien dat de exploitatie van de teerzanden een gigantisch project aan het worden is.

Deel 2

Deel 3

Teerzand, hoogovens en zandsuppletie

Dit verhaal gaat over het verplaatsen van zand en gesteente.

In Canada wordt teerzand afgegraven. Uit het zand wordt aardolie gewonnen en die aardolie wordt geëxporteerd naar de Verenigde Staten. Maar het zand blijft achter in Canada.
De Canadezen zouden ook het teerzand naar raffinaderijen in de VS kunnen exporteren, maar dat kost ontzettend veel energie. En de Amerikanen zitten niet te wachten op zand, maar willen alleen de kostbare olie, die erin zit.
Daarom staat de fabriek waar zand en olie gescheiden worden midden in het gebied waar teerzand gewonnen wordt. Dan is de afstand waarover het zand versleept moet worden zo klein mogelijk.

In IJmuiden aan de Nederlandse kust staan hoogovens. In Nederland is geen ijzererts en ook geen steenkool, de brandstof voor de hoogovens. Het ijzererts en de steenkool worden duizenden kilometers verderop gewonnen. De grondstoffen worden helemaal naar Nederland verscheept en pas in Nederland wordt het ijzer uit het gesteente gehaald.


Het is een enorme verspilling van energie om bergen ijzererts en steenkool te verplaatsen. Het is veel efficiënter om hoogovens te bouwen op de plaats waar ijzererts en steenkool gewonnen worden.
Maar economen geven daar niet om. Ze zeggen dat de staalindustrie een belangrijke rol speelt in de economie. Hoogovens zorgen voor werkgelegenheid en Nederland kan veel verdienen aan de export van staal. Daarom staan er hoogovens in Nederland, waar helemaal geen steenkool en geen ijzererts gewonnen wordt.

In de buurt van IJmuiden, langs de Nederlandse kust wordt zand opgespoten. Het zand wordt opgezogen van de zeebodem door grote baggerschepen. Diezelfde schepen spuiten het zand op de kust.
Het verplaatsen van het zand kost ontzettend veel energie. De baggerschepen verbruiken grote hoeveelheden diesel en stookolie.
Vijftig jaar geleden werd er geen zand opgespoten op de Nederlandse stranden door baggerschepen. Kennelijk was het toen niet nodig.
En kennelijk vindt Rijkswaterstaat het tegenwoordig wel nodig om ieder jaar 12 miljoen kubieke meters zand op te spuiten.
Economen zullen je vertellen dat dit nuttig is en goed voor de economie. Het zorgt voor werkgelegenheid en men bouwt expertise op. Nederland kan, als zandsuppletie-expert van de wereld, veel geld verdienen aan grote projecten in andere landen.
Anderen zullen beweren dat de zandsuppletie nodig is om ons te beschermen tegen de stijgende zeespiegel, een gevolg van de klimaatverandering.
Ik denk dat het pure energieverspilling is.

De verborgen kosten van aardolie

We zijn verslaafd aan aardolie. Maar we zijn ons niet bewust van de moeite die gedaan moet worden om aardolie uit de aardkorst te halen.
We stappen gewoon in de auto en het vliegtuig en kopen onbezorgd een nieuwe smartphone of laptop.

Fotograaf Garth Lenz laat de gevolgen van oliewinning in Alberta (Canada) zien.

Je kunt dit wegwuiven en denken: mijn benzine komt niet uit Canada en het plastic in mijn smartphone is van ‘schone aardolie’ gemaakt.
Maar weet je dat zeker?

Dankzij de smerige oliewinning in Alberta blijft aardolie relatief goedkoop. Dankzij het gebruik van biobrandstof blijft benzine nog redelijk goedkoop. We houden onszelf voor de gek… nog een paar jaar.

De laatste druppels olie halen we uit teerzand

Op veel plaatsen ter wereld daalt de hoeveelheid olie die geproduceerd wordt. Over 40 jaar zal er op nog maar enkele plaatsen olie gewonnen worden. Niet meer in de Noordzee, maar nog wel in Alberta in Canada.
De laatste druppels aardolie die de mensheid zal produceren, zullen uit teerzand worden gewonnen.

Deel 2

Olie uit zand

In de Canadese provincie Alberta ligt een enorme berg teerzand dicht onder de oppervlakte.
Het is een dun bevolkt gebied, er is voldoende water en uit de omgeving kan er goedkoop aardgas worden aangevoerd.
Dankzij deze randvoorwaarden is de winning van olie uit het teerzand rendabel.

De oliewinning is een gigantische operatie, groter dan de bouw van de Chinese Muur of de pyramides. Miljoenen kubieke meters oliehoudend zand worden met gigantische vrachtwagens naar de fabriek gereden. Iedere kubieke meter zand wordt met stoom opgewarmd zodat de olie vloeibaar wordt en vrijkomt. Er wordt zoveel aardgas verstookt dat Canada’s uitstoot van CO2 sinds 1992 met 25% is gestegen.

Volgens energiedeskundigen is de winning van olie uit teerzand nog wel rendabel. Er wordt één vat aardolie verbruikt om 5 vaten olie te winnen. Maar als het Canadese aardgas opraakt en de afstand, die de monstertrucks moeten afleggen naar de fabriek groter wordt, dan zal het rendement (EROEI) afnemen naar 3:1 of 2:1.

De oliewinning in Alberta stuit op steeds meer verzet van de lokale bevolking.
Het water wordt vervuild, de bodem wordt voor tientallen jaren verstoord, de bevolking krijgt gezondheidsklachten.
Shannon Walsh maakte de documentaire H2Oil, over de oliewinning en de gevolgen.

De oliewinning uit teerzand is nu, bij een olieprijs van $100 per vat, rendabel. Maar als men dieper moet graven of als het aardgas voor de winning van verder moet komen, dan komt er een moment waarop het economisch en energetisch rendement te laag wordt.
Dan zal men hopelijk stoppen met deze verwoestende activiteit.

Oliewinning uit teerzand in Alberta (Canada)

Oliewinning uit teerzand kost meer energie en is veel duurder dan olie oppompen uit de bodem.
Omdat men begint met het makkeijkst winbare teerzand, zal de oliewinning in de toekomst alleen nog maar duurder worden.
Uiteindelijk zal men er mee stoppen en het teerzand met rust laten… te veel gedoe.