Tagarchief: werkeloosheid

Hoger onderwijs in Nederland: verborgen jeugdwerkeloosheid

foto van FaceMePLS via FlickrCC

foto van FaceMePLS via FlickrCC

In vergelijking met Griekenland, Ierland en Spanje heeft Nederland een lage jeugdwerkeloosheid.
In 2011 was het aantal werkeloze jongeren tussen (15 en 25 jaar) in Nederland slechts 7,4%. In Ierland is ruim 30% van die leeftijdscategorie werkeloos. In Griekenland 35% en in Spanje zelfs 44%.

De jeugdwerkeloosheid in Nederland is mede zo laag doordat heel veel jongeren nog onderwijs volgen. Hieronder een grafiekje (gemaakt met gegevens van het CBS) van het aantal leerlingen op het MBO en op het HBO en WO.

ScreenHunter_01 Jan. 03 09.29

Het leerlingenaantal op het MBO groeide het afgelopen decennium van 473 duizend in 2002 tot 523 duizend in 2011.
Het aantal studenten op universiteiten en hogescholen was in 2002 500 duizend. In 2011 volgden 666 duizend jongeren hoger onderwijs: een stijging van 33% in 10 jaar tijd.

Het totaal aantal jongeren, tussen 16 en 25 jaar, dat een MBO-, HBO- of WO-studie volgt is in 2011 opgelopen tot bijna 1,2 miljoen. In de komende 5 jaar zal het overgrote deel van deze jongeren de opleiding afronden en op zoek gaan naar een baan.

Oplopende jeugdwerkeloosheid: de olifant in de kamer

De afgelopen jaren zien we dat hoge jeugdwerkeloosheid vaak leidt tot geweld, opstand en revolutie.
In Afghanistan sluiten werkeloze jongeren zich aan bij de Taliban, omdat die een redelijk soldij betaalt. De hoge jeugdwerkeloosheid was een belangrijke factor tijdens de Arabische Lente in Tunesië en Egypte.
Ook in Syrië en Libanon is de jeugdwerkeloosheid hoog.

(grafiek uit 2008)

Maar ook in Europa wordt jeugdwerkeloosheid een probleem. Sinds 2008 is de jeugdwerkeloosheid met 50% gestegen.

Nu en dan gaan werkeloze jongeren massaal de straat op om te protesteren tegen de regering en de bankiers, die weigeren om inkomen en werk eerlijker te verdelen. In Athene, in de buitenwijken (banlieus) van Parijs en afgelopen zomer in Londen.

Videoclipjes maken van rellen mag nog wel. Maar er komt een moment dat de overheid dat soort video’s als bedreigend gaat zien en ze zal gaan verbieden.
Misschien is dat moment al gekomen: kijk eens naar de supervette clip hieronder.

Hoe duurzaam zijn de Nederlandse sociale voorzieningen?

Nederland heeft de laagste werkeloosheid in Europa: slechts 4,2% van de beroepsbevolking is werkeloos.

Op de website van het CBS kun je meer cijfers vinden.
In april 2011 staat de werkeloosheid (volgens het CBS) op 392 duizend
Er worden 262 duizend WW-uitkeringen uitbetaald.
Maar het aantal mensen met een bijstandsuitkering is flink aan het stijgen.
Er worden 315 duizend bijstandsuitkeringen betaald.

262.000 + 315.000 = 577.000

Er zijn 577 duizend mensen met een WW- of Bijstands-uitkering en  (volgens het CBS) maar 392 duizend werkelozen.

Het CBS meldt in haar rooskleurige arbeidsmarktsoverzicht nog een aantal groepen, die niet tot de werkelozen worden gerekend, maar die wel een uitkering krijgen.

Er zijn nog altijd 489 duizend mensen met een WAO-uitkering, 108 duizend met een WIA-uitkering en 204 duizend jongeren met een Wajong-uitkering. Totaal zijn dat 801 duizend arbeidsongeschikten.

801.000 + 577.000 = 1.378.000 

Het officiële werkeloosheidscijfer staat op 392 duizend. Maar het aantal sociale uitkeringen is drie keer zo hoog. Het is duidelijk dat de samenleving zo’n kostenpost niet langer kan opbrengen. Er moet bezuinigd worden, er zal bezuinigd worden.

De kennis-economie fabel

Veel politici spreken er schande van als het kabinet op onderwijs wil bezuinigen. Het zou de kenniseconomie in gevaar brengen. Maar zijn kennis en opleiding nog wel zo belangrijk in het komende decennium?

Iedereen kent wel een drs., die niet in zijn vakgebied werkt. ik ben zelf bioloog en werk parttime in een supermarkt. Mijn dochter studeert psychologie, maar beseft dat ze waarschijnlijk nooit een baan als psycholoog zal vinden. Er zijn in Nederland 14.000 mensen psychologie aan het studeren. Die zullen zich binnen 5 jaar op de arbeidsmarkt melden.

Er zijn in Nederland 25.000 fysiotherapeuten werkzaam. Maar het aanbod is groter dan de vraag: 8% van de fysiotherapeuten is werkeloos. Het is mij niet bekend hoeveel opgeleide fysiotherapeuten inmiddels een andere loopbaan hebben gevonden. Lees verder