Tagarchief: windmolens

Steeds meer elektriciteit uit windmolens

In Nederland wordt steeds meer elektriciteit geproduceerd door windmolens.
Volgens cijfers van het CBS werd er in het 4e kwartaal van 2015 2555 miljoen KWh aan elektrische energie opgewekt door windmolens, de grootste hoeveelheid ooit. Dat is bijna 35% meer dan in het 4e kwartaal van 2014.

In de grafiek hieronder de met-windmolens-opgewekte hoeveelheid elektriciteit per kwartaal, zoals gerapporteerd door het CBS.

Schermafbeelding 2016-02-12 om 11.52.31

Als je kijkt naar de elektriciteitsproduktie per jaar dan zie je eenzelfde indrukwekkende stijging. In 2015 werd er 7489 miljoen KWh aan elektriciteit opgewekt door Nederlandse windmolens. Dat is 29% meer dan de 5797 miljoen KWh die in 2014 werd opgewekt.

Schermafbeelding 2016-02-12 om 12.08.12

Vroeger draaide Nederland ook voor een groot deel op windmolens. Het graan werd gemalen met windmolens en polders werden drooggelegd en drooggehouden door windmolens. Langzamerhand gaan we weer terug naar die tijd.

Duurzame energie-opwekking heeft ook vervelende kanten

Voordat we ons helemaal overgeven aan duurzame elektriciteitsopwekking, moeten we ook maar even advocaat van de duivel spelen. Is het de ideale oplossing? Of zijn er ook nadelen verbonden aan windmolens en zonnepanelen?
Kim Hill van Creative Ecology zette een aantal nadelen op een rijtje.

1. Zonnepanelen en windmolens worden gemaakt van hoogwaardige materialen: plastic, metaal en chemicaliën. Die materialen moeten gewonnen worden, getransporteerd en gezuiverd. Daarbij laten de materialen een spoor van vernieling, uitbuiting, vervuiling en CO2 achter. Multinationals verdienen er dik aan. Om windmolens en zonnepanelen te maken zijn fossiele brandstoffen noodzakelijk.

2. De elektriciteit die windmolens en zonnepanelen opwekken wordt gebruikt in mijnbouw, industrie en andere activiteiten, die grote schade toebrengen aan het milieu. Zelfs als je op een milieuvriendelijke manier elektriciteit kunt opwekken. Elektriciteit gebruiken is meestal erg milieuonvriendelijk.

3. Het doel van overstappen naar duurzame energiebronnen is het in stand houden van onze huidige manier van leven, die bedreigend is voor het mondiale ecosysteem. Moeten we doorgaan op de doodlopende weg.

4. Alle planten en dieren op aarde kunnen overleven zonder elektriciteit. Ze halen hun energie uit het ecosysteem. Alleen het industriële systeem dat de mens in de laatste 3 eeuwen heeft opgebouwd heeft elektriciteit nodig. Moeten we het natuurlijke, zelfvoorzienende ecosysteem opofferen aan onze kortstondige bevlieging met machines?

5. de netto-energie-opbrengst van windmolens en zonnepanelen is laag. Er is ontzettend veel energie nodig om de metalen en kunststoffen te maken, die nodig zijn voor windmolens en zonnepanelen. Het is maar de vraag of windmolens en zonnepanelen tijdens hun levensduur meer energie opwekken dan ze gekost hebben. Onze complexe, zorgzame samenleving kan alleen voortbestaan als windmolens en zonnepanelen 10 keer zoveel energie opleveren dan erin geïnvesteerd werd.

6. Belastinggeld dat wordt besteed aan windmolens en zonnepanelen komt terecht bij multinationals.Bedrijven als General Electric, BP, Samsung en Mitsubishi profiteren van de belangstelling voor duurzame energieopwekking. Zij investeren hun winsten direct in grootschalige projecten, die natuur en milieu beschadigen en bedreigen. Als de milieubeweging gaat geloven dat de multinationals milieuvriendelijk geworden zijn, dan is dat erg naief.

7. Meer duurzame elektriciteit betekent nog geen lagere CO2-uitstoot. De hoeveelheid duurzaam opgewekte elektriciteit stijgt, maar de hoeveelheid elektriciteit wereldwijd opgewekt m.b.v. fossiele brandstoffen stijgt ook.

8. Slechts 20% van de wereldwijd gebruikte energie is elektriciteit. Zelfs als alle elektriciteit zonder CO2-uitstoot wordt opgewekt, dan daalt de CO2-uitstoot slechts met 20%. Dat heeft weinig zin als de totale CO2-uitstoot blijft stijgen.

9. Windmolens en zonnepanelen gaan 20 tot 30 aar mee en moeten dan vervangen worden. Het hele proces van mijnbouw, zuivering, transport en produktie begint dan opnieuw. Als we niets veranderen, zullen we nog eeuwenlang moeten doorgaan met winning en transporteren van metalen en kunststoffen en het produceren van zonnepanelen en windmolens.

10. De reductie van CO2-uitstoot, die men met windmolens en zonnepanelen wil bereiken kan heel makkelijk gehaald worden door minder energie te verspillen. Door het rendement van bestaande elektriciteitscentrales te verbeteren en door besparingen van consumenten gaat de CO2-uitstoot ook omlaag.

Steek je energie niet in boos worden en het terzijde schuiven van bovenstaande argumenten. Steek je energie in het bedenken van oplossingen voor de genoemde nadelige effecten.

Aanbevolen leesvoer:
Ten Reasons Intermittent Renewables (Wind and Solar PV) are a Problem.
A Problem With Wind Power.
The myth of renewable energy

De toekomst van het landelijk elektriciteitsnet: steeds meer wind- en zonne-energie?

Op het weblog van Gail Tverberg staat een interessant verhaal over de bijdrage van wind- en zonne-energie aan de elektriciteitsvoorziening. Tverberg betwijfelt of windmolens en zonnepanelen echt nuttig zijn voor onze energievoorziening. Zij somt 10 nadelen op van deze energiebronnen.
Ik zal een paar van die nadelen hier bespreken, voor de complete lijst kun je het originele Engelstalige verhaal lezen.

Wind en zonne-energie kunnen aardolie niet vervangen.
De vloeibare brandstoffen met een hoge energiedichtheid, die we uit aardolie halen, worden voornamelijk gebruikt voor transportmiddelen (vliegtuigen, treinen en auto’s). Windmolens en zonnepanelen leveren geen vloeibare brandstoffen, maar elektriciteit. Slechts een klein deel van de auto’s en treinen zullen met elektrische energie kunnen rijden.

Dat windmolens en zonnepanelen de CO2-uitstoot verlagen is twijfelachtig
Het is erg moeilijk om in te schatten of er minder CO2-uitgestoten wordt als er meer windmolens en zonnepanelen worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Er blijft altijd behoefte aan conventionele elektriciteitscentrales, in de nacht en als er weinig wind is. De bouw en fabricage van windmolens en zonnepanelen verhoogt juist de CO2-uitstoot. Voor de produktie van zonnecellen van zuiver silicium moet de grondstof verhit worden tot 1600 graden Celsius. Dit vergt enorm veel energie.
De levensduur en de terug-verdien-periode van wind- en zonne-energiecentrales zijn moeilijk te bepalen. Windmolens en zonnepanelen nemen decennialang ruimte in, die daardoor niet benut kan worden voor landbouw of iets anders.

In de praktijk valt de levensduur van windmolens tegen
Windmolenfabrikanten beweren dat hun molens 20 tot 25 jaar meegaan. Maar er is onderzoek dat suggereert dat de efficiëntie van windmolens sneller afneemt. Na een periode van 10 jaar zou de hoeveelheid elektrische energie, die een windmolen levert al met 1/3e deel zijn afgenomen. De werkelijke ‘economische levensduur’van windmolens zou tussen de 12 en 15 jaar bedragen.

De produktie van windmolens en zonnepanelen veroorzaakt zware milieuvervuiling
Voor windmolens en zonnepanelen zijn zeldzame aardmetalen nodig, die hoofdzakelijk in China gewonnen worden. De winning en zuivering van deze metalen veroorzaakt (in China) grote hoeveelheden giftig chemisch afval. Als we de produktie van windmolens en zonnepanelen sterk willen verhogen zal er enorm veel zwaar giftig afval ontstaan.
Bij de produktie van zonnepanelen ontstaat o.a. galliumarsenide, cadmium-telluride en koper-indium-gallium-diselenide.

Gail Tverberg is in mijn ogen nogal negatief over de bijdrage van duurzame energiebronnen. Ze ziet erg veel beren op de weg.
Toch is het leerzaam om (zoals Gail) eens na te denken over het voortbestaan van het landelijk elektriciteitsnet. Moeten we alles op alles zetten om met windmolens een elektriciteitsnet in stand te houden dat 24 uur per dag 365 dagen per jaar voldoende vermogen levert?
In India, Pakistan en veel Afrikaanse landen is er vaak sprake van stroomuitval. Daardoor wordt de economische groei en industriële produktie beperkt. Ik vind dat persoonlijk helemaal niet zo slecht.
Ik kijk ook graag terug naar het verleden toen een molenaar op een windstille dag geen graan kon en hoefde te malen. Hij werd er niet ongelukkig van om zijn werktijden aan te passen aan de grillen van Moeder Natuur. Hetzelfde gold voor arbeiders die een watermolen als krachtbron gebruikten. In droge periodes was er gewoon geen werk te doen.

Ik zie wel een mooie toekomst voor windmolens en zonnepanelen weggelegd in de lokale energievoorziening. Een boerenbedrijf of een kleine fabriek kunnen onafhankelijk van het landelijk elektriciteitsnet zelf hun energie opwekken met windmolens of zonnepanelen. Dat betekent dat het werktempo en de arbeidstijden variabel zullen worden en aangepast moeten worden aan de weersomstandigheden en de seizoenen. Net als vroeger.

watermolen2_medium