Tagarchief: uranium

De verborgen uranium- en kopervoorraden

In Rusland en de Verenigde Staten ligt hoogwaardig uranium opgeslagen in de vorm van kernwapens. Er is heel veel tijd en energie (ofwel geld) gestoken in het opzuiveren van uranium en de bouw van de kernwapens. En nu ziet het ernaar uit dat ze nooit zullen worden gebruikt. Het was verspilde moeite om die kernwapens te maken, weggegooid geld. Toch niet helemaal. De afgelopen 10 jaar zijn afgedankte kernwapens gebruikt als brandstof in kerncentrales. De wereldproduktie van nieuw uranium bedroeg in 2010 53.600 ton. En dat dekte maar 78% van de wereldbehoefte aan uranium. In de overige 22% werd voorzien door reeds gezuiverd uranium uit kernwapens te recyclen tot brandstofstaven. De zwaarden worden eindelijk omgesmeed tot ploegijzers.

Vandaag doet president Obama opnieuw een oproep om nog meer kernwapens tot brandstofstaven te recyclen. Het zal de prijs voor uranium op de wereldmarkt verder doen dalen. Maar het biedt slechts tijdelijk soelaas. Voeger of later zullen steeds meer kerncentrales gesloten worden. Omdat ze onveilig zijn, maar vooral omdat de brandstof opraakt. Een ander waardevol metaal, koper, is ook erg gewild. Er wordt steeds meer hoogwaardig, gezuiverd koper gestolen om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. In de Nederlandse bodem liggen nog duizenden kilometers koperdraad van hoge kwaliteit te wachten op hergebruik. Door de opkomst van het mobiele bellen worden de telefoonkabels in de grond  steeds minder gebruikt. Naar vrijwel iedere woning loopt een telefoonaansluiting, ook al hebben de bewoners van die woning uitsluitend een draadloze aansluiting. Vroeger of later zullen we inzien dat die koperen draadjes hergebuikt kunnen worden: bijv. om dynamo’s  te maken voor windmolens. Gaan we die telefoonabels zelf opgraven of wachten we tot criminelen het gaan doen?

Verarmd uranium in Kunduz

Net als in Irak en in Libië gebruikten Amerikaanse troepen in Afghanistan wapens verzwaard met verarmd uranium. Met name in de provincie Kunduz is veel verarmd uranium te vinden.
In onderstaande video legt documentairemaker Frieder Wagner uit dat Duitse militairen een groot risico lopen om besmet te raken met het giftige licht radioactieve verarmd uranium.
De afgelopen jaren worden in Afghanistan veel mismaakte baby’s geboren. Sommige deskundigen (en een deel van de Afghaanse bevolking) denken dat het verarmd uranium de boosdoener is.

Nederlandse militairen, die naar Kunduz worden uitgezonden lopen ook risico om later kinderen te krijgen met aangeboren afwijkingen.
Hans Vogel van leefbewust.com informeerde een halfjaar geleden bij het ministerie van Defensie naar de risico’s die Nederlandse militairen in Afghanistan lopen.

Video van IKV/Pax Christi met uitleg over verarmd uranium.

Het kernenergie-sprookje


Miss Atom probeert in Rusland het imago van kernergie te verbeteren

Over de hele wereld worden er nieuwe kerncentrales ontworpen en gebouwd. Het schijnt nog altijd de energiebron van de toekomst te zijn. Hoewel?
Er beginnen al mensen te twijfelen of kernenergie niet te duur zal worden voor de gewone burger.
In Maleisië werd onlangs de Malaysia Nuclear Power Corporation opgericht, maar dat betekent niet automatisch dat er in Maleisië ook en kerncentrale gebouwd gaat worden. Vooralsnog schat men dat de KWh-prijs van kernenergie 60% zal liggen boven de huidige energieprijzen in Maleisië.

Kostenplaatje
De bouwkosten van kerncentrales vallen vaak hoger uit dan begroot.
De bouw van kerncentrales loopt vaak vertraging op.
De exploitatie van kerncentrales wordt ook steeds duurder. Sinds 1970 is de kostprijs per KWh van nucleaire energie in de VS vervijfvoudigd en in Frankrijk verdrievoudigd. Lees verder

De dag dat uranium interessanter wordt dan goud

Bij Global X Funds kun je beleggen in grondstoffen: van koper tot lithium.
Vorige maand lanceerde Global X Funds twee nieuwe beleggingen: één voor goud en één voor uranium.
CEO Bruno del Ama verwachtte dat de goud-aandelen het goed zouden doen. Maar tot zijn verbazing verkochten ze 5 keer zoveel uraniumaandelen als goudaandelen.

In maart 2010 daalde de prijs voor uranium naar $40 per pond (lb). Inmiddels is die prijs weer opgelopen tot $59 per pond. Een stijging van bijna 50%. Daarmee wordt beleggen in uranium interessanter dan goud. In de grondstoffen-bubble van voorjaar 2008 reikte de uraniumprijs zelfs boven de $130.

Morgan Stanley verwacht dat de uraniumprijs volgend jaar verder stijgt.

De prijsstijging loopt vooruit op de ontwikkelingen in de nucleaire industrie. Overal in Azië: van China tot Pakistan start men met de bouw van nieuwe kernreactoren. Daar staat tegenover dat de nieuwbouw van kernreactoren in de VS en Canada wordt uitgesteld.

China toont vooral interesse voor uraniummijnen in Afrika, Australië en Canada. De Chinezen hopen zich nu al te verzekeren van voldoende aanvoer in de toekomst.

De prijs van uranium op de wereldmarkt wordt momenteel nog laag gehouden door het gebruik van afgewerkte brandstofstaven en hoogverrijkt uranium uit afgeschreven kernwapens. Deze secundaire stroom voorziet in 1/3e deel vanhet totale verbruik. Naar verachting al deze secundaire uraniumstroom kleiner worden en zal er meer druk komen op de primaire produktie van uraniummijnen.

Ondertussen doet Maxime Verhagen alsof er niets aan de hand is.

Steeds minder massavernietigingswapens

Saddam Hussein bleek ze toch niet te hebben. Hij had alleen maar olie onder de grond verstopt.
Waarschijnlijk heeft Noord-Korea dus ook geen atoombom en werkt het olierijke Iran ook niet aan een kernwapen.

Atoombommen zijn heel duur.
Je moet er miljarden voor over hebben om er ééntje te maken.
Uranium kopen, een verrijkingsfabriek bouwen, jarenlang centrifugeren. Alles in het diepste geheim, zoals het Manhattan-project in de VS tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Pakistan heeft hetzelfde gedaan, net als Israël en India.

Langzamerhand begint men te beseffen dat atoomwapens maken zonde is van de tijd, zonde van het geld en zonde van het uranium. Je kunt ze toch nergens voor gebruiken.
Regeringen die in deze tijd nog kernwapens willen maken i.p.v. nuttige dingen zijn een beetje dom.

In Rusland en in de VS worden de kernwapens, met honderden tegelijk, ontmanteld en het uranium wordt opgestookt in kerncentrales.
In Frankrijk en in Engeland zal deze vreedzame toepassing ook wel doordringen.

Het tijdstip, waarop de wereld het hoogste aantal kernwapens telde, ligt al achter ons.
Dat was peak-massavernietigingswapen.
Obama en zijn opvolgers zullen de kernwapens allemaal ontmantelen en misschien maar één symbolische bom overhouden.

Kernenergie over hoogtepunt heen ?

Uit het jaarlijkse wereld-energie-overzicht van BP blijkt dat de hoeveelheid kernenergie die de wereld opwekt aan het afnemen is. Deze dalende trend wordt bevestigd door de World Nuclear Organisation.
In 2006 werd 2658 miljard KWh opgewekt in 439 kerncentrales.
In 2009 was dat nog maar 2560 miljard KWh, een daling van 3,7%.
Michael Dittmar denkt dat deze dalende trend zich zal voortzetten.

De hoeveelheid uranium die jaarlijks geproduceerd wordt, vertoont juist een stijgende lijn.

In 2009 bedroeg de gezamenlijke uraniumproduktie van de wereld 50.272 ton.
De hoeveelheid uranium, die jaarlijks verbruikt wordt in kerncentrales is een stuk groter.
In 2007 was er 66.259 ton uranium nodig. In 2010 zal er waarschijnlijk 68.640 ton uranium worden verbruikt.

Het verbruik ligt 35% hoger dan de gezamenlijke wereldproduktie.
Dat is alleen mogelijk doordat de kerncentrales deels draaien op uranium uit afgedankte kernwapens.
Op een gegeven moment zijn de kernwapens op en is dat voorraadje hoogverrijkt uranium opgestookt. Het is de vraag of er dan nog voldoende uranium gewonnen kan worden.
Is het mogelijk om de produktie van uranium met 35% te verhogen, als het makkelijk winbare uranium al in de 20-ste eeuw is afgegraven ?

Als er niet voldoende uranium gewonnen kan worden, dan zullen de kerncentrales stilvallen.
(bron: theoildrum.com)