Tagarchief: el nino

Voorspellingen 2013

2013

Ik heb diep in het glaasje gekeken en daarna mijn kristallen bol opgepoetst.
Voor het komend jaar voorzie ik de volgende ontwikkelingen.

In 2013 gaan de autoverkopen in Europa nog verder dalen.
En ook de verkoop van benzine blijft dalen in Europa: auto’s worden zuiniger en we zullen minder gaan rijden.

De aardgas(schaliegas)-produktie in de VS gaat dalen, daardoor gaat de aardgasprijs in de VS stijgen.

Goed nieuws: er komt het eerste half jaar geen El Nino, dus 2013 breekt geen mondiaal warmterecord.
In Nederland wordt 2013 geen superwarm jaar. De Noordzee is de afgelopen jaren wat afgekoeld, dus het temperatuurrecord van 2006 en 2007 wordt niet gebroken.

Ik hoop vurig dat er in 2013 weer een paar olie- en gaswinningsprojecten in het poolgebied worden geschrapt. En dat we in Europa zo verstandig zijn om het schaliegas in de bodem te laten zitten.

De El Nino van 2013… gaat niet door

De afgelopen 2 jaar was het zeeoppervlak van de Stille Oceaan aan de koude kant. In 2011 en in 2012 was er sprake van La Nina-condities.

Daardoor was de wereldwijde temperatuur (van de atmosfeer) lager dan in 2010.
Over 2011 werd de gemiddelde temperatuur (berekend door de Hadley Climate Research Unit) 0,34°C boven het langjarig gemiddelde.
Voor 2012 zal de temperatuur iets hoger uitvallen, maar lager dan de 0.48°C uit 2010 en 2005.

De gemiddelde mondiale temperatuur voor 2013 zal waarschijnlijk ook lager zijn dan in 2010. Deskundigen verwachten voor het komend half jaar geen sterke El Nino en daardoor zal het zeeoppervlak van de Stille Oceaan niet sterk opwarmen.


Zonder El Nino zal de gemiddelde wereldtemperatuur vermoedelijk minder dan 0,45°C boven het langjarig gemiddelde zijn.
En dat betekent dat de opwarming van het klimaat nog een jaar langer stagneert.

Sinds 1998 is het niet verder opgewarmd en dat is heel goed nieuws.

Klimaat voorspellen lukt wel, maar El Nino voorspellen is moeilijker

James Hansen, directeur van het NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS), is ervan overtuigd dat de menselijke CO2-uitstoot belangrijkste oorzaak is van de opwarming in de afgelopen 40 jaar. Zijn onderzoeksgroep maakte de klimaatmodellen, waar het IPCC haar alarmerende scenarios op baseert. Volgens James Hansen leidt de menselijke CO2-uitstoot ertoe dat het broeikas-effect versterkt wordt en dat het over 90 jaar waarschijnlijk 2 graden warmer zal zijn dan nu.

De metingen van de afgelopen jaren lijken het ongelijk van James Hansen aan te tonen. Na 1998 is de opwarming gestopt: de temperaturen stijgen niet verder. Alleen als er El Nino-condities optreden dan lijkt het tijdelijk of de temperatuur de scenarios van het IPCC volgt.
Het zou de wetenschapper James Hansen goed uitkomen als er in 2011 weer een krachtige El Nino zou optreden. Voor Hansen werd die wens de vader van een voorspelling.

In maart 2011 schreef Hansen:

The NOAA web pages giving weekly ENSO updates predict a return to ENSO–neutral conditions by mid–summer with some models suggesting a modest El Nino to follow. We have been checking these forecasts weekly for the past several years, and have noted that the models almost invariably are biased toward weak changes. Based on subsurface ocean temperatures, the way these have progressed the past several months, and comparisons with development of prior El Niños, we believe that the system is moving toward a strong El Niño starting this summer. It’s not a sure bet, but it is probable.

De webpagina’s met de wekelijkse ENSO-updates van NOAA, voorspellen een terugkeer naar ENSO-neutrale condities in de zomer, waarbij sommige modellen aangeven dat er een bescheiden El Nino zal volgen.
Wij volgen deze modellen al een paar jaar en het valt ons op dat de modellen bijna onveranderlijk neigen naar kleine uitslagen.
Kijkend naar temperaturen dieper onder het oceaanoppervlak, de ontwikkelingen daarin en vergelijkingen met het begin van vorige El Nino-periodes, geloven wij dat het systeem deze zomer naar sterke El Nino-condities zal verschuiven. Dat is niet 100% zeker, maar wel waarschijnlijk.

voorspellingen dd. 3-4-2011 - klik voor vergroting


De klimaatwetenschapper Hansen baseerde zich waarschijnlijk op bovenstaande voorspellingen voor de temperatuur van het zee-oppervlak van de Stille Oceaan (NINO34SST).

Helaas zijn de zaken anders gelopen. El Nino laat zich (nog) niet voorspellen.
Drie maanden later wijzen de computermodellen op een afkoeling van oceaanoppervlak in het NINO3.4 gebied, op een terugkeer van La Nina-condities.

voorspellingen dd. 22-7-2011 - klik voor vergroting

Selectief ‘hypen’ van de opwarming
In maart leek het er even op dat er een El Nino in aantocht was, waardoor de wereldwijde temperatuur tijdelijk wat hoger wordt. Hansen zocht daarmee direct en zoals nu blijkt voorbarig de publiciteit. Als de modellen wijzen op een afkoeling van de atmosfeer, de terugkeer van La Nina, zwijgt James Hansen. Voor een wetenschapper hoort het niet uit te maken of zijn hypothese bevestigd wordt of juist gefalsifieerd. Ook falsificatie van je hypothese betekent dat je wijzer geworden bent.

Door de terugkeer van La Nina zal de eerste helft van 2012 ook koeler zijn dan de eerste helft van El Nino-jaar 2010.
Je kunt zelf de ontwikkelingen en voorspellingen blijven volgen op de (voortreffelijke) ENSO-webpagina van Anthony Watts zijn blog.

Opwarming oceanen stagneert

Je hoort heel veel slecht nieuws over klimaatverandering. Maar een enkel keertje is er ook goed nieuws: de opwarming van de oceanen stagneert.

Sinds het jaar 2000 wordt de temperatuur van de oceanen gemeten door drijvende boeien van het ARGO-project. Ongeveer 3000 boeien verspreid over de oceanen zinken periodiek naar een diepte van 2000 m. en meten onderweg de temperatuur en het zoutgehalte van het oceaanwater. De meetgegevens worden doorgeseind naar satellieten en verzameld door klimaatonderzoekers.

Hieronder de huidige positie van de 3300 ARGO-boeien

De laatste metingen laten zien dat de oceanen sinds 2004 niet verder meer zijn opgewarmd. De warmte-inhoud van de bovenste 700 meter van de wereldzeeën is vrijwel constant gebleven in de laatste 7 jaar.
Dat is natuuurlijk heel goed nieuws. De opwarming stagneert, net als in de periode 1977 – 1990.

De metingen van de ARGO-boeien zijn in overeenstemming met de metingen van de Jason-satellieten, die de zeespiegelstijging meten. Als de oceanen niet opwarmen, dan zetten ze ook niet verder uit.
In 2007 bedroeg het langjarig gemiddelde van de zeespiegelstijging nog 3,5 mm per jaar. Vier jaar later is dat gemiddelde afgenomen tot 3,1 mm. per jaar.

Ik kan niet genoeg benadrukken dat het stagneren van de opwarming en de verminderde zeespiegelstijging heel goed nieuws zijn. We krijgen op deze manier langer de tijd om ons voor te bereiden op een warmer klimaat. De natuur krijgt langer de tijd om zich aan te passen.

De opwarming door het versterkte broeikaseffect wordt (tijdelijk) gecompenseerd door afkoelende factoren.

El Nino – La Nina
Er is nog meer goed nieuws. Gedurende 2011 verwachten wetenschappers nog geen El Nino. Sterker nog: de modellen voorspellen dat het zeeoppervlak in de Stille Oceaan de komende 12 maanden opnieuw gaat afkoelen.

De hoge temperaturen die gemeten werden in El Nino-jaren 1998 en 2010 blijven ons de komende 12 maanden bespaard.
Natuurlijk zullen er extreme weersomstandigheden optreden: droogtes, hittegolven, orkanen en overstromingen. Maar de gemiddelde temperatuur in 2011 zal een stuk lager uitvallen dan in 1998 en 2010.

Warmte-overdracht uit oceaan in beeld

In onderstaande animatie zie je de temperatuursvoorspelling voor de komende 5 dagen.
De plaatjes zijn afkomstig van Dr. Ryan Maue’s (Florida State University) website.

Je ziet hoe elke dag de continenten opwarmen door zonnewarmte en ’s nachts weer afkoelen. Maar je ziet vooral dat 70% van het aardoppervlak een constante temperatuur heeft. De temperatuur van de oceanen varieert nauwelijks. De oceanen geven dag en nacht als grote radiatoren warmte af aan de atmosfeer.

Een jaar geleden heerste in de Stille Oceaan El Nino-condities. Het zeeoppervlak was over grote delen van de oceaan 0,4 °C warmer dan normaal. Daardoor gaf de oceaan tijdelijk meer warmte af aan de atmosfeer door verdamping en uitstraling. Er werd meer warmte aan de atmosfeer toegevoegd dan er weglekte door uitstraling naar het heelal. De atmosfeer warmde op tot een nieuw evenwicht tussen warmt-aanvoer uit zee en warmte-afvoer naar het heelal. Zo werd 2010 een van de warmste jaren ooit.
Lees verder

Hoera, de zeespiegel daalt

Prof. Pier Vellinga haalt regelmatig de kranten en het NOS-journaal met zijn voorspellingen over de zeespiegelstijging. Maar is de Nederlandse zeespiegel-professor wel goed op de hoogte van zijn vakgebied?

De University of Colorado meet de zeespiegel met behulp van satellieten. En in 2007 cocnludeerde men uit de metingen dat het zeewater gemiddeld met 3,5 mm per jaar stijgt. In 2010 meldden de onderzoekers dat de zeespiegelstijging vertraagt tot 3,1 mm per jaar. Dat betekent slechts 31 cm per 100 jaar.

Met de goedkeuring van Professor Vellinga komt er echter in het rapport van de Deltacommissie te staan dat in het jaar 2100 de zeespiegel 65 tot 130 cm hoger zal staan dan nu.
Op basis van het aangstaanjagende advies van de Deltacommissie zal er jaarlijks 1,2 tot 1,8 miljard euro moeten worden toegeschoven aan de kustverdedigingsindustrie.

De laatste metingen van de Jason-satelliet laten echter zien dat de zeespiegel helemaal niet meer stijgt, maar lichtjes daalt. De langjarige trend staat nog altijd op een stijging met 3 mm per jaar. Maar halverwege 2010 (blauwe meetpunten) staat de zeespiegel lager dan een jaar geleden(rode punten).

klik voor vergroting


originele afbeelding

Ik kan een paar redenen bedenken waarom de zeespiegel niet meer stijgt.
– de oceaan is afgekoeld door de El Nino van 2010 en zet niet meer uit.
– er is heel veel sneeuw gevallen op het Noordelijk Halfrond.

Dat de zeespiegel steeds trager stijgt en nu zelfs eventjes daalt, is heel goed nieuws voor ons lage natte landje. Ik kan geen enkele reden bedenken waarom prof. Vellinga dit nieuws niet juichend op de TV komt vertellen.

Via wattsupwiththat