Tagarchief: vliegtuigen

Dure olie: de terugkeer van de zuinige propellervliegtuigen

In Amerika en in Europa is de aardolie weer duurder geworden. De Amerikaanse West Texas Intermediate kost weer $108 per vat.
De Europese standaard Brent-olie kost ook $108 per vat.

22juli2013

Vliegtuigbrandstof, kerosine wordt daardoor ook weer duurder.
Om kosten te besparen zoeken luchtvaartmaatschappijen naar motoren, die minder brandstof verbruiken. Die bestaan: het zijn de ouderwetse propellermotoren.
De propellermotoren uit de 20e eeuw keren terug op de luchthavens. Straalmotoren zijn te duur en verbruiken te veel brandstof.

Ik hoor vaak mensen zeggen dat we niet terug kunnen naar het verleden. Dat is zo. Maar stel je eens voor dat de toekomst er hetzelfde uitziet als het verleden… dat wordt steeds waarschijnlijker.

Vliegen op biobrandstof onbetaalbaar volgens US Airforce

De US Navy, de Amerikaanse marine, heeft zelf vliegtuigen en helikopters. Het is eigenlijk een tweede luchtmacht, naast de US Airforce. De afgelopen jaren heeft de US Navy geprobeerd om goede sier te maken met proefvluchten op biobrandstof. Men kocht daarvoor miljoenen liters biobrandstof van bedrijven zoals Solazyme.
Hieronder een overzichtje van een aantal biobrandstof-aankopen:

biofuel

In de laatste kolom van de tabel kun je lezen hoe duur één gallon biobrandstof is. Vaak 10 tot 20 keer zoveel als normale jetfuel.

Deze proefvluchten op biobrandstof wekken verwachtingen bij het bedrijfsleven: sommigen voorzien een gouden toekomst voor biobrandstof. Aan de andere kant suggereert de US Navy dat produktie van biobrandstof strategisch erg belangrijk is”: de regering zou het moeten subsidiëren.

Afgelopen week verscheen een kritisch rapport over de biobrandstof-experimenten van captain T.A. ‘Ike’ Kiefer van de US Airforce. Misschien is het artikel ingegeven door de rivaliteit tussen de Amerikaanse Marine-luchtvaartdienst (Navy) en de Amerikaanse Luchtmacht (Airforce). Maar Kiefer laat geen spaan heel van de biobrandstof-strategie van de US Navy.
Kiefer schrijft o.a.:

“Het contract met de leverancier van biobrandstof valt onder het Research & Development-budget, terwijl het duidelijk gaat om levering van brandstof: het zou moeten vallen onder brandstof-uitgaven.”

Volgens Robert Rapier is het hele rapport van Kiefer de moeite waard.

Ik wil uit het rapport nog één figuur laten zien: over de EROEI, het netto-energierendement van biobrandstoffen. In het plaatje hieronder zie je dat de minimale EROEI (Energy Return on Energy Invested) voor economische groei geschat wordt op 1:6. Met geel heb ik de EROEI voor biobrandstoffen gemarkeerd.
Bij sommige biobrandstoffen is de EROEI die kleiner is dan 1:1. In dat geval kost de brandstof meer energie, dan die oplevert.

ScreenHunter_01 Mar. 03 15

Helemaal rechts in het plaatje zie je dat de totale energievoorziening van de VS in 2010 nog maar net boven het minimale rendement van 1:6 uitkomt. Als dit rendement verder verslechtert, dan wordt economische groei onmogelijk.

In Nederland heeft de luchtmacht ook een bescheiden experimentje gedaan met biorandstof. Het was waarschijnlijk heel duur en ik hoop dat Defensie inmiddels inziet dat biobrandstof geen zinnig alternatief is.

Ook vandaag weer opwarming door vliegtuigwolken


Op zo’n prachtige lentedag laten straalvliegtuigen op 10 km. hoogte condenswolken (contrails) ontstaan. Ze waaien langzaam uit en de hele hemel wordt melkwit door cirrusbewolking.
Uit onderzoek is gebleken dat de opwarming van de laatste 30 jaar voor een deel (ca. 10%) kan worden toegeschreven aan de hoge sluierbewolking, die het luchtverkeer veroorzaakt.

Gelukkig is aan de groei van het luchtverkeer een einde gekomen. De komende 30 jaar zal het aantal vliegtuigen dat op 10 km. hoogte wolkensporen trekt afnemen. De brandstof wordt duurder en schaarser.
Dat betekent dat de klimaatverandering de komende 30 jaar wel eens zou kunnen meevallen.

Maar vandaag nog even niet. De vliegtuigstrepen belemmeren het weglekken van warmte naar het heelal. De temperatuur in Nederland zal vandaag boven het langjarig gemiddelde uitkomen.
De milieubeschermers zullen zeggen: Let maar niet op die vliegtuigstrepen: het komt door de onzichtbare CO2, stop de kolencentrales.